Katalog

Hanna Bróździńska, 2010-05-28
Poznań

Lekcja wychowawcza, Ankiety

Ankieta wychowawcza dla uczniów klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej.

- n +

Ankieta dla uczniów klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej
opracowała: mgr Hanna Bróździńska
I. Zakreśl krzyżykiem właściwą odpowiedź (może być więcej niż jedna):
1.Moja obecna szkoła została wybrana:
przeze mnie osobiście
przez moją rodzinę (rodziców)
przez moich znajomych (kolegów)
wpisz inną możliwość .........................
2.Przy wyborze szkoły kierowałam / kierowałem się:
chęcią rozwijania własnych zainteresowań
planami na przyszłość (np. możliwością znalezienia pracy)
chęcią uczęszczania do nowej szkoły ze starymi znajomymi
włąsnymi możliwościami (punktami na egzaminie gimnazjalnym)
przypadkowym bez przekonania wyborem, bo trzeba było jakąś szkołę wybrać
3.Moja nowa szkoła - to szkoła, do której trafiłam/trafiłem w wyniku:
pierwszego naboru
drugiego naboru
trzeciego naboru
4.Moja nowa szkoła - to szkoła, która :
spełnia moje oczekiwania i potrzeby w zakresie zdobycia wiedzy i umiejętności
zbyt dużo ode mnie wymaga
jest dla mnie formą spędzenia wolnego czasu
jest przymusem mi nie odpowiadającym
5.Nowa klasa, do której obecnie uczęszczam, jest:
klasą, której profil sama wybrałam / sam wybrałem
klasą, do której się dostałam/dostałem przypadkowo (decyzją odgórną)
klasą, do której przeniesiono mnie na moją własną prośbę
6.Po miesiącu nauki w nowej szkole stwierdzam, że
podoba mi się ta szkoła i chcę się dalej w niej uczyć
szkołę akceptuję, ale nie akceptuję mojej nowej klasy
nie odpowiadają mi zasady obowiązujące w tej szkole
mam problem ze znalezieniem własnego miejsca
7.Moja nowa klasa jest przeze mnie:
lubiana (dobrze się w niej czuję)
postrzegana jako zgrana i tolerancyjna (myślę, że każdy czuje się w niej dobrze)
uznawana za podzieloną i nietolerancyjną (widzę, że niektórzy czują się w niej nieakceptowani, izolowani)
obojętna (nie zależy mi na bliższych kontaktach z innymi)
8.Nauczyciele uczący w mojej klasie są (moim zdaniem):
pozytywnie nastawieni do uczniów tej klasy (akceptują zaangażowanie i zachowanie uczniów na lekcji)
obojętni (nie zwracają uwagi na problemy w nauce i problemy wychowawcze w klasie)
negatywnie nastawieni do klasy (nie akceptują atmosfery i zachowań klasy)
wrogo reagują na zachowanie klasy
9.Biorąc pod uwagę poziom wiedzy i przygotowania do zajęć sądzę, że:
wszyscy w klasie znajdujemy się na wyrównanym poziomie
istnieje spore zróżnicowanie między dobrymi i słabymi uczniami
w klasie brakuje osób o szczególnych zdolnościach i o odbiegającym od reszty poziomie wiedzy i umiejętności
nie muszę obawiać się konkurencji w kontekście zdobywanych ocen
mogę mieć kłopoty, jęsli się nie przyłożę do nauki

II. Wpisz w miejsce wykropkowane własne spostrzeżenia dotyczące wskazanych problemów:
1.Szkoła średnia, do której obecnie uczęszczam różni się najbardziej od poprzednich szkół:
........................................
........................................
..........................................
..........................................
2.W nauce obecnie najbardziej mi pomaga:
..........................................
.........................................
...........................................
.........................................
3.W nauce obecnie najbardziej mi przeszkadza:
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
4.W mojej nowej klasie podoba mi się:
..............................................
............................................
..........................................
............................................
5.W mojej nowej klasie najbardziej nie akceptuję:
...........................................
..........................................
...........................................
...........................................
6.W mojej nowej klasie bardzo chciałabym/chciałbym zmienić:
.........................................
..........................................
.........................................
.........................................
7.Najbardziej u uczących mnie nauczycieli cenię:
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
8.Nie lubię, gdy uczący mnie nauczyciele:
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
9.Mam nadzieję, że moja nowa szkoła pomoże mi w:
.........................................
..........................................
..........................................
..........................................
10.Najbardziej mi w życiu zależy na:
..........................................
.........................................
..........................................
..........................................
Wyświetleń: 4519


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.