Katalog

Jan Welsandt
Historia, Różne

Matura z historii. Egzamin ustny. Wskazówki i propozycje.

- n +

Matura z historii. Egzamin ustny.
Wskazówki i propozycje.


1. Zestaw egzaminacyjny składa się z 3 pytań . Pierwsze pytanie w zestawie jest z zakresu historii powszechnej, drugie z historii Polski do 1795 r. , a trzecie z historii Polski XIX lub XX wieku.

2. Jedno z pytań występuje w formie tekstu źródłowego , który należy przeanalizować według podanych problemów. Do egzaminu wybrano teksty źródłowe bardzo reprezentatywne, ilustrujące najważniejsze wydarzenia i procesy historii Polski i powszechnej.

3. Zestawów egzaminacyjnych jest kilkadziesiąt, oznaczone mogą być one cyframi arabskimi lub rzymskimi ( przypomnij sobie te ostatnie!).

4. Po wylosowaniu zestawu uważnie przeczytaj pytania i zastanów się, czy je rozumiesz. Wylosowanego zestawu pytań nie można wymieniać na inny.

5. Masz 20 minut na przygotowanie odpowiedzi na 3 pytania. Możesz korzystać z atlasu historycznego, który będzie dostępny, jednak bez jego części opisowej.

6. W trakcie przygotowania koniecznie zrób notatki, dlatego potrzebny jest długopis i kartka. Najlepiej, gdy ułożysz na piśmie plan wypowiedzi, najważniejsze punkty i propozycje.

7. Po 20 minutach przygotowania masz dokładnie 20 minut na odpowiedź na 3 pytania z zestawu. Dobrze jest więc posłużyć się wcześniej zrobionymi notatkami.

8. Postaraj się, aby Twoja wypowiedź była jak najbardziej samodzielna. Zadaniem komisji jest wysłuchać i ocenić odpowiedź. Twoim zadaniem jest wyczerpująco przedstawić zagadnienia. Im większa poprawność i samodzielność wypowiedzi, tym wyższa ocena.

9. W trakcie analizy pytania- tekstu źródłowego najpierw przedstaw to, co wynika z samego tekstu, następnie można dodać to, co wynika z Twojej wiedzy pozaźródłowej.

10. Przy odpowiedzi na 2 pytania nie związane z tekstem źródłowym uwzględnij następujące czynniki:
- wyodrębnij najważniejsze problemy
- uwzględnij kolejność czasową wydarzeń ( chronologia)
- konieczne jest podanie dat ważniejszych wydarzeń; jeśli nie pamiętasz dokładnej daty określ czas w sposób przybliżony, np. na przełomie XIX i XX wieku.
- historię tworzą ludzie, więc należy wymienić postacie, które w danym wypadku odegrały kluczową rolę
- zastosuj odpowiednie pojęcia historyczne dla opisu wydarzeń z przeszłości
- w trakcie wypowiedzi posługuj się czasem przeszłym, mówisz bowiem o zdarzeniach, które już się rozegrały, często dawno temu.

11. Matura , tak pisemna jak i ustna ,jest znakomitą okazją do zaprezentowania czystej, płynnej, literackiej polszczyzny. Dojrzałość wyraża się także w sprawnym posługiwaniu się językiem polskim.

12. Egzamin ustny z historii to tylko 20 + 20 minut, czyli prawie 1 godzina lekcyjna. To jedna z najważniejszych godzin w Twoim życiu. Nie zmarnuj tego czasu.

13. Wielką zaletą wypowiedzi jest umiejętność posługiwania się wiadomościami z innych dziedzin wiedzy, np. w trakcie odpowiedzi na pytanie związane z kulturą baroku czy oświecenia warto skorzystać z posiadanej wiedzy plastycznej, muzycznej, literackiej, itp. Historia jako dziedzina nauki nie jest "samotną wyspą", ale jest częścią całego ogromnego zasobu wiedzy.

14. Każdy z członków komisji ma prawo zadać pytanie w związku z wylosowanym przez Ciebie zestawem egzaminacyjnym.

15. Po upływie regulaminowego czasu należy przed opuszczeniem sali oddać zestaw pytań oraz kartkę z notatkami.

16. Ogłoszenie wyników egzaminu następuje dopiero wtedy, gdy cała grupa abiturientów z historii, wymieniona w spisie zdających na dany dzień, zaliczy egzamin.

Opracowanie: mgr Jan Welsandt
nauczyciel historii w IV L.O. w Ostrowie Wielkopolskim

Wyświetleń: 4949


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.