Katalog

Monika Kostecka, 2010-05-17
Tarnów

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw- scenariusz lekcji z podstaw przedsiebiorczości.

- n +

Temat: Formy organizacyjno- prawne przedsiębiorstw.

Cele lekcji:
uczeń wymienia formy organizacyjno- prawne przedsiębiorstw
uczeń podaje wady i zalety wymienionych przez siebie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw
uczeń potrafi dobrać odpowiednia formę organizacyjno- prawną przedsiębiorstwa do przykładowego rodzaju działalności gospodarczej

Metody pracy:
praca z tekstem źródłowym - " Ekonomia stosowana" FMP. Praca pod red. M.Belki
praca w grupach
praca indywidualna
Przebieg lekcji:
1.Czynności organizacyjno- porzadkowe
2.Nauczyciel przypomina uczniom podstawowe pojęcia z poprzedniej lekcji: działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca oraz wprowadza podział przedsiębiorstw
3.Uczniowie, pracując w 2-osobowych grupach wyszukują w tekście z podręcznika" Ekonomia stosowana" informacje na temat określonej formy organizacyjno- prawnej przedsiębiorstwa według podanego schematu:
- Jakie kryteria, wymagania należy spełnić aby prowadzić działalność gospodarczą w danej formie organizacyjno-prawnej?
- Wymień wady i zalety tej formy?
- Podaj przykład działalności gospodarczej, którą można prowadzić w tej formie organizacyjno-prawnej.
4. Grupy prezentują kolejno informacje dotyczące:
- jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego.
5. W podsumowaniu uczniowie pisemnie odpowiadaja na pytanie:
W jakiej formie organizacyjno-prawnej chciałbyś/chciałabyś prowadzić działalności gospodarczą? Uzasadnij swój wybór.
6. Kilku uczniów prezentuje swoje odpowiedzi.
7. W ramach zadania domowego uczniowie sporządzają tabelę, zawierającą wady i zalety poznanych podczas lekcji form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw.
Wyświetleń: 4781


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.