Katalog

Monika Szyndler, 2010-05-13
Augustów

Technika, Scenariusze

Produkcja, gatunki i wykorzystywanie papieru. Scenariusz lekcji techniki.

- n +

I. Temat lekcji: Produkcja, gatunki i wykorzystywanie papieru.
Klasa: IV
II. Cele edukacyjne:
a) kształcenia
Uczeń:
- poznaje pojęcia: papirus, pergamin, papier czerpany
- poznaje surowce, z których produkowany jest papier czerpany
- poznaje etapy produkcji papieru
- kształci umiejętność własnoręcznego wykonania papieru
b) wychowawcze
Uczeń:
- rozumie znaczenie odzyskiwania makulatury
- racjonalnie i oszczędnie korzysta z papieru
- dba o estetykę i dokładność wykonywanych prac
III. Metody i formy pracy:
- praca z tekstem
- działanie praktyczne
- rozmowa
- wykład
IV. Środki dydaktyczne:
- podręcznik
- plansze z definicjami pojęć papirusu, pergaminu, papieru czerpanego
- gazety, klej szkolny, mikser, żelazko


1. Uczniowie wypowiadają się o roli papieru w życiu codziennym.
2. Na-l prowadzi rozmowę o sposobach porozumiewania się ludzi ze sobą. Nawiązuje do wcześniejszych lekcji o piktogramach.
3. Na-l omawia sposoby zapisywania wiadomości na różnych nośnikach. Omawia zagadnienia związane z pergaminem, papirusem, papierem czerpanym.
4. Uczniowie, w oparciu o podręcznik, wypisują na tablicy poszczególne etapy produkcji papieru.
5. Na-l rozdaje uczniom czarnobiałe gazety i prosi ich, aby je rozdrobnili.
6. Kawałki gazet na-l zbiera do miksera, dodaje klej, wodę i miksuje na gładką masę.
7. Gotową masę wykłada na ściereczkę i prasuje do momentu wyparowania wody.
8. Po wyparowaniu wody Na-l tnie gotowy papier na kawałeczki i rozdaje uczniom.
9. Uczniowie przypominają znaczenia pojęć pergamin, papirus, papier czerpany.
10. Podkreślają zbieżne etapy produkcji papieru, który wykonywali z wypisanymi na tablicy.
11. Na-l prosi uczniów o podanie propozycji zastosowania papieru czerpanego.
Wyświetleń: 6129


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.