Katalog

Joanna Skrzypczak, 2010-06-02
Bolesławiec

Pedagogika, Ankiety

INICJACJA SEKSUALNA MŁODZIEŻY W PMOS W IWINACH.

- n +

Poniższe badania powstały dla potrzeb pracy wychowawczej PMOS w Iwinach. Jest to placówka koedukacyjna, przewidziana na 36 osób, w tym dwanaście dziewcząt i dwudziestu czterech chłopców.
Z moich obserwacji wynika, że obniża się średnia wieku młodzieży inicjującej współżycie. Jednocześnie mimo różnorodnych zajęć i pogadanek dotyczących antykoncepcji wiedza na ten temat jest bardzo zawężona. Zmieniały się również powody tak wczesnego rozpoczynania życia seksualnego. Zmianie uległy również podejście jak i warunki, w którym ono następuje.
Aby zweryfikować swoje poglądy skonstruowałam ankietę mającą na celu uzyskanie informacji, o jakże ważnym przeżyciu, jakim jest inicjacja seksualna w życiu swoich wychowanków. Zebrane dane wskażą, zarówno mi jak i moim koleżankom i kolegom, kierunki pracy wychowawczej w następnych latach. Dzięki ukierunkowanym działaniom i zajęciom pomożemy uzupełnić podopiecznym wiedzę oraz bardziej wpłynąć na ich świadomość z zakresu znajomości potrzeb własnych. Mam nadzieję, że uchroni to ich przed błędami życiowymi lub przedwczesną ciążą. Bo przecież konsekwencje tych decyzji ponoszą również ich rodzice i opiekunowie ze względu na niską dojrzałość, a także brak zaplecza materialno bytowego.
Ankietowano kolejno trzy grupy wychowawcze, jedną dziewcząt i dwie chłopców. Bardzo dokładnie wytłumaczono w jakim celu przeprowadza się ankietę. Zapewniono o całkowitej anonimowości. W tym celu wszyscy respondenci do udzielania odpowiedzi używali ołówków. W zdecydowanej większości pytania były zamknięte. Po wypełnieniu ankiet młodzież miała możliwość przetasowania ich. Ponadto ze względu na osobiste pytania ankietowani proszeni byli o zajęcie miejsc w takiej odległości od pozostałych, aby nikt nie mógł widzieć odpowiedzi sąsiada. Tak przygotowane warunki miały sprzyjać udzielaniu szczerych odpowiedzi.
Oto przeprowadzona ankieta.
Nie podpisuj ankiety. Jest ona całkowicie anonimowa. Zebrane dzięki niej informacje mają posłużyć badaniom. Bardzo proszę o szczere odpowiedzi. Dziękuję.

Zakreśl właściwą sobie płeć: K M

Zaznacz odpowiedzi dla siebie prawdziwe.


1.Czy masz już za sobą inicjację seksualną?
a) tak
b) nie

2. Ile miałeś wtedy lat
a) 12 c) 14 e) 16 g) 18
b) 13 d) 15 f) 17 h) nie współżyłem ( -łam )

3. Czy osobą, z którą po raz pierwszy współżyłeś ( - łaś ) była Ci:
a) bliska, ukochana
b) przypadkowo spotkana, mało znana
c) nie współżyłem ( -łam )

4. Gdzie po raz pierwszy uprawiałeś (- łaś) seks?
a) w domu
b) w samochodzie
c) na łonie natury
d) w dyskotece
e) w innym miejscu
f) nie współżyłem ( -łam )

5. Czy inicjacja seksualna to było dla ciebie przeżycie:
a) ważne
b) nieważne
c) nie współżyłem ( -łam )

6. Czy osoba, z którą współżyłeś (-łaś) była:
a) trzeźwa
b) nietrzeźwa
c) nie współżyłem ( -łam )


7. Czy współżyjąc po raz pierwszy byłeś (-łaś) :
a) trzeźwy(-a)
b) nietrzeźwy(-a)
c) nie współżyłem ( -łam )

8. Co spowodowało ,że zdecydowałeś (-łaś) się na rozpoczęcie życia seksualnego:
a) ciekawość
b) miłość
c) wpływ znajomych
d) nacisk partnera
e) wiek
f) nie współżyłem ( -łam )

9. Czy współżyjesz regularnie?
a) tak
b) nie
c) nie współżyłem ( -łam )

10. Czy uważasz się za osobę religijną?
a) tak
b) nie
11. Czy rozmawiałeś (-łaś) z dorosłymi o sprawach dotyczących seksu?
a) tak
b) nie

12. Czy rozmawiałeś (-łaś) z dorosłymi o antykoncepcji?
a) tak
b) nie

13. Kim jest dorosły, do którego masz zaufanie zwracać się w sprawach damsko-męskich?
a) rodzic e) starsza siostra/starszy brat
b) wychowawca f) starsza koleżanka/starszy kolega
c) opiekun g) informacje znajduję w gazetach, telewizji, necie
d) ciocia/wujek

14. Czy posiadasz wiedzę o zabezpieczeniach przed niechcianą ciążą?
a) tak
b) nie

15. Czy posiadasz wiedzę o zabezpieczeniach przed chorobami przenoszonymi drogą płciową?
a)tak
b)nie

16. Napisz pismem drukowanym jakie znasz środki antykoncepcyjne, wymień je:
…………………………………………………………………

17. Jakie zachowania ludzi związane z cielesnością w akceptujesz miejscach publicznych, co Cię nie razi ?
a)buziak
b) trzymanie się za rękę f) dotykanie miejsc intymnych z wsuniętą pod odzież ręką
c) przytulanie g) siadanie na kolanach
d) głęboki pocałunek h) współżycie
e) dotykanie miejsc intymnych przez ubranie i) ocieranie się o siebie

