Katalog

Ewa Pociecha, 2010-05-23
Tęgoborze

Fizyka, Konspekty

Konspekt lekcji fizyki w gimnazjum-"Trzy stany skupienia substancji".

- n +

Konspekt lekcji fizyki

Klasa: 1 gimnazjum
Data: 27 listopada 2008r.
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego lekcję: Ewa Pociecha
Temat: Trzy stany skupienia substancji.
Cele lekcji

Uczeń:
potrafi wskazać przykłady ciał w stanie ciekłym, stałym i gazowym
zna podstawowe właściwości ciał w różnych stanach skupienia
potrafi podać przykłady wykorzystania właściwości substancji w codziennym życiu
potrafi zaproponować doświadczenia pokazujące różne właściwości substancji w różnych stanach skupienia
potrafi wyjaśnić wyniki doświadczeń, w których demonstruje się właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
Metody nauczania
Metody podające:
• ustne podanie materiału przez nauczyciela [podyktowanie uczniom najważniejszych punktów do zeszytu, według których uczniowie przygotowują się do lekcji],
• pogadanka, dyskusja; objaśnienie nowego materiału za pomocą pytań z wykorzystaniem doświadczenia uczniów,
• przedstawienie przez nauczyciela wyników doświadczeń ( bez ich wykonania przez uczniów) pokazujących, że gazy nie mają własnego określonego kształtu i przyjmują kształt zbiornika (naczynia), w którym się znajdują
Metody poszukujące:
• wykonanie doświadczeń pokazujących, że:
o zmiana kształtu ciała stałego nie powoduje zmiany jego objętości
o ciecze nie mają określonego kształtu i przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują
o ciecze są nieściśliwe i bardzo trudno jest zmienić ich objętość
o gazy są ściśliwe i rozprężliwe
Metody praktyczne:
• praca z podręcznikiem
o podanie odpowiedzi na pytanie związane ze zdjęciem na str.37
o analiza rys.2.1 ze str.37 (objaśnienie wyników doświadczenia)
o rozwiązywanie zadań 1-4 ze str.39, utrwalających poznany materiał
• praca (domowa) z zeszytem ćwiczeń -rozwiązywanie zadań utrwalających poznany na lekcji materiał.
Formy organizacyjne
praca grupowa -grupa dwuosobowa wykonuje doświadczenie z menzurką
praca indywidualna-wykonanie doświadczenia ze strzykawką, z balonikiem
praca zbiorowa –ustne rozwiązywanie zadań z podręcznika
Środki dydaktyczne:
konwencjonalne:
• podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe, tablica, kolorowa kreda
• plansza przedstawiająca trzy stany skupienia substancji
• rekwizyty potrzebne do wykonania doświadczeń:
(fartuch chroniący przed pobrudzeniem ucznia wykonującego doświadczenie)
o menzurka z wodą, plastelina na nitce,
o zabarwiona (np. denaturatem) woda, naczynia o różnych kształtach (szklanka, słoik, prostopadłościenne naczynie szklane, zestaw naczyń połączonych, menzurka)
o strzykawka z zabarwioną cieczą, strzykawka wypełniona powietrzem
o wypełniony powietrzem balonik
Wykorzystana literatura
Biblioteka nauczyciela fizyki- gimnazjum:
• Zeszyt 1 -„Podstawowe dokumenty warsztatu nauczyciela”.
• Zeszyt 2 –„Wskazówki merytoryczne i dydaktyczne do realizacji programu nauczania”.
„Zrozumieć Świat”- pod redakcją Barbary Sagnowskiej
• podręcznik, część 1;
• zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy, część 1A
• program kształcenia w zakresie fizyki na poziomie gimnazjum
„Fizyka w prostych zadaniach- zbiór zadań dla gimnazjum”- A.Kurowski, J.Niemiec.
Słownik fizyczny –pod red.Lidii Kwiecień, wydawnictwo EuropaPlan lekcji
I. Część wprowadzająca (12.20- 12.30):
1. Przywitanie pani Dyrektor na lekcji i sprawdzenie obecności.
2. Przepytanie dwóch uczniów z tabeli wielkości fizycznych i poznanych wzorów
3. Zapisanie tematu lekcji: „Trzy stany skupienia substancji”.
II. Część właściwa (12.30-12.55)
Wyjaśnianie przez uczniów i nauczyciela poszczególnych zagadnień związanych z tematem lekcji i zapisywanie najważniejszych informacji do zeszytu

