Katalog

Anna Negacz-Kurkiewicz, 2010-05-25
Racibórz

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Zadania Formy realizacji Termin

§ 8. ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy
dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Analiza przepisów prawa oświatowego
związanych z awansem zawodowym.

Ukończenie studiów podyplomowych
„Technologia informacyjna i informatyka
w szkole”.

Udział w wewnątrzszkolnych
i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

Samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.

Organizacja szkolnych konkursów ortograficznych dla uczniów klas I-III.

Wzbogacanie pracowni nauczania zintegrowanego o pomoce dydaktyczne.

Udział w działaniach mających na celu poprawę bazy materialnej szkoły
(kiermasze świąteczne).okres stażu


pierwszy rok stażuokres stażuokres stażu


okres stażu


okres stażu


okres stażu

§ 8. ust. 2, pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystanie komputera podczas sporządzania dokumentacji związanej
z awansem zawodowym.

Wykonywanie materiałów związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą
(dyplomy, zaproszenia, sprawdziany, pomoce, plany pracy).

Wykorzystanie portali internetowych do zdobywania materiałów z zakresu podejmowanych działań.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych w pracy z uczniami.

Wykonanie cyklu prezentacji „Stolice Polski” (dla nauczania zintegrowanego).

Pomoc w opracowaniu strony internetowej szkoły.

okres stażuokres stażu
okres stażuokres stażudrugi rok stażu


okres stażu

§ 8. ust. 2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Pomoc innym nauczycielom
w stosowaniu technik komputerowych.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców.

Prowadzenie szkoleń w ramach pracy zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego.

Współorganizacja i organizacja imprez
szkolnych i środowiskowych (pasowanie
na ucznia, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka ...).

Udostępnianie innym materiałów własnych (pomoce dydaktyczne, opracowania itp.).

okres stażu


okres stażu


okres stażuokres stażu
okres stażu

§ 8. ust. 2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.
Opracowanie i wdrożenie planu pracy kółka komputerowego.

Opracowanie i wdrożenie planu pracy kółka ortograficznego.
okres stażu


drugi i trzeci rok stażu

§ 8. ust.2, pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.

Społeczne prowadzenie kółka
komputerowego dla uczniów klas I-III.

Społeczne prowadzenie kółka ortograficznego dla uczniów klas I-III.

Organizacja i opieka nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych.


okres stażu


okres stażu


okres stażu

§ 8. ust.2, pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpraca z koordynatorem do spraw
pedagogiczno-psychologicznych.

Współpraca z Publiczną Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną
w Kędzierzynie-Koźlu.

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej.

Współpraca z pielęgniarką szkolną.

Współpraca z Gminną Biblioteką
w Łanach.

Współpraca z rodzicami (konsultacje,

kontakty, włączanie w przygotowanie imprez szkolnych i środowiskowych).

okres stażu


okres stażuokres stażu


okres stażu

okres stażu


okres stażu

§ 8. ust. 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza dwóch przypadków.
okres stażu


Opracowała: Anna Negacz-Kurkiewicz
Wyświetleń: 1627


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.