Katalog

Przemysław Czernek, 2010-05-28
Jastrzębie Zdrój

Fizyka, Konspekty

Łączenie rezystancji - ćwiczenia.

- n +

Na wstępie chciałem dodać, że zestaw PC1 to mój autorski projekt 6 oporników z odpowiednimi wyprowadzeniami umożliwiającymi podłączenie dowolnej ilości przewodów zakończonych wtyczkami typu Y.


Konspekt lekcji fizyki dla klasy 2 Technikum

Temat lekcji: Szeregowe i równoległe łączenie rezystancji - ćwiczenia.

Czas: 45 min.

Cele operacyjne. Uczeń:
- wie, jak łączyć przewodami obwody elektryczne
- zna różne rozwiązania tego samego zadania
- potrafi obliczać rezystancje zastępcze połączenia równoległego i szeregowego rezystancji
- potrafi mierzyć rezystancję omomierzem
- potrafi wyciągać wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń

Metoda: problemowo - laboratoryjna (ćwiczenia laboratoryjne)

Pomoce dydaktyczne: zestaw do połączeń szeregowo – równoległych PC1, przewody połączeniowe, omomierz.

TOK LEKCJI

Faza przygotowawcza
1. Czynności porządkowo - organizacyjne.
2. Wytwarzanie sytuacji problemowej. Pogadanka wstępna z wykorzystaniem wiadomości uczniów dotyczących połączeń oporników:
- własności połączenia szeregowego,
- własności połączenia równoległego,
- wzory
3. Określenie głównego celu lekcji.
4. Podział klasy na 4 grupy ćwiczeniowe.
5. Podanie tematu lekcji.
6. Opisanie działań, które umożliwiają rozwiązanie wysuniętych problemów:
- Słowny opis i plan do wykonania doświadczeń.
- Wykonanie przykładowego ćwiczenia na forum klasy.

Faza realizacji
7. OPIS ĆWICZENIA:
• Obliczamy rezystancje (opory) zastępcze schematów zadanych przez nauczyciela prowadzącego
• Zgodnie ze schematem łączymy przewodami oporniki na zestawie PC1
• Punkty między którymi występuje opór zastępczy łączymy z wyprowadzeniami opisanymi jako PUNKT POMIAROWY
• Nauczyciel prowadzący zajęcia po zgłoszeniu przez grupę gotowości wykonania zadania mierzy omomierzem rezystancję zastępczą
• Grupa porównuje zmierzoną wartość z tą otrzymaną z obliczeń i wyciąga odpowiednie wnioski
• Powyższe czynności wykonujemy w miarę możliwości czasowych dla jak największej liczby obwodów
Faza podsumowująca
8. Podanie zadania domowego – przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń.
Wyświetleń: 2141


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.