Katalog

Urszula Brzozowska, 2010-05-31
Białystok

Język polski, Sprawdziany i testy

Test ze składni dla gimnazjum.

- n +

…………………………………………….
imię i nazwisko
SKŁADNIA – TEST DLA KLASY II gimnazjum

I. Zdanie pojedyncze
1. Podkreśl zdania i przekształć je na równoważniki: (2 pkt.)
a) Natychmiastowe naprawianie rowerów.
b) Nie wchodzić!
c) Henryk Sienkiewicz zdobył Nagrodę Nobla.
d) Cisza na planie!
e) Wkrótce nadejdzie wiosna!
2. Nazwij części w podanym zdaniu pojedynczym. (4 pkt.)
Bardzo trwałe pnie bambusowe doskonale nadają się do budowania domów.
………………………………………….. ……………………………………………
………………………………………….. ……………………………………………
………………………………………….. ……………………………………………
………………………………………….. ……………………………………………
3. W podanych wypowiedzeniach podkreśl orzeczenia, nazwij ich typ: (4 pkt.)
a) Chłopcy zebrali pieniądze na wycieczkę. …………………………………….
b) Jurek został przewodniczącym koła. …………………………………….
c) Janek jest już zdrowy. …………………………………….
d) On stał się innym człowiekiem. …………………………………….
4. Podkreśl podmioty i nazwij ich typ. (5 pkt.)
a) Ona bardzo lubi się uczyć. …………………………………………………………
b) Janka nie było dziś w szkole. …………………………………………………
c) Pierwsi i drudzy dostaną nagrody. …………………………………………………
d) Ubyło wody w rzekach. ………………………………………………………
e) Marzę o odpoczynku. ………………………………………………………
5. Podkreśl okoliczniki, nazwij ich typy. (7 pkt.)
a) Najbardziej podoba mi się sonata Beethovena. ……………………………….
b) Projekt przygotowywaliśmy przez tydzień. ……………………………….
c) Postanowił jednak wrócić do domu. ……………………………….
d) W razie pomyłki przepisz wszystko. ……………………………….
e) Idziemy z Elą po zakupy. ……………………………….
f) Z powodu choroby nauczyciela odwołano lekcje. ……………………………….
g) Lubię go pomimo jego wad. ……………………………….
6. W podanych zdaniach wskaż dopełnienia bliższe. (3 pkt.)
a) Ania przygotowała gościom przepyszne kanapki.
b) Najciekawsze wypracowanie o podróżach napisał mój najlepszy kolega.
c) Bibliotekarz niechętnie wypożyczył chłopakom najstarszą książkę ze zbiorów.
7. Narysuj wykres zdania: ( 2 pkt.)
Wczoraj wieczorem policja zatrzymała dwóch wyjątkowo niebezpiecznych przestępców.
II. Zdanie złożone
1. Podkreśl linią prostą zdania złożone podrzędnie, zaś falistą – złożone współrzędnie. (2 pkt.)
Przesłuchałem nową płytę Stinga, którą dostałem od przyjaciela. Podobała mi się, chętnie polecę ją znajomym. Gdy będę w Londynie, na pewno pójdę na jakiś koncert. Nigdy nie widziałem na żywo tego wokalisty, więc marzy mi się takie spotkanie. Wiem, że rozmowa z gwiazdą będzie raczej niemożliwa. Jednak nie opuszcza mnie nadzieja.
2. Narysuj wykresy podanych zdań. Nazwij typ zdań złożonych, określ rodzaj zdań składowych w zdaniach złożonych podrzędnie. (5 pkt.)
a) Ścisz radio lub załóż słuchawki.


b) Przebyłem daleką drogę, lecz w ogóle nie czuję się zmęczony.


c) Wróciłem do szkoły, bo zapomniałem podręcznika.


d) Ona cię nie widzi, więc od razu się przedstaw.


e) Mickiewicz głęboko wierzył, że powróci do ojczyzny.3. Dopisz brakujące fragmenty zdań. (4 pkt.)
a) Sienkiewicz, ………………………………………………….……, poznał historię Rzymu.
(zdanie okolicznikowe czasu)
b) Gdy wszedłem do sklepu, ……………………………………………………………………. .
(zdanie nadrzędne)
c) „Zemsta” jest komedią, ……………………………………………………………………… .
(zdanie przydawkowe)
d) Rozwój Internetu będzie niósł korzyści, ……………………………………………………….
(zdanie okolicznikowe warunku)
4. Dokonaj analizy zdania wielokrotnie złożonego (narysuj wykres i opisz go): (4 pkt.)
Uczniowie, dowiedziawszy się o przyjeździe gości, przygotowali niezwykle interesujący program powitalny, w którym zaprezentowali swoje wiersze i zaśpiewali piosenki ludowe.


5. Wstaw brakujące przecinki. (3 pkt.)
Wydaje się że literatura SF towarzyszy nam od niedawna. Kojarzy się przede wszystkim z podbojem kosmosu rozwojem nowoczesnej techniki. Tymczasem za prekursorów fantastyki naukowej można uznać autorów dawnych utopii oraz opisów fantastycznych podróży w światy pozaziemskie. Jednym z pierwszych autorów dzieł które uważane są dziś za klasykę SF jest H. G. Wells. Wybitnym współczesnym twórcą fantastyki który podejmuje problematykę filozoficzną społeczną i naukową jest polski pisarz S. Lem.

Opracowała:
Urszula Brzozowska
Wyświetleń: 16393


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.