18. Czy wiesz co to jest masturbacja, onanizm?
a) tak
b) nie

19. Czy masturbujesz się?
a) tak
b) nie

20. Czy wiesz co zrobić w przypadku, jeśli ktoś przekroczy wobec Ciebie granice dotyku?
a) tak
b) nie


Jeszcze raz dziękuję za wypełnienie tej bardzo trudnej ankiety. Jeśli chcesz porozmawiać ze mną na trudny dla Ciebie temat, to pamiętaj, że zawsze jestem gotowa Ci pomóc.OPRACOWANIE ANKIETYDo badań przystąpiło aż dwadzieścia siedem osób, w tym osiem dziewcząt i dziewiętnastu chłopców. Nie przejawiali oni skrępowania tematem ankiety, wręcz przeciwnie chętnie przystąpili do jej uzupełniania.
Na pytanie „ czy masz już za sobą inicjację seksualną?” 100% dziewcząt odpowiedziało twierdząco, podobnie siedemnastu chłopców (90%). Tylko dwóch chłopców (10%) nie przyznaje się do rozpoczęcia współżycia. Wiek dziewcząt, w którym rozpoczynają one życie seksualne to 14, 15 lat
(po 50%). Wiek chłopców jest zauważalnie niższy. Inicjują oni współżycie seksualne w wieku 13, 14 lat (30 i 60%).
Zdecydowana większość współżyła po raz pierwszy z osobą uznawaną przez siebie za bliską, ukochaną. W pojedynczych przypadkach był to ktoś mało znany. Podobnie zdecydowana większość, bo 100% dziewcząt i 63% chłopców po raz pierwszy uprawiało seks w domu. Jedna osoba (5%) na łonie natury, 20% w innym miejscu, niż proponowane odpowiedzi.
Dla 25% dziewcząt i 30% chłopców „pierwszy raz” nie miał znaczenia. Całość badanych dziewcząt podaje, iż zarówno ona jak i partner, podczas inicjacji byli trzeźwi. Inaczej wynik przedstawia się u chłopców. Tu trzeźwość zachowało 85% inicjujących współżycie jak i 85% ich partnerów.
Ciekawie prezentują się przyczyny rozpoczęcia życia seksualnego. 25% dziewcząt i 25% chłopców za przyczynę podaje ciekawość. 62,5% dziewcząt oraz 48% chłopców za powód uważa miłość, tylko jedna z dziewcząt (12,5%) i trzech chłopców (15%) czuła nacisk partnera. I co zadziwiające, aż 15% chłopców za przyczynę rozpoczęcia współżycia podało wiek. Ze wszystkich tych osób 50% dziewcząt i 20% chłopców współżyje regularnie. Przy czym nie kłóci się to z faktem, iż 100% dziewcząt i 70% chłopców uważa się za osoby religijne.
Większość z badanej młodzieży podaje, że rozmawia z dorosłymi o sprawach dotyczących seksu i antykoncepcji. Jest to prawie 90% dziewcząt i 60% chłopców. Dziewczęta rozmawiają przede wszystkim ze starszym rodzeństwem i rodzicami (po 50%) natomiast chłopcy decydują się na rozmowy intymne z rodzicami, starszym rodzeństwem (50%, 20%). Ale również znajdują pewne informacje w środkach masowego przekazu, zrozumienie w wujostwie i kuzynostwie (po 5%). 100% dziewcząt podaje, że posiada wiedzę o zabezpieczeniach przed niechcianą ciążą jak i przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Przy czym wychowanki znają tylko takie środki antykoncepcyjne jak: tabletki hormonalne
i prezerwatywy.
Wiedza chłopców jest nieco uboższa. 85% zna środki antykoncepcyjne, a 70% posiada wiedzę o zabezpieczeniach przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jednak te osoby, które mają na ten temat wiedzę, mają ją szerszą niż dziewczęta. Oprócz prezerwatyw i tabletek jako środki antykoncepcyjne chłopcy podają: plastry hormonalne, wkładkę domaciczną, oraz przerwanie ciągłości jajowodów.
Z dwudziestu siedmiu osób tylko dwie (7,4%) nie wiedzą czym jest masturbacja. Tylko pięć (18,5%) przyznaje się do jej uprawiania. W obu przypadkach są to chłopcy.
Ze względu na prezentowanie różnorodnych form zainteresowania się płcią przeciwną, zadano respondentom pytanie dotyczące akceptacji takich zachowań. 100% dziewcząt odpowiedziało, iż akceptuje w miejscu publicznym takie zachowani jak buziak, trzymanie się za rękę, przytulanie, głęboki pocałunek, siadanie na kolanach. Tylko jedna osoba akceptuje ocieranie się o siebie. Odpowiedzi chłopców były znacznie zróżnicowane. Poza wymienionymi, akceptują również dotykanie miejsc intymnych przez ubranie, oraz z wsuniętą pod odzież ręką, a także współżycie. Co ciekawe odbyte publicznie współżycie akceptuje aż 20% przebadanych chłopców. Sądzę, iż zaistniałe tutaj różnice wynikają z nasilenia popędu płciowego w zależności od płci.


Analizując odpowiedzi na powyższą ankietę nasuwają się wnioski do dalszej pracy wychowawczej. Należy położyć nacisk na system wartości młodzieży, ich szacunek do siebie oraz innych osób, poszerzać wiedzę dotyczącą zabezpieczeń przed ciążą oraz przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Nie bez znaczenia jest również zwrócenie uwagi młodzieży na fakt, żeby nasze zachowania dotyczące partnerów, sposobów okazywania bliskości i zainteresowania płciowością, mieściły się w ramach ogólnie przyjętej obyczajowości.
Wyświetleń: 2417


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.