Katalog

Aneta Marczak, 2010-05-23
Zambrów

Wychowanie komunikacyjne, Scenariusze

„Jestem widoczny – jestem bezpieczny”. Scenariusz zajęć z wychowania komunikacyjnego.

- n +


TEMAT: „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.

CEL OGÓLNY: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wychowanków jako uczestników ruchu drogowego.

CELE OPERACYJNE:
• Wychowanek wie w jaki sposób oznakować swój ubiór oraz rower by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego po zmroku.
• Wychowanek rozumie potrzebę korzystania akcesoriów odblaskowych po zmroku.
• Dziecko określa zasady przechodzenia przez jezdnię i wymienia znaki pionowe i poziome oznaczające przejście dla pieszych.
• Dziecko wymienia zasady bezpiecznego zachowania się na drodze poza miastem.
• Dziecko potrafi przewidzieć skutki nieprawidłowego zachowanie się na drodze.
• Wychowanek wymienia cechy jesiennego krajobrazu.
• Wychowanek wie czym charakteryzuje się jesienna pogoda (wcześnie się ściemnia, często pada deszcz, wieje wiatr, jest zimno itp.)
• Wychowanek stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.
• Wychowanek umie bezpiecznie korzystać z nożyczek.

METODY: rozmowa kierowana, pokaz, praktycznego działania, zabawa dydaktyczna
FORMA: zbiorowa, grupowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Akcesoria odblaskowe(światełka odblaskowe, opaski, odblaski na koła roweru, kamizelka ostrzegawcza), wiersz „Światełka odblaskowe”, zagadki: „Zebra”, „Sygnalizator świetlny”, ilustracje przedstawiające sytuacje dotyczące poruszania się po drodze, karty pracy, krążki w kolorze zielonym, żółtymi i czerwonym do zabawy „Ruch uliczny”, piosenka pt. „Samochodziki”(źródło – „Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą”).
PRZEBIEG ZAJĘĆ:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Powitanie.

2. Wprowadzenie do tematu.
• Przypomnienie nazwy panującej pory roku oraz cech jesiennego krajobrazu.
• Rozmowa na temat charakterystycznych oznak jesiennej pogody (zimno, pada deszcz, jest wietrznie, pojawia się mgła, wcześnie się ściemnia, jest zła widoczność, zdarzają się przymrozki – śliska jezdnia, itp.)
• Prowadząca wyjaśnia, że na dzisiejszych zajęciach wychowankowie dowiedzą się, jak postępować by czuć się bezpiecznie na drodze, szczególnie jesienią.

ZAJĘCIA WŁAŚCIWE

1. Odczytanie wiersza pt. „Światełka odblaskowe”

Jeśli na drodze chcesz być widoczny
O wieczorowej porze
Musisz koniecznie zakładać ubranie
W jaskrawym kolorze.
Każdy kierowca będzie widział cię
Z daleka po zmroku,
Gdy założysz opaski odblaskowe z boku.
By twoje życie było bezpieczne
Zdrowe i kolorowe,
Noś światełka odblaskowe!
• Omówienie treści wiersza.
• Prezentacja na wybranym spośród dzieci ochotniku akcesoriów odblaskowych( światełka odblaskowe, opaski, kamizelka ostrzegawcza) oraz elementów odblaskowych do zamocowania na rower. Wyjaśnienie, że dzięki nim możemy czuć się bezpieczniej na drodze, ponieważ jesteśmy widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego. Elementy odblaskowe w naszym stroju mogą uratować nasze zdrowie, a nawet życie, gdyż zmniejszają ryzyko potrącenia nas przez jadący samochód.

2. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
a) Poruszanie się po jezdni za miastem.
• Wyjaśnienie z pomocą ilustracji i wiersza, że należy poruszać się lewą stroną jezdni, jeden za drugim, a strój oznakować odblaskami.
b) Przechodzenie przez jezdnię na przejściu dla pieszych.
• Odczytanie zagadki „Zebra”.

W kostiumiku czarno-białym w ZOO ją zobaczyć możesz.
Inna znowu, śmiałym krokiem przejść przez jezdnię ci pomoże.
• Omówienie, korzystając z ilustracji, sposobu przechodzenia przez jezdnię na pasach.
c) Przechodzenie przez jezdnię z sygnalizacją świetlną.
• Odczytanie zagadki „Sygnalizator świetlny”.
Ma aż troje oczu, przechodniom pomaga. Swoim żółtym okiem daje znak-Uwaga!
Gdy czerwone świeci-Stop! Nie idźcie dzieci! Zapali się zielone-idźcie na drugą stronę!
• Omówienie przy pomocy ilustracji i wiersza zasad przechodzenia przez jezdnię na przejściu z sygnalizacją świetlną.

3. Karty pracy – praca zindywidualizowana wg możliwości wychowanków.
Grupa I:
• Karta pracy nr 1 – wychowankowie mają za zadanie wyciąć z marginesu koła w odpowiednim kolorze i nakleić je na sygnalizatorze świetlnym. Zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z nożyc w trakcie pracy.
• Karta pracy nr 2 – należy pokolorować prawidłowo światła: „STOP”, „PRZYGOTUJ SIĘ”, „PRZECHODZIMY”.
Grupa II
• Karta pracy nr 3 – kolorowanie rysunku „Przejście dla pieszych”.

4. Wspólne wykonanie pracy plastycznej pt. „Ja i mój rower świecimy przykładem”.

5. Zabawa ruchowa „Ruch uliczny”.
• Przy podkładzie muzycznym pt. „Samochodziki” dzieci naśladują samochody i „jeżdżą” po całym holu uważając, by nikogo nie potrącić i nie zderzyć się. Kiedy milknie muzyka dzieci zatrzymują się i naśladują warkot pojazdów. Zabawa powtórzona z krążkami: zielonym, żółtym i czerwonym. Gdy prowadząca podnosi zielony krążek dzieci „jeżdżą” po sali, żółty - stoją i naśladują warkot pojazdów, kiedy czerwony – zatrzymują się.

ZAJĘCIA KOŃCOWE

1. Ewaluacja.
• Rozmowa z wychowankami na temat zdobytych informacji dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach. Powtórzenie wiadomości, odpowiedzi na ewentualne pytania.

2. Pożegnanie.
• Uporządkowanie miejsca pracy.
• Podziękowanie za pracę na zajęciach.
• Rozdanie pamiątkowych gadżetów.Wyświetleń: 4286


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.