Katalog

Mirosław Bartkowski, 2010-05-25
Piła

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Fizyka na sportowo- lekcja zintegrowana.

- n +

Konspekt lekcji.

Poziom: II klasa Gimnazjum

Temat lekcji: Fizyka na sportowo- lekcja zintegrowana.

Cel operacyjny lekcji:
przedstawienie wspólnych zagadnień fizyki i sportu,
rozbudzenie aktywności ruchowej uczniów,
przedstawienie praktycznych zastosowań zagadnień wiedzy teoretycznej.

Cele szczegółowe:
przedstawienie wspólnych zagadnień, słów, urządzeń, tematów,
omówienie pojęcia energii kinetycznej i przedstawienie konkretnych wartości energii poruszających się ciał: człowieka, piłek,
omówienie zmian energii kinetycznej na energię wewnętrzną, oraz wzrostu temperatury ciał jako objawu wzrostu energii wewnętrznej na przykładzie zsuwania się ucznia z liny,
omówienie siły tarcia o podłoże ich przydatności na sali gimnastycznej, oraz tego kiedy nam przeszkadzają,
omówienie rozkładu sił na równi pochyłej oraz zaprezentowanie na przykładzie ćwiczenia na ławeczce zależności siły zsuwającej od kąta jej nachylenia,
przedstawienie zasad dynamiki Newtona i przedstawienie jej spełnienia w ćwiczeniu uczniów,
przeprowadzenie pomiarów ,,w sporcie i w fizyce”,
omówienie zależności prędkości liniowej w ruchu jednostajnym po okręgu od promienia okręgu,
omówienie zachowania się światła padającego na gładką powierzchnię, oraz zachowania się w cząsteczek w gazie i przedstawienie zastosowania tych zjawisk podczas gry w piłkę siatkową,
przedstawienie elektryzowanie ciał i pokazanie kiedy uczeń ma do czynienia z tym zjawiskiem w życiu.

Metody:
krótkie wykłady, omówienia zagadnień przedstawionych na foli,
ćwiczenia praktyczne, pokazy nauczyciela i uczniów

Środki:
tablica, rzutnik
piłki: pingpongowe, do unihockeja, siatkowe, koszykowe, lekarskie.
rękawiczki ochronne
ławeczka gimnastyczna
lina do przeciągania
miara i stoper
różne materiały zmniejszające i zwiększające tarcie
woda
deskorolki
Realizacja celów szczegółowych w toku lekcji:
Lp Część lekcji Cel szczegółowy Czynności nauczyciela i uczniów Uwagi
1 Wstępna

przedstawienie wspólnych zagadnień, słów, urządzeń, tematów,
Czynności organizacyjne.
Przedstawienie ogólnego celu lekcji
Przedstawienie zasad pracy na lekcji
2 Rozwinięcie omówienie pojęcia energii kinetycznej i przedstawienie konkretnych wartości energii poruszających się ciał: człowieka, piłek,
Przedstawienie pojęcia energii:
Omówienie sposobu obliczenia energii ciał poruszających się:
Ruch szkielet (kości i stawy) i mięśnie
Mięśnie niezbędna energia do pracy
Energia ruch i ciepło
Rzutu piłek o różnej masie w ustawioną pionowo odskocznie

elementy BHP
omówienie zmian energii kinetycznej na energię wewnętrzną, oraz wzrostu temperatury ciał jako objawu wzrostu energii wewnętrznej na przykładzie zsuwania się ucznia z liny,
przedstawienie foliogramu z opisem zmiany, wyjaśnienie go
ćwiczenie: uczeń zjeżdża po linie, na rękach ma rękawiczki ochronne, po zjeździe uczniowie sprawdzają temperaturę rękawiczek.


