Katalog

Justyna Przybylak, 2010-05-12
Szamocin

Fizyka, Konspekty

Dźwignia dwustronna - warunek równowagi.

- n +

Cele operacyjne, umiejętności:
Uczeń:
- wie, kiedy dźwignia jest w równowadze
- wie jak wyznaczyć masę ciała za pomocą dźwigni dwustronnej
- wie co to jest ciężar
- przeprowadza i opisuje doświadczenie, którego celem jest wyznaczenie masy ciała za po-mocą dźwigni dwustronnej
Cele wychowawcze:
- uświadomienie celowości doświadczenia
- doskonalenie organizacji pracy w grupie
MATERIAŁY IŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- statyw, odważniki, dźwignia
- przygotowane karty pracy
METODY:
- doświadczenie
- pogadanka

PRZEBIEG LEKCJI:
Część nawiązująca:
1.Czynności organizacyjne: podział na grupy, przygotowanie miejsc pracy, rozdanie potrzebnych materiałów i przyrządów do wykonania doświadczenia
2.Przypomnienie zasad pracy w grupie
Część właściwa lekcji:

KARTA PRACY
Cel: wyznaczenie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie
Przyrządy:
Statyw
Odważniki
dźwignia
Przebieg ćwiczenia
1.Skonstruuj dźwignie dwustronną o długości ramienia a.
2.Zawieś obciążniki P i Q tak, aby dźwignia pozostawała w równowadze, gdy P i Q odległe są od środka osi dźwigni:
a) P = ¾a; mP = 150 g; Q = ¼ a; mQ = …….
b) P = ½ a; mP =………. Q = ¾ a; mQ = 200 g;
c) P = ½ a; mP = ……… Q = ½ a; mQ = 300 g;
d) P = a; mP = 200 g; Q = 1/3 a; mQ = ……..
3. W punkcie P odległym od osi o ½ a powieś obciążniki o masie 200 g; na prawym ramieniu dźwigni powieś w punkcie Q obciążniki o tej samej masie. Ustal odległość punktu Q od osi obrotu tak, aby dźwignia pozostawała w równowadze.
Wniosek:

Uczniowie przystępują do realizacji zadań, pracują w grupach 4 osobowych.
Każdy z uczniów zapisuje wyniki w Karcie pracy. Po zakończeniu pracy sprzątają miejsce pracy. Gdy wszyscy uczniowie wykonają ćwiczenie, wspólnie omawiane są obserwacje oraz wnioski, które zostają potwierdzone również obliczeniami.
PODSUMOWANIE
Zapisanie notatki w zeszycie, która zawiera warunek równowagi dźwigni dwustronnej.

Wyświetleń: 6398


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.