Katalog

Anna Najbuk, 2010-05-17
Białystok

Język rosyjski, Konspekty

Konspekt lekcji - Wprowadzienie liter: б, з, й, ы, с, у, х, ш.

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Klasa: IG1
Prowadzący: Anna Najbuk
Data: 17.IX.2009
Temat: Wprowadzenie liter drukowanych i pisanych: б, з, й, ы, с, у, х, ш.
Cele:
1. Uczeń rozróżnia pisane i drukowane litery: б, з, й, ы, с, у, х, ш.
2. Uczeń poprawnie łączy nowo poznane litery.
3. Uczeń czyta i pisze słowa z nowo poznanymi literami.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Metody pracy: mieszana.

Przebieg lekcji:
1. Początek lekcji:
Przywitanie się z uczniami i sprawdzenie obecności.
Sprawdzenie pracy domowej.
Zapoznanie uczniów z celami lekcji.

2. Dominanta lekcji:
Przedstawienie uczniom liter drukowanych oraz zapisanie na tablicy liter pisanych: Б б, З з, Й й, ы, С с, У у, Х х, Ш ш (uczniowie zapisują litery w zeszycie).

Ćwiczenie 2 na stronie 8 (zeszyt ćwiczeń): zapisywanie połączeń poszczególnych liter (jeden uczeń zapisuje połączenie liter na tablicy, a drugi w zeszycie).

Poznajemy nowe słowa:
а) Zapisanie na tablicy nowych słów: мой, брат, сестра, банк, зонт, машина, чашка, кухня, музей, урок (uczniowie zapisują w zeszytach rosyjskie słowa i ich polskie znaczenie).
б) Uczniowie zamykają zeszyty i w luki wstawiają odpowiednie literki w taki sposób aby powstało słowo:

_ рат _ рок м _ зе _ е _ тра

к _ _ ня ча _ ка

в) Do polskich literek podstawiamy rosyjskie litery. Następnie czytamy zdania i je tłumaczymy na język polski.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E t o m o j b r a t.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P a p a w m u z jeje.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M o ja sje s t r a w b a n k je.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E t o sje s t r a Ju r y.

Uczniowie zamykają zeszyty. Nauczyciel wskazuje ucznia i pyta go o rosyjską nazwę podanego słowa.

3. Zakończenie lekcji:
Zadanie pracy domowej: nauczyć się nowych słów.
Wyświetleń: 2011


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.