Katalog

Monika Kostecka, 2010-05-17
Tarnów

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Cele organizacji pracy, Cykl działania zorganizoawnego - scenariusz lekcji z podstaw przedsiebiorczości.

- n +

Temat:" Jeżeli nie wiesz dokad zmierzasz, prawdopodobnie wylądujesz gdzie indziej"

Cele lekcji:
uczeń poznaje etapy cyklu organizacyjnego oraz cele organizacji pracy
uczeń potrafi podać przykład pracy zorganizwanej według cyklu L.Chatelier
uczeń rozróżnia cele organizacji pracy.
Metody:
wykład
praca w grupach
praca indywidualna
Przebieg lekcji:
1.Czynności organizacyjno- porządkowe
2.Na podstawie słownika języka polskiego wybrany uczeń podaje definicję pracy
3.Ćwiczenie puzzle
Klasa zostaje podzielona na grupy, składajace się z różnej ilości uczniów ( 2, 4, 7 osób itp.).
Kilku uczniów pełni rolę obserwatorów, analizujących przebieg pracy w poszczególnych grupach. Nauczyciel rozdaje uczniom wczesniej przygotowane puzzle
( może to być kartka A4, na której narysowano wielobok a nastepnie pocięto ją na kawałki; wszystkie gupy otrzymują identyczny zestaw puzzli) Obserwatorzy mierzą czas wykonania zadania ( ułożenia puzzli) oraz analizują czynności podejmowane przez poszczególnych członków zespołu. Wyniki swoich obserwacji przedstawiają na forum klasy, z pomocą nauczyciela uczniowie formułują wnioski z pracy. Określone zostają czynniki zakłócające pracę, funkcje pełnione w grupach przez poszczególnych uczniów.
4.Wykład na temat calów organizacji pracy. Prezentacja etapów cyklu organizacyjnego (
L. Chatelier)
5.Nauczyciel zadaje uczniom pytania, dotyczące informacji przedstawionych podczas wykładu – załącznik 1 zawiera informacje uwzglednione przez nauczyciela w wykładzie
Który etap cyklu Chatelier uważasz za najważniejszy i dlaczego?
Jakie czynniki najczęściej zakłócają Twoja pracę podczas lekcji w szkole, podczas nauki w domu? Które z celów orgsanizacji pracy nie zostały zrealizowane?
Podaj przykład efektu synerigicznego
6.Utrwalenie wiadomości – wywołani uczniowie podają etapy cyklu organizacyjnego oraz cele organizacji pracy; zostajke dokonana ocena aktywności uczniów
7.Zadanie domowe – podaj przykład pracy zorganizowanej według etapów poznanego przez Ciebie cyklu

Załącznik 1
Cele organizacji pracy - na podstawie podręcznika " Podstawy przedsiębiorczości" – F.Żurakowski
praca powinna przebiegać sprawnie –
( dobór ludzi, narzędzi, porzadkowanie działań ludzkich, projektowanie stanowiska pracy, podział i koncentracja pracy, koordynacja działan w czasie)
praca powinna być dostosowana do fizycznych i psychicznych właściwości człowieka
( właściwy mikroklimat w pomieszczeniach, odpoiwiednie oświetlenie, poziom hałasu, wygodna pozycja ciała podczas wykonywania pracy)
praca powinna zaspokajać potrzeby społeczne pracownika ( komunikacja podczas pracy, urozmaicenie, zakres odpowiedzialności)

Efekt synergiczny: efekt działania wspólnego jest większy aniżeli suma efektów działania poszczególnych jednostek ( podanie przykładu pracy oraz określenie cech pracy indywidualnej i zespołowej)

Cykl działania zorganizowanego ( louis Le Chatelier) – cylk organizacyjny:
faza przygotowawcza ( określenie celu, zbadanie oraz przygotowanie warunkówi zasobów koniecznych do jego realizacji)
faza realzacji ( systematyczne działanie według planu)
faza kontroli ( okreśłamy czy podjęte działania były zgodne z przyjętym planem oraz czy został osiągnięty zamierzony efekt)
Wyświetleń: 5877


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.