Wiadomości i umiejętności Omówienie zagadnienia
Przechodzimy do działu „Niektóre właściwości substancji”. Zanim przystąpimy do omówienia pierwszego tematu „Trzy stany skupienia substancji” nauczmy się rozróżniać następujące pojęcia: ciało fizyczne, substancja, stan skupienia substancji.
Podaj przykłady ciał fizycznych Piłka, książka, szklanka, telewizor
Substancja to materiał, z którego te substancje są wykonane.
Z jakich substancji wykonane są wymienione powyżej ciała fizyczne? Ze skóry, z papieru, ze szkła
1. W przyrodzie substancje mogą występować substancje w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i lotnym. Stan skupienia to stan fizyczny substancji zależny od warunków zewnętrznych, w szczególności temperatury i ciśnienia
2. Podaj przykłady ciał w stanie stałym, ciekłym i gazowym. • Przykłady ciał w stanie:
• stałym: tablica, krzesło, doniczka
• ciekłym: woda, herbata, sok, denaturat
• gazowym: para wodna, powietrze
3. Omów podstawowe właściwości ciał w różnych stanach skupienia.
CIAŁA STAŁE
• mają określony kształt
DOŚWIADCZENIE 1. Zmierz objętość plasteliny za pomocą menzurki. Zmień kształt plasteliny i ponownie zmierz jej objętość. • zmiana kształtu ciała stałego nie powoduje zmiany jego objętości

-Pisząc kredą po tablicy wykorzystujemy jej kruchość. Pod wpływem nacisku kreda kruszy się i pozostawia swój ślad na tablicy
-Gdy siedzimy wygodnie w fotelu, wykorzystujemy sprężystość gąbki lub sprężyn znajdujących się w fotelu
-Gdy lepimy ludziki z plasteliny wykorzystujemy jej plastyczność • mogą być kruche, sprężyste lub plastyczne
-Podanie odpowiedzi na pytanie związane ze zdjęciem na str.37
-Zobaczmy na inne przykłady wykorzystania powyższych właściwości ciał stałych w życiu codziennym –zad.1, 4/str.39 w podręczniku.
DOŚWIADCZENIE 2.
Taką samą ilość zabarwionej wody wlej do naczyń o różnych kształtach CIECZE
• nie mają określonego kształtu- przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują
DOŚWIADCZENIE 3.
Nabierz do strzykawki pewną ilość wody, a następnie (po zatkaniu wylotu strzykawki palcem) próbuj zmniejszyć jej objętość przez przesunięcie tłoka w stronę wylotu strzykawki.
• są praktycznie nieściśliwe i bardzo trudno jest zmienić ich objętość
Gazy przyjmują kształt np. balonu, butli, strzykawki,
wypełniają całą objętość naczynia (balonu, butli, strzykawki),
w którym się znajdują GAZY
• nie mają określonego kształtu, przyjmują kształt zbiornika(naczynia), w którym się znajdują
• nie mają określonej objętości
DOŚWIADCZENIE 4.
Zatkaj palcem wylot strzykawki wypełnionej powietrzem i próbuj zmniejszyć jego objętość.

Objętość znajdującego się w strzykawce powietrza można znacznie zmniejszyć


• są ściśliwe
DOŚWIADCZENIE 5.
Przestajemy naciskać palcem na tłok strzykawki i powietrze „dąży” do zwiększenia zajmowanej objętości

DOŚWIADCZENIE 5.
Rozwiązujemy napompowany balonik i powietrze z niego „ucieka”. Mówimy, że gazy się rozprężają.

• są rozprężliwe
Rozwiązujemy zadanie 2,3/str. 39 w podręczniku (12.55-13.00).

III. Część podsumowująca (13.00-13.05)
(Podkreślenie najważniejszych treści z tematu. Uświadomienie uczniom, czego się nauczyli i co ma im z tego pozostać.)
o Wskazywanie przykładów ciał w stanie stałym, ciekłym i gazowym
o Omówienie właściwości ciał w różnych stanach skupienia
o Jak możemy wykorzystać właściwości substancji w codziennym życiu
o Zaproponować doświadczenia pokazujące różne właściwości substancji w różnych stanach skupienia
o Wyjaśnić wyniki doświadczeń, w których demonstruje się właściwości ciał stałych, cieczy i gazów

Zadanie domowe
Uzupełnij ćwiczenia dotyczące tematu lekcji; str. 43-45

Zadania dodatkowe do pracy na lekcji: 2.1-2.7/str.15-16 ze zbioru zadań

Wyświetleń: 8476


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.