Katalog

Jolanta Polczyk, 2010-05-25
Ruda Śląska

Zawodowe, Konspekty

Zdobienie okładek – sposoby tłoczenia wgłębnego. (konspekt lekcyjny).

- n +

Konspekt lekcji klasa II introligatorPrzedmiot: Technologia
Data: 09.02.2010
Klasa: II A
Liczba uczniów: 9
Czas lekcji: 45 minut
Prowadząca: mgr Jolanta Polczyk
Temat zajęć: Zdobienie okładek – sposoby tłoczenia wgłębnego.


Cele lekcji:

Główny: Poznanie sposobów tłoczenia na okładkach.

Szczegółowy:

a) poziom wiadomości:
- uczeń wie jakie są sposoby tłoczenia,
- uczeń zna podstawowe różnice w prezentowanych sposobach tłoczenia okładek,
- uczeń wie jakich materiałów, narzędzi, przyborów i maszyn należy użyć do wykonania zadania,
- uczeń wie, że należy pracować zgodnie z zasadami BHP.

b) poziom umiejętności:
- potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy,
- potrafi dobrać wielkość czcionek, klisz i tłoczków (liniaków)
w zależności od formatu okładki,
- potrafi dopasować odpowiednie materiały, narzędzia oraz maszyny aby wykonać dany rodzaj tłoczenia.

Metody nauczania:

Metoda asymilacji wiedzy-pogadanka, dyskusja
Metody praktyczne-ćwiczebne.

Środki dydaktyczne:

Propozycje książek przedstawiające różne sposoby tłoczenia okładek, materiały, narzędzia i przybory do tłoczenia, rozsypanka, karta pracy.


Formy pracy:

Indywidualna jednolita, zróżnicowana w poziomie
Zespołowa jednolita.

Korelacja z innymi przedmiotami:

Praktyczna nauka zawodu
Materiałoznawstwo
Język polski

Przebieg zajęć


1) Część organizacyjna:
- sprawdzenie listy obecności,
- stanu gotowości do uczestnictwa w zajęciach oraz samopoczucia.

2) Nawiązanie do tematu zajęć:
- przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji
(omówienie rodzaju okładek należących do opraw złożonych i ich różnic),
- podanie tematu na tablicy
Zdobienie okładek – sposoby tłoczenia.

3) Omówienie problemów związanych z tematem lekcji przy użyciu pomocy dydaktycznych
- prezentacja przygotowanych opraw złożonych,
- omówienie poszczególnych sposobów tłoczenia,
- zapoznanie z materiałami, narzędziami, urządzeniami,
- demonstracja metod tłoczenia,
- zwrócenie uwagi na zasady BHP podczas pracy.

4) Zapisanie notatki w zeszycie.

Okładki oklejane są najczęściej zdobione przez tłoczenie.
Wyróżniamy dwa sposoby tłoczenia okładek:
bezbarwne zwane tłoczeniem na sucho lub na ślepo
z użyciem folii
Tłoczenie odbywa się pod wpływem nacisku prasy i wysokiej temperatury.


5) Rekapitulacja opracowanego materiału
- uczniowie dzielą się na grupy i organizują stanowiska pracy dla poszczególnych sposobów tłoczenia,
- ułożenie rozsypanki,
- omawianie różnic w sposobach tłoczenia.

6) Podsumowanie aktywności uczniów i ocena zajęć
- najlepiej wykonana praca zespołowa,
- prawidłowe rozwiązanie karty pracy,
- aktywność w czasie zajęć.Karta pracy nr 1
1) Wyróżniamy dwa sposoby tłoczenia: ……………………………………………………………
2) Tłoczenie odbywa się pod wpływem …………………….
…………………………………………………………….
3) Ze względu na wysoką temperaturę należy zachować …………………................................................................


Karta pracy nr 1 a.

1) Wyróżniamy dwa sposoby tłoczenia: ……………………………………………………………
2) Tłoczenie odbywa się pod wpływem …………………….
…………………………………………………………….
3) Ze względu na wysoką temperaturę należy zachować …………………................................................................
1) Na ślepo, bezbarwne, na gorąco, z użyciem folii, z użyciem farby
2) Wysokiej temperatury, temperatury pokojowej
3) ostrożność podczas pracy, założyć gumowe rękawice

2) Ułóż rozsypankę wybierając odpowiednie wyrazy do wybranego typu tłoczenia:

Tłoczenie z użyciem folii
Tłoczenie bezbarwne na ślepo
LINIAKI
CZCIONKI
KLISZE
ORNAMENTY
WYSOKA TEMPERATURA
TEMPERATURA POKOJOWA
FOLIA METALIZOWANA
FOLIA ZŁOCENIOWA
BIGÓWKA
MASZYNA DO ZŁOCENIA
TASIEMKA
OKŁADKA OPRAW ZŁOŻONYCH
OKŁADKA OPRAW PROSTYCH2a) Dobierz odpowiednie materiały i narzędzia do wykonania tłoczenia z użyciem folii.

(zadanie dla ucznia nie potrafiącego czytać)
Wyświetleń: 1914


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.