Katalog

Barbara Janiga, 2010-05-19
Wrocław

Język rosyjski, Scenariusze

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego "Na poczcie".

- n +

SCENARIUSZ 2


Klasa: 1 liceum
Poziom: średni
Czas: 45 min.

TEMAT: ГДЕ МОГУ ПОСЛАТЬ ПИСЬМО?

CEL OGÓLNY: Uczniowie umieją pytać o różne działania na poczcie
używając do tego nowo poznaną leksykę.
CELE
OPERACYJNE: Uczniowie powinni:


FAZY UCZENIA SIĘ KOMPETENCJE
PROCEDURY INTERAKCYJNA LINGWISTYCZNA

RECEPTYWNA
SENSYBILIZACJA * Uaktywnić znane schematy w dialogu
- kupić: znaczek, kartkę, - stosować znane
kopertę struktury
- zamówić rozmowę przez i zwroty
telefon
- uzyskać informacje
- wypełnić druk
- wysłać list polecony
- poprawnie zaadresować
kopertę

WPROWADZENIE * Zrozumieć nowy tekst globalnie
- stworzyć powiązanie - wykorzystanie
intencyjne nowej
leksyki i zwrotu:
друг друга
SEMANTYZACJA * Rozpoznać znaczenie nowej leksyki
- rozpoznać znaczenie
różnych działań
w kontekście

REPRODUKCJI * Uczniowie powinni przyswoić znaczenie i formę
i znaczenie nowej leksyki
UTRWALANIE - opisują działania - używać konstrukcji
które znają przy друг друга
pomocy nowej leksyki
TEKSTUALIZACJA * U powinni umieć zapytać o informację za
pomocą mini – ról
- pytają o działania, które - stosują nową
wykonują na poczcie leksykę i
przy okienku konstrukcje w
zdaniach
(pytanie/
odpowiedź)

PRODUKCJI * U umieją wykonać działania na poczcie
ZASTOSOWANIE - kupić znaczek, kopertę - używać nowo
- zamówić rozmowę przez poznane zwroty
telefon zdaniach i w
- zaadresować kopertę konkretnych
- wypełnić druk sytuacjach
- wysłać list polecony

ZADANIE Przygotuję mini scenkę, na dowolny temat, z zakresu
DOMOWE Na poczcie używając zwrotów i wyrażeń poznanych na
lekcji.
Zadanie domowe będzie omówione po fazie reprodukcji, na końcu lekcji nastąpi tylko krótkie jego przypomnienie.
PRZEBIEG LEKCJI
FAZA RECEPTYWNA:

1. Czynności wstępne. Przywitanie się z klasą i sprawdzenie obecności. [czas 4 min.]
2. Rozgrzewka językowa nawiązująca do tematu poprzedniej lekcji, ma na celu przypomnienie poznanej już leksyki. Nauczyciel stawia uczniom pytanie: С чем ассоцируется вам слово обслуждение?


почта фотограф парикмахер

ОБСЛУЖДЕНИЕ
банк прачечная


Formy socjalne: plenum
Pomoce: tablica
Czas: 4 min.

3. Prezentacja nowego materiału. Nauczyciel przedstawia uczniom nową leksykę i konstrukcję gramatyczną. Do wyjaśnienia nowych słów jako pomoce posłużyły materiały autentyczne (koperta, znaczek, list, kartka pocztowa), kolejne słowa są pokazane, wypowiedziane w języku rosyjskim, a następnie zapisane na tablicy. Uczniowie powtarzają kolejno słowa w procesie od grupy po indywidualnie.
Następnie uczniowie dwukrotnie wysłuchują nagranej na kasecie scenki, po wysłuchaniu otrzymują ten sam tekst w formie graficznej, w którym podkreślona jest nowa konstrukcja gramatyczna przedstawiona w kontekście.
Dla sprawdzenia globalnego rozumienia tekstu nauczyciel zadaje kilka pytań.

1. Кому Юра пишет письмо?
2. Что Юра хочет послать своему другу?
3. Как часто они переписывают друг с другом?


- Кому ты пишешь письмо, Юра?
- Я пишу своему французскому другу, Жану. Я его хочу поздравить с днём рождения. Недавно он мне прислал несколько очень красивых открыток из Парижа. Я хочу его поблагодарить за это и послать ему книгу „Третьяковская галерея”.
- Вы часто переписываете друг с другом?
- Да. Он мне пишет каждые две недели.


Formy socjalne: plenum, indywidualnie
Pomoce: materiały autentyczne, kaseta, tekst
Czas: 8 min.


FAZA REPRODUKTYWNA:

4. Nauczyciel w celu utrwalenia leksyki i konstrukcji gramatycznych przeprowadza następującą zabawę:
Nauczyciel wypowiada dwukrotnie 10 znanych słów i konstrukcji. Zadaniem uczniów jest je zapamiętać, powtórzyć i zapisać na tablicy.

купить марку, конверт, переписываться друг с другом, открытка, послать письмо, писать письмо, почта, телеграмма, заявить разговор по телефону, почтальон.

Formy socjalne: indywidualnie
Pomoce: tablica
Czas: 9 min.Celem tego zadania jest także utrwalenie nowej leksyki i konstrukcji.
Nauczyciel na kartkach rozdaje uczniom pewien asocjogram. Zadaniem uczniów jest ułożenie według niego mini - scenki, która ich kiedyś spotkała (można również wymyślić), używając nowej leksyki oraz konstrukcji.

Kто работает? Oпис почты.

П О Ч Т А

Чтoслучилось? Что можем здесьcделать?


Formy socjalne: para
Pomoce: plansze z asocjogramem
Czas: 12 min.


5. Kolejny etap lekcji to objaśnienie zadania domowego, które uczniowie wykonają w formie pisemnej. Na końcu nastąpi tylko krótkie jego przypomnienie.
Czas 2 min.


FAZA PRODUKTYWNA:

6. Uczniowie umieją wykonać zadania na poczcie, w tym celu w parach układają mini – scenki, wcielając się w role pracowników poczty jak i klientów załatwiających swoje sprawy, używając do tego nowej leksyki i konstrukcji.

Formy socjalne: para
Czas 6 min.

7. Przypomnienie zadania domowego

Wyświetleń: 3350


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.