Katalog

Anna Pająk
Matematyka, Scenariusze

"Zastosowanie równań kwadratowych do rozwiązywania zadań tekstowych" - konspekt lekcji matematyki.

- n +

Przedstawiam Ci propozycję scenariusza lekcji matematyki kształcącej umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. Zadania zostały dobrane tak, aby ich treść zaciekawiała ucznia i pobudziła twórczą postawę wobec zawartego w nich problemu.

Czas: Jedna jednostka lekcyjna.

Umiejętności:
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec potrzeby rozwiązywania problemów
 • matematyzowanie różnych sytuacji życiowych
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole
Cele: Uczeń:
 • analizuje treść zadania, formułuje wnioski i zapisuje warunki zadania
 • doskonali umiejętność rozwiązywania równań kwadratowych
 • ocenia przydatność uzyskanych wyników
Metody: Praca w grupach, praca indywidualna,
Środki dydaktyczne: Karty pracy, arkusze papieru, mazaki, magnesy.
Przebieg lekcji:
 1. Czynności organizacyjne:
  • sprawdzenie listy obecności
  • sprawdzenie pracy domowej
  • zapisanie tematu lekcji
  • podział klasy na 5 grup
 2. Rozdaj każdemu uczniowi kartę pracy nr 1.
 3. Przydziel zadania poszczególnym grupom. Każda grupa rozwiązuje zadania z numerem zgodnym z numerem grupy.
 4. Określ czas rozwiązywania zadania (ok. 10-15 minut).
 5. Każdej grupie przydziel arkusz papieru oraz mazak.
 6. Poproś aby każdy zespół wybrał sekretarza, który zapisze rozwiązanie na arkuszu oraz lidera, który zaprezentuje rozwiązanie zadania.
 7. Kontroluj pracę uczniów, udzielaj im wskazówek.
 8. Prezentacja rozwiązań uczniowskich ok. 25 minut.
 9. Zadanie pracy domowej - karta pracy nr 2.
 10. Ocena pracy uczniów na lekcji.
KARTA PRACY NR 1.

ZADANIE 1.
Kwadrat piątej części stada małp zmniejszonej o 3 schował się w jaskini. Została na widoku jedna małpa, która weszła na drzewo. Ile było małp?

ZADANIE 2.
Ktoś wpłacił do PKO sumę 10 tys. złotych. Przez dwa lata nie dopłacał ani nie podejmował pieniędzy i wówczas okazało się, że po dwóch latach kapitał końcowy wynosi 12100 zł. Jakie było roczne oprocentowanie wkładu?

ZADANIE 3.
Kwiat lotosu wyrósł nad powierzchnię wody na 4 stopy. Pod naporem wiatru zanurzył się on w wodzie w odległości 16 stóp od miejsca, gdzie wcześniej był widoczny nad wodą. Jaka była głębokość wody?

ZADANIE NR 4.
W sali kinowej jest 320 miejsc. Po dodaniu w każdym rzędzie czterech krzeseł i dostawieniu jeszcze jednego rzędu sala ma 420 miejsc. Ile rzędów krzeseł stało na początku?

ZADANIE NR 5.
Dwie wieże stoją w odległości 60 łokci od siebie. Wysokość jednej wynosi 50 łokci zaś drugiej 40 łokci. Pomiędzy wieżami jest studnia jednakowo oddalona od wierzchołków obu wież. Jak daleko znajduje się studnia od podstawy każdej z wież?

KARTA PRACY NR 2.

Praca domowa.

ZADANIE 1.
Liczba mieszkańców miasta liczącego 50 tys. osób wzrosła w ciągu 2 kolejnych lat o ten sam procent. Po tych dwóch latach w miejscowości mieszkało 53 045 osób. O ile procent wzrosła rocznie liczba mieszkańców?

ZADANIE 2.
Ułóż zadanie do równania x(x+10)=1200.

ZADANIE 3.*
Ktoś wpuścił do studni kamień i usłyszał po 4 sekundach, licząc od chwili opuszczenia kamienia. Przyjmując prędkość rozchodzenia się dźwięku 330 m/s i przyspieszenie ziemskie g=10m/s2 oblicz głębokość studni.

Opracowanie: Anna Pająk

Wyświetleń: 3553


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.