Katalog

Monika Kostecka, 2010-05-17
Tarnów

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Budżet państwa - scenariusz lekcji z podstaw przedsiębiorczości.

- n +

Temat: Budżet państwa

Cele lekcji:
uczeń wymienia zasady budżetowe
uczeń wymienia główne dochody i wydatki budżetu państwa
na przykładzie uczeń potrafi zrównoważyć budżet
Metody pracy:
wykład
praca z tekstem źródłowym- podręcznik " Ekonomia stosowana" FMP pod.red. M.Belki, anliza ustawy budżetowej – www.mf.gov.pl – zajecia odbywają się w pracowni informatycznej
praca w grupach 2 osobowych
1.Czynności organizacyjno- porządkowe
2.Wprowadzenie tematu lekcji – przypomnienie definicji budżetu
3.Wywołani uczniowie podają przykłady dochodów i wydatków budżetowych, a nastepnie na
podstawie odszukanej w Internecie ustawy budżetowej na dany rok uzupełniają swoje odpowiedzi
4.Na podstawie podręcznika uczniowie analizują znaczenie poszczególnych dochodów i wydatków budżetu państwa.
5.Wykład nauczyciela na temat:
* zasad budżetowych ( zostają omówine zasada: jednoroczności, jedności, jawności, równowagi, zupełności i szczegółowości)
* funcji budżetu ( fiskalnej, redystrybucyjnej oraz stymulacyjnej)
6.W grupach 2-osobowych uczniowie rozwiazują problem firmy " Szyk"
Zadanie.
Jesteś właścicielem firmy " Szyk", zajmujacej się sprzedażą odzieży damskiej klientom indywidualnym. Budżet tego przedsiębiorstwa przedstawia się nastepujaco:
DOCHODY:
- wpływy ze sprzedaży odzieży
WYDATKI:
- zakup towarów w hurtowni
- transport
- wynajem powierzchni sklepowej
- wynagrodzenie sprzedawcy
- koszty administracyjne i socjalne
- promocja i marketing
Ponieważ w ostatnim miesiącu nastapił deficyt określ w jaki sposób mozna zrównowazyć budżet.
Wybrane zespoły prezentują swoje odpowiedzi.
7.Podsumowanie.
Ankieta sprawdzająca zapamiętane przez uczniów informacje z lekcji:
Odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania; zapisz odpowiedzi w zeszycie:
1. Który podatek stanowi największy udział wśród dochodów podatkowych budżetu państwa?
2. Wymień 6 zasad budżetowych
3. Kiedy mamy do czynienia z deficytem buidzetowym?
4. Na czym polega funkcja stymulacyjna budżetu państwa?
Nauczyciel podaje poprawne odpowiedzi a nasepnie prosi o podanie wyników ankiety.
Uczniowie poprzez podniesienie ręki informuja ilu z nich miało 4 poprawne odpowiedzi, 3 poprawne odpowiedzi. Dzięki temu szybko otrzymujemy informację zwrotną odnosnie realizacji celów lekcji.
Wyświetleń: 4695


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.