Katalog

Ewa Żurawska, 2010-04-29
Jarosław

Filozofia i etyka, Konspekty

Konpekt zajęć: Zagrożenia współczesnej cywilizacji.

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ
PRZEPROWADZONYCH W DNIU 25.02 2009r.


PROWADZĄCY ZAJĘCIA: mgr Ewa Żurawska

TEMAT ZAJĘĆ: ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI

CZAS TRWANIA: 45 MIN.

UCZESTNICY: wychowankowie bursy


CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:


- poszerzenie wiedzy na temat problemów nurtujących współczesne społeczeństwo
- uświadamianie młodzieży różnego rodzaju zagrożeń będących konsekwencją rozwoju współczesnej cywilizacji

- kształcenie umiejętności perspektywicznego myślenia i wyciągania wniosków, dotyczących zależności pomiędzy działalnością człowieka i jego wpływem na otaczającą nas rzeczywistość

- organizowanie sytuacji pobudzających młodzież do aktywności twórczej

- kształtowanie umiejętności samodzielnej wypowiedzi

- rozwijanie efektywnego współdziałania w grupie

- integracja grupy


METODY: prezentacja, dyskusja, metoda działań praktycznych

FORMY PRACY: indywidualna i grupowa
PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Prace przygotowawcze:

- opracowanie scenariusza zajęć

- zorganizowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia uroczystości ( przygotowanie prezentacji multimedialnej, dekoracji)

2. Powitanie przybyłych gości, wychowawców i wychowanków

3. Przedstawienie problematyki zajęć

4. Prezentacja przez uczniów problemów nurtujących współczesne społeczeństwo

5. Przedstawienie prezentacji multimedialnej poruszającej jeden z problemów współczesnej cywilizacji

6. Przedstawienie przez wychowankę wybranych problemów dotyczacych współczesnej młodzieży

7. Podział wychowanków na grupy- każda z grup przedstawia pomysły dotyczące sposobów zwalczania i zapobiegania jednego z wybranych przez siebie problemów dotyczącego współczesnej młodzieży

8. Wspólne podsumowanie sposobów zwalczania i zapobiegania problemom współczesnego świata

9. Zakończenie zajęć, prace porządkowe.
Wyświetleń: 3977


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.