Katalog

Tomasz Kaliwoda, 2010-05-17
Głubczyce

Pedagogika, Ankiety

Ankieta - uzależnienia.

- n +

ANKIETA DLA RODZICA

Czy problem zagrożeń narkomanią, nikotynizmem i alkoholizmem jest problemem mego dziecka?

Ankieta jest anonimowa, proszę odpowiedzieć szczerze zakreślając wybraną odpowiedź.

1. Czy Twoje dziecko zwierza Ci się ze swoich problemów?

Tak
Nie

2. Jeśli tak, to jak często?

Zawsze, kiedy je ma.
Tylko czasami.
Jeden raz się to zdarzyło.

3. Czy Twoje dziecko zetknęło się z niepełnoletnimi osobami palącymi papierosy?

Tak
Nie

4. Gdzie?

Na terenie szkoły.
Na podwórku.
U kolegi lub koleżanki.
W innym środowisku (jakim?)....................

5. Czy Twoje dziecko pali papierosy?

Tak
Na pewno nie.
Nie jestem pewien.

6. Czy poczułeś kiedykolwiek zapach dymu papierosowego od swojego dziecka?

Tak
Nie

7. Jeśli tak, to jakie miało wytłumaczenie?

............................................................................
8.Uwierzyłeś mu?

Tak
Nie

9.Czy rozmawiałeś z dzieckiem o szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu?

Tak
Nie

10. Czy zawsze wiesz , na co dziecko wydaje swoje kieszonkowe lub oszczędności?

Tak
Nie
11. Czy kiedykolwiek miałeś podejrzenia , że syn lub córka są pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego?

Tak
Nie

12. Jeśli tak, to w jaki sposób zareagowałeś?

......................................................................
13. Jak często taka sytuacja miała miejsce?

Tylko raz.
Kilka razy.
Dość często.

14. Czy informacje na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków w dostatecznym stopniu docierają do Twojego dziecka?

Tak
Nie

15. Jeśli tak, to z jakich źródeł?

W szkole.
W domu.
Ze środków masowego przekazu.
Inne źródła (jakie?)......................................

16. Analizując swoje odpowiedzi jak odpowiesz na pytanie postawione w tytule tej ankiety?

Tak
Nie
Nie jestem pewien.

Może masz jakieś sugestie dotyczące współpracy szkoły i Rodziców w kwestii profilaktyki przeciw uzależnieniom? Twoje uwagi będą bardzo pomocne w planowaniu pracy wychowawczej nad młodzieżą.
..........................................................
Nie mam żadnych, uważam, że informacje przekazywane na ten temat w szkole są wystarczające.

Wyświetleń: 1878


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.