Katalog

Marta Kliś, 2010-05-24
Nysa

Różne, Konspekty

SCENARIUSZ ZEBRANIA Z RODZICAMI.

- n +

SCENARIUSZ ZEBRANIA Z RODZICAMI

Klasa: ITs
Wychowawca: Marta Kliś
Data zebrania: 12.01.2010
Cele:
• informacja o ocenach niedostatecznych na 1 semestr – zagrożenia,
• wagary - omówienie problemu nieusprawiedliwionych nieobecności


Przebieg zebrania

1. Powitanie rodziców przez nauczyciela, podanie tematu i celu spotkania.
2. Poinformowanie rodziców o ważnych wydarzeniach w życiu klasy w pierwszym semestrze.
3. Zaplanowanie wycieczki klasowej w drugim semestrze.
4. Rada Rodziców – informacja na temat wpłat oraz przedstawienie ważniejszych wydatków z funduszy Rady Rodziców.
5. Prezentacja slajdów na temat „ Co to są wagary i jakie są rodzaje wagarów?” Omówienie tematu zagrożeń na wagarach.
Tekst slajdów
Wagary
Nieobecność nieusprawiedliwiona
Rodzaje wagarów :
Wagary okazjonalne
Wagary taktyczne
Wagary ze strachu
Wagary manifestacyjne
Wagary programowe
Wagary okazjonalne
POWODY:
piękna, brzydka pogoda,
cudowny, zły nastrój,
chandra,
przypadkowe spotkanie kogoś w drodze do szkoły.
PROBLEM:
- incydent może się powtarzać

Wagary taktyczne
to nieobecność przemyślana i z punktu widzenia ucznia całkowicie uzasadniona,
to nieobecność w celu uniknięcia niewygodnej sytuacji.
PROBLEM :
- czasami taktyka zawiedzie.

Wagary ze strachu
POWODY:
-uczeń nie przychodzi, ponieważ się boi. Boi się konkretnego nauczyciela, albo kolejnej jedynki, albo kogoś z uczniów.
Jak pomóc?
rozmowy z pedagogiem szkolnym,
wsparcie wychowawcy.
Wagary manifestacyjne
To protest przeciw metodom stosowanym przez nauczyciela lub zasadom obowiązującym w szkole
Wagary programowe
Uczeń nie chce chodzić do szkoły, nie interesuje go nauka, boi się konsekwencji i wybiera sposób życia, który sprawia mu przyjemność.
Przyczyny:
patologia rodzinna,
zamknięte drogi do kariery,
brak wiary w edukację.
Zagrożenie na wagarach
Uczeń może ulec wypadkowi,
Może znaleźć się w niewłaściwym momencie w niewłaściwym miejscu,
Zdarza się robić rzeczy, których normalnie nigdy by się nie zrobiło
Wagarowiczowi ktoś może coś zrobić( okraść, pobić).

6. Analiza ankiety dotyczącej wagarów przeprowadzonej wśród uczniów klasy ITs. Przedstawienie wyników ankiety i omówienie jej wspólnie z rodzicami.
Ankieta
I. Czy zdarzyło Ci się być na wagarach? (podkreśl właściwą odpowiedź)
• TAK
• NIE
II. W jakim wieku po raz pierwszy byłeś na wagarach?
… lat
III. Co w decydującej mierze skłania Cię do pójścia na wagary? (zaznacz 1 odp.)
• lęk przed otrzymaniem oceny niedostatecznej
• lęk przed nauczycielem
• niechęć do szkoły
• niechęć do nauki
• namowa kolegów (koleżanek)
• nudne lekcje
• ogólne lenistwo
• chęć rozrywki
• inne (jakie?) ……………………………..
IV. Gdzie przebywasz podczas wagarów?
• w szkole np. czytelni, świetlicy itp.
• w domu kolegów (koleżanek)
• we własnym domu
• inne (gdzie?) ………………………….
V. Czy zdarzyło Ci się, że musiałeś pójść na wagary pod presją swoich kolegów (koleżanek)?
TAK NIE
VI. Co najbardziej powstrzymuje Cię od chodzenia na wagary? (zaznacz 1 odp.)
• ciekawe lekcje
• sympatyczny nauczyciel
• obniżenie oceny z zachowania
• poinformowanie rodziców przez wychowawcę
• kary ze strony rodziców
• zaległości w materiale nauczania
• inne (jakie?) ……………………………………………..
Wyświetleń: 2538


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.