Katalog

Marzena Jankowska - Lichacz, 2010-05-31
Giżycko

Pedagogika, Program nauczania

PROGRAM REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY.

- n +

PROGRAM REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYĆWICZENIA DOSKONALĄCE
1. Percepcję wzrokową
2. Percepcję słuchową
3. Prawidłową postawę w leżeniu, siedzeniu, staniu i chodzeniu.
• kształtowanie odruchu poprawnej postawy
• korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębianiu się i utrwalaniu
• podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka
• uaktywnienie układów: narządu ruchu, krążeniowego i oddechowego
• zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużenie, skrócenie i wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych
• masaż kończyn górnych i dolnych, kręgosłupa
• ćwiczenia ze sprzętem terapeutycznym (piłki terapeutyczne, maty do masażu)
• ćwiczenia w zakresie przemieszczania się w przestrzeni (pełzanie, czworakowanie, chód, bieg, omijanie przeszkód)
4. Prawidłową reakcję na bodziec.
5. Uwagę i koncentrację.

ĆWICZENIA OBNIŻAJĄCE
1. Nadmierne napięcie mięśniowe.
2. Poziom agresji.
• ograniczenie zachowań negatywnych
– samouszkodzenia (uderzanie głową)
- agresja (drapanie, szczypanie, ciąganie za włosy)
- demonstracje (rzucanie przedmiotami)
• słuchanie cichej muzyki (spokojny dotyk, przytulanie, głaskanie)
• zabawy ulubionymi przedmiotami
• rozmowa szeptem ( bardzo cicho)
• spacery na świeżym powietrzu
• ćwiczenia relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki

ĆWICZENIA ZORIENTOWANE NA
1. Cel i tempo działania

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE
1. Koordynację wzrokową (duża i mała motoryka, swoboda, elastyczność i płynność ruchu).
Motoryka duża
• klaskanie
• sięganie po przedmiot
• chwytanie
• pokonywanie toru przeszkód
• podnoszenie przedmiotów z podłogi
• toczenie, kopanie piłki
• chodzenie po schodach
• chodzenie bokiem, tyłem
• skłony
• chodzenie wzdłuż taśmy
• ćwiczenia równowagi
Motoryka mała
• trzymanie przedmiotów
• wyjmowanie przedmiotów z pudełka
• chwytanie palcami
• podnoszenie monet
• zabawa w „daj – weź”
• przyciskanie guzików (zabawki muzyczne)
• zdejmowanie skarpetek (duże skarpetki – butelka)
• składanie papieru
• bańki mydlane
• pociąganie za sznurki
• ćwiczenia rąk (gąbka, miękka piłeczka, klamerki)
2. Poczucie równowagi (w pozycji statycznej i dynamicznej).


WZMOCNIENIE OGÓLNEJ WITALNOŚCI
1. Aktywizacja procesów biochemicznych w organizmie.

SAMODZIELNOŚĆ
1. Ćwiczenia w zakresie samodzielnego ubierania się
• zakładanie bluzki, spodni, skarpetek, kapci
2. Utrwalenie nawyków związanych z higieną
• mycie rak przed posiłkiem i mycie twarzy.
3. Nauka korzystania z toalety
• podnoszenie klapy sedesowej i spuszczanie wody
4. kształtowanie sprawności samodzielnego jedzenia
• nauka trzymania w ręku łyżki, widelca.
5. Nauka zapinania guzików, zapinanie suwaka.

NAŚLADOWANIE
• Naśladowanie rytmicznego stukania.
• Naśladowanie ruchów rąk.
• Naśladowanie dotykania części ciała.
• Naśladowanie czynności samoobsługowych.

CZYNNOŚCI POZNAWCZE
1. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
• odrysowywanie części ciała, rozpoznawanie na sobie i na innych
2. Ćwiczenia wg programu Knilla.
3. Ćwiczenia wg W.Sherborne.
4. Rozszerzenie wiadomości na temat środowiska rodzinnego (mama, tata, brat- oglądanie zdjęć rodzinnych, słuchanie nagranych głosów).
5. Dokonywanie obserwacji pogody, pór roku, przyrody w środowisku naturalnym, na ilustracjach, w filmach i książeczkach.

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA
1. Ćwiczenia manipulacyjne
• z użyciem klocków, zabawek konstrukcyjnych i przedmiotów codziennego użytku (budowanie wieży, mocowanie klamerek, nawlekanie koralików).
2. Kierowanie wzroku na przedmiot a przy tym sięganie po niego, chwytanie i manipulowanie nim.
3. Wodzenie wzrokiem, szukanie przedmiotów, „zabawy w zasłanianie”.
4. Zabawy manipulacyjne z wykorzystaniem tworzyw przekształconych
• masa solna, plastelina – lepienie, wyklejanie, przekształcanie.
5. Zabawy manipulacyjne z wykorzystaniem tworzyw nieukształtowanych
• woda, kasza, groch, piasek – przelewanie, mieszanie, segregowanie.
6. Malowanie farbą plakatową i farbami wodnymi na arkuszach papieru.
7. Ćwiczenia grafomotoryczne
• pisanie i rysowanie po śladzie, swobodne czy po wykropkowanych liniach
8. Pisanie kredą i mazakami po tablicy.

KOMUNIKACJA
1. Komunikaty pozawerbalne.
2. Utrwalenie i nauka wszystkich dostępnych form komunikowania się z otoczeniem.
3. Nazywanie przedmiotów i osób z najbliższego otoczenia i wskazywanie na nie.
4. Ćwiczenia słuchu fonematycznego
• słuchanie dźwięków płynących z zewnątrz.
5. Usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy.
6. Opanowanie umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Opracowała:
Marzena Jankowska – Lichach

Wyświetleń: 2590


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.