elementy BHP
omówienie siły tarcia o podłoże ich przydatności na sali gimnastycznej, oraz tego kiedy nam przeszkadzają,
w nawiązaniu do poprzedniego tematu, omówienie i pokazanie zjawiska tarcia na przykładzie różnych ciał zsuwających się z równi pochyłej
omówienie pożytecznych i negatywnych aspektów tarcia
demonstracja biegu ucznia w butach sportowych i okrytych innym materiałem (folią) oraz po nawierzchni mokrej
przeciąganie liny przez uczniów początkowo na suchej nawierzchni a następnie na mokrej.
elementy BHP
omówienie rozkładu sił na równi pochyłej oraz zaprezentowanie na przykładzie ćwiczenia na ławeczce zależności siły zsuwającej od kąta jej nachylenia przedstawienie foliogramu z rozkładem sił na równi pochyłej i warunku zsuwania się ciał z równi
ćwiczenie: uczeń wykonuje leżenie tyłem na równi pochyłej, nauczyciel zwiększa stopniowo kąt równi.

przedstawienie zasad dynamiki Newtona i przedstawienie jej spełnienia w ćwiczeniu uczniów,
Przedstawienie trzech zasad dynamiki i zilustrowanie ich przykładami:
I zasada: na linę działają uczniowie siłami równoważącymi się, wstążka zawiązana na linie nie przesuwa się
II zasada: działa siła większa z jednej strony – lina przyspiesza w tę stronę
III zasada: uczniowie stojąc na deskorolkach działają siła - obie drużyny przesuwają się
elementy BHP
przeprowadzenie pomiarów ,,w sporcie i w fizyce”, pomiar odległości: skok w dal z miejsca;
rzut piłą lekarską
pomiar czasu biegu dookoła boiska do siatkówki
wyznaczamy ze wzoru średnią prędkość biegu ucznia
omówienie zależności prędkości liniowej w ruchu jednostajnym po okręgu od promienia okręgu,
omówienie foliogramu przedstawiającego zagadnienie teoretycznie
ćwiczenie: uczniowie kolejno dołączają do ruchu po okręgu, chwytając się za ręce tworzą coraz większy promień.

omówienie zachowania się światła padającego na gładką powierzchnię, oraz zachowania się w cząsteczek w gazie i przedstawienie zastosowania tych zjawisk podczas gry w piłkę siatkową,
przedstawienie zjawiska zachowania światła padającego na taflę zwierciadła płaskiego na przykładzie światła latarki i laserowego wskaźnika,
omówienie zachowania się cząsteczek w gazach
pokaz: odbicia piłki o podłogę pod różnymi kątami
odbicia piłek do siatkówki sposobem dolnym

przedstawienie elektryzowanie ciał i pokazanie kiedy uczeń ma do czynienia z tym zjawiskiem w życiu.

Omówienie elektryzowania ciał przez tarcie, i gromadzenia się ładunku na zaostrzonych końcach przewodników oraz przeskoku ładunku.
W czasie lekcji wf na skutek tarcia o siebie powierzchni ubrań gromadzi się na skórze ładunek elektryczny. Przy kontakcie z metalem następuje przeskok iskry (rozładowanie nagromadzonego ładunku)
3 Podsumowanie Rozmowa z uczniami na temat tego czego dowiedzieli się z lekcji, podkreślenie korelacji między przedmiotami i elementów BHP


Opracowali:
mgr M. Bartkowski
mgr P. Braun
1. ,,Energia to zdolność ciała do wykonywania pracy”
,,Człowiek by wykonywać pracę musi odpowiednio się odżywiać by jego organizm w procesach biologicznych i chemicznych wytwarzał energię potrzebną do życia. W fizyce jako ciało będziemy rozumieli obiekty, które możemy badać, nie będzie nimi człowiek a raczej piłka, lina, (a człowiek tylko jako obiekt poruszający się.)

obliczmy energię człowieka biegnącego z prędkością o masie 50kg

i piłki o masie 1 kg poruszającej się z prędkością

rzucając piłkę uważaj by nie zranić nikogo, bo ma ona dość dużą energię.
Wyświetleń: 2574


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.