Katalog

Marzena Maniak, 2010-06-03
Ostróda

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

Program pracy indywidualnej z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.

- n +

PROGRAM PRACY INDYWIDUALNEJ Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO

Objawy ADHD:
nadmierna ruchliwość - dziecko:- ciągle jest w ruchu, siedząc na krześle kręci się , odwraca, wstaje z miejsca, - ma trudności z zachowaniem spokoju podczas zabawy, często jest sprawcą sporów z innymi dziećmi;
nadmierna impulsywność- dziecko: - jest niecierpliwe, - nie potrafi czekać na swoją kolej, przeszkadza innym ; - nie może pogodzić się z porażką;
- jego reakcje są nieadekwatne do bodźca; - nie potrafi przestrzegać ustalonych zasad i reguł; - często hałaśliwe i gadatliwe;
zaburzenia uwagi- dziecko: - skupienie uwagi na wykonywanej czynności podczas zajęć, zabawy jest krótkotrwałe, szybko się rozprasza; - po niedługim czasie wykonywanej czynności okazuje znudzenie; - stroni od zadań wymagających wysiłku umysłowego; - często nie kończy rozpoczętych prac;

Program pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo ma na celu:
• uspokojenie układu nerwowego
• wydłużenie koncentracji uwagi
• wyćwiczenie koordynacji ruchów
• kształcenie samokontroli zachowań i uczuć
• nabywanie pozytywnego stosunku do własnych wytworów i wykonywanych czynności
• wzrost poczucia własnej wartości
• wzbudzanie odpowiedzialności za swoje zachowanie lub wykonaną pracę
Wykorzystane w programie formy pomocy dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo:
• terapia plastyką
• terapia muzyką
• terapia ruchem
• terapia uczuciowa
Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem lub niektóre przy współudziale grupy rówieśniczej.

Przewidziane efekty: Dziecko potrafi:
• skupiać uwagę na zajęciach i podczas wykonywanych czynności
• słuchać i wykonywać polecenia dorosłych
• pogodzić się z porażką
• szanować pracę swoją i innych
• wykonywać prace starannie i kończyć je
• kontrolować swoje zachowania i uczucia, rozumieć uczucia innych
• stosować się do reguł i zasad

Ćwiczenia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo Propozycja ćwiczeń i zajęć indywidualnych i grupowych
I Gimnastyka mózgu
Ćwiczenie pobudzające do gotowości uczenia się.

Punkty na myślenie - wykonuje się poprzez położenie jednej ręki na pępku, a drugiej pomiędzy obojczykiem, a żebrami po obu stronach mostka. Czas trwania masażu 3- 5 min.

Ćwiczenie wspomagające myślenie przyczynowo -skutkowe

Ruchy naprzemienne- chodzenie w miejscu poprzez dotyk prawym kolanem lewego łokcia i lewym prawego na zmianę. Ruchy powinny być wykonywane bardzo powoli. 3 min.

Ćwiczenie wyciszające, uspokajające, przywracające koncentrację
Pozycja Cooka - wykonuje się krzyżując nogi i ręce (wyprostować ramiona przed sobą, łącząc razem zewnętrzne strony dłoni, kciukami do dołu. Następnie przenieść jedną rękę nad drugą, wew. stroną do siebie i zamknąć splecionymi palcami. Przewinąć zamknięte ręce do dołu i w stronę ciