Katalog

Jan Welsandt
Historia, Różne

Matura z historii. Egzamin pisemny. Wskazówki i propozycje.

- n +

MATURA Z HISTORII. EGZAMIN PISEMNY.
WSKAZÓWKI I PROPOZYCJE.


1. Pisemny egzamin dojrzałości z historii trwa 5 godzin zegarowych, licząc od momentu podyktowania pytań.

2. Podstawą sukcesu jest właściwe wykorzystanie czasu oraz dobre zaplanowanie pracy.

3. Liczy się jakość Twojej pracy, a nie ilość, jednak należy dążyć do wyczerpania tematu, i trudno sobie wyobrazić zrealizowanie tematu maturalnego np. na 2 stronach papieru kancelaryjnego

4. Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech tematów. Spośród nich wybierasz jeden i wybrany temat podkreślasz. Temat pierwszy i drugi należy przedstawić w formie wypracowania. Tematy te przeważnie są sformułowane problemowo czy wręcz przekrojowo. Temat trzeci zawiera zadania ( pytania) związane z tekstami źródłowymi ; trzeba na nie udzielić krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi w zależności od charakteru pytania.

5. Jeśli zdecydujesz się na temat 1 lub 2 koniecznie napisz w brudnopisie plan pracy, który oczywiście może być w trakcie realizacji uzupełniany. Postępowanie według planu ułatwia pisanie pracy.

6. Struktura pracy na temat 1 lub 2 powinna wyglądać następująco :

 • Wstęp
  - Wyjaśnienie tematu pracy
  - Określenie ram chronologicznych i przestrzennych
  - Wyodrębnienie głównych problemów pracy
  - Postawienie tezy, głównego twierdzenia, które będziecie udowadniać
  - Wprowadzenie do tematu, nawiązanie do zasadniczej części wypracowania
 • Rozwinięcie - zasadnicza, najważniejsza część pracy ( rozwinięcie głównych problemów wymienionych we wstępie). Ta część pracy powinna być najbardziej obszerna
 • Zakończenie
  - Podsumowanie, bilans
  - Ogólne wnioski płynące z treści pracy
  - Własna ocena

  7. W trakcie realizacji zadań, szczególnie 1 lub 2, trzeba zwrócić uwagę na następujące elementy:
  a) Dokonać selekcji faktów, wybrać te, które są związane z tematem. Należy trzymać się tematu pracy!!!
  b) Najlepiej posługiwać się własnym językiem, a nie wyuczonym językiem "podręcznikowo - encyklopedycznym"
  c) Dobrze jest wykorzystać również wiedzę z innych dziedzin, zwłaszcza takich, jak : literatura piękna, sztuka, muzyka, geografia. Przy niektórych tematach jest to wręcz konieczne (tzw. korelacja międzyprzedmiotowa)
  d) Stosować odpowiednie terminy historyczne
  e) Uwzględnić szersze tło historyczne, np. dane wydarzenia z historii Polski warto pokazać na tle historii powszechnej
  f) Należy uwzględnić rolę postaci historycznych, a przy danym nazwisku umieścić chociaż skrót imienia ( postać historyczna to nie Nasz kolega!) g) Nie pisz o wydarzeniach i o procesach historycznych nie mających związku z tematem ; tracisz tylko czas i obniżasz sobie końcową ocenę
  h) Jeśli nie jesteś pewien konkretnej daty, określ czas wydarzenia terminem "około", "na przełomie" itp. Unikaj też podawania dat dziennych, łatwo bowiem tutaj o pomyłkę.
  i) Pamiętaj o związkach przyczynowo- skutkowych między wydarzeniami historycznymi

  8) Realizując temat 3 ( źródłowy) weź pod uwagę takie czynniki, jak:
  a) Uważnie przeczytaj teksty źródłowe ( może ich być nawet 10 i więcej)
  b) Udzielając odpowiedzi na jedno pytanie bierzesz pod uwagę jedno, dwa lub często więcej źródeł jednocześnie
  c) Analiza nie polega na przepisywaniu fragmentu źródła, ale na jego "przetworzeniu", zrozumieniu, wyjaśnieniu, interpretacji; wymagane jest Twoje twórcze podejście do źródeł historycznych
  d) Źródłem będzie przeważnie tekst pisany, ale również możesz się spotkać z ilustracją, karykaturą, tabelą, fragmentem mapy, planem, itp.
  e) Przy pytaniach do tematu 3 najprawdopodobniej w nawiasie będzie podana liczba możliwych do uzyskania punktów za dane zadanie. Zwróć na to szczególną uwagę! Jest to wyraźny sygnał mówiący o tym , czy odpowiedź może być krótka i zwięzła , czy winna być rozszerzona
  f) Staraj się udzielać odpowiedzi według kolejności stawianych pytań. Jeśli nie umiesz udzielić jakiejś odpowiedzi, zostaw miejsce wolne i przejdź do następnego pytania

  9) Najważniejsze wskazówki techniczne:
  a) Czystopis i brudnopis należy czytelnie podpisać, a w czystopisie wykonać marginesy
  b) Strony czystopisu numerujemy, począwszy od strony 2 ( strony tytułowej nie numerujemy!), stawiając cyfrę u góry strony, np.- 3-
  c) Wszelkie błędy przekreślamy i piszemy poprawnie obok lub nad błędnym fragmentem. Nie wolno używać korektora
  d) Pracę piszemy używając czasu przeszłego
  e) Pracę koniecznie przeczytaj po napisaniu
  f) Poszczególne elementy pracy są punktowane w przybliżeniu wg następującego klucza:
  - Wstęp 15-20% punktacji
  - Rozwinięcie 45 - 50 % punktacji
  - Zakończenie 15 - 20% punktacji
  - Estetyka , poprawność językowa, konstrukcja pracy nawet do 20%

  W przypadku tematu trzeciego punkty za część merytoryczną (odpowiedzi na pytania) stanowią około 85% punktacji, około 15% punktów można dodać za poprawność językową oraz estetykę pracy

  g) przed opuszczeniem sali trzeba oddać całość pracy , to jest czystopis, brudnopis i nie wykorzystane arkusze papieru.

  Opracowanie: mgr Jan Welsandt
  nauczyciel historii w IV L.O. w Ostrowie Wielkopolskim

 • Wyświetleń: 3384


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.