Katalog

Aneta Wolak, 2010-05-31
Tarnobrzeg

Chemia, Sprawdziany i testy

Podstawy obliczeń chemicznych -sprawdzian wiadomości kl. I LO.

- n +

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH

1.Oblicz masę tlenku azotu (II) otrzymanego z 49g azotu (warunki normalne) przy wydajności reakcji 15%.

2.Która z próbek zawiera więcej atomów tlenu: 10g ozonu (O3) czy 1g tlenku węgla (IV) (CO2)?

3.Jaką objętość zajmuje 16g tlenku siarki (IV) w temperaturze 293K i pod ciśnieniem 986hPa?

4.Ile moli wodorotlenku potasu potrzeba do zobojętnienia 328g kwasu siarkowego (IV)?

5.W pierwszym naczyniu zmieszano 70cm3 tlenu i 30cm3 wodoru, a w drugim 10cm3 tlenu i 40cm3 wodoru. W którym naczyniu może powstać więcej wody?

6.Oblicz, jaką liczbę moli stanowi 176kg siarczku żelaza (II).

7.Oblicz łączną objętość gazowych produktów rozkładu termicznego 1g wodorowęglanu amonu (NH4HCO3) w temperaturze 500K i pod ciśnieniem 1000hPa. Produktami rozkładu są: amoniak, tlenek węgla (IV) i woda.

8.Oblicz masę 30,1∙1022 cząsteczek tlenku fosforu (V).

9.Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi, aby powstało 5dm3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych? Wskazówka: nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i tlen.

10.W wyniku redukcji 3 kilomoli tlenku żelaza (III) za pomocą węgla otrzymano czyste żelazo w ilości 40,5kg, a wydzielającym się gazem był tlenek węgla (II). Oblicz procentową wydajność tego procesu.

11.Ile gramów glinu można utlenić do tlenku glinu, mając 0,3 mola tlenu?

12.Do probówki zawierającej 20 milimoli tlenku azotu (V) wkroplono powoli 400mg wody. Oblicz, ile milimoli kwasu azotowego (V) wytworzyło się w probówce?

13.Ile m3 tlenku węgla (IV) (warunki normalne) można otrzymać z 0,6 mola metanu w reakcji:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

14.Ile gramów wapnia należy wrzucić do wody, aby uzyskać 896cm3 wodoru w warunkach normalnych?

15.Oblicz, ile gramów ołowiu powstało w reakcji tlenku ołowiu (IV) z wodorem, jeżeli równocześnie otrzymano 12g wody.
Wyświetleń: 5404


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.