Katalog

Marzena Orłowska, 2010-05-17
Giżycko

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Baśniowe spotkania. Relacje człowiek - śmierć na podstawie baśni braci Grim „Kuma śmierć”.

- n +

Temat: Baśniowe spotkania – relacje człowiek - śmierć na podstawie baśni braci Grim „Kuma śmierć”


Cele
Wychowanek:
* wycisza się, odprężą
* przenosi w świat fantazji
* poznaje nowe sposoby przezwyciężania trudności
* wyraża swoje emocje
* współuczestniczy w tworzeniu atmosfery Święta Zmarłych
* współpracuje z innymi uczestnikami zajęć
* bezpiecznie obcuje z ogniem

Środki dydaktyczne:

magnetofon, kaseta z muzyką relaksacyjną, tekst baśni „Kuma śmierć”, świeczka, zapałki, pomarańcze i podgrzewacze (dla każdego uczestnika), noże, łyżeczki, tacki

Metody pracy:

słowna – opowiadanie, rozmowa kierowana, muzyka relaksacyjna
zajęć praktycznych – wycinanie lampionów


PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Wprowadzenie
- Przygotowanie świetlicy do zajęć: ustawienie stolików, krzeseł, przygotowanie potrzebnych materiałów;
- Stworzenie baśniowego nastroju: zasłonięcie zasłon, włączenie muzyki relaksacyjnej;

II. Zajęcia właściwe
- Uczestnicy siedzą w kręgu, chętne dziecko zapala świeczkę, inne gasi światło;
- Prowadzący opowiada baśń (modyfikuje wg. potrzeb);
- Wychodzenie ze świata fantazji: po skończeniu opowiadania następuje pauza, podczas której dzieci powoli wychodzą z baśni (czas trwania dostosowany do reakcji uczestników);
- Zapalenie świateł, zgaszenie świeczki;
- Rozmowa na temat usłyszanego tekstu: co czuły, zapamiętały…, jak myślą dlaczego…,wyciągnięcie wniosków;
- Przejście do stolików;
- Wykonanie lampionów z pomarańczy – pomoc wolontariuszy;
- Uporządkowanie świetlicy;

III. Podsumowanie
- Ekspozycja prac: umieszczenie i zapalenie podgrzewaczy, zgaszenie świateł;
- Podziękowanie za pracę, pochwalenie i nagrodzenie zaangażowania oraz efektów (pomoc wolontariuszy);

Opracowała: Marzena Orłowska
Wyświetleń: 1763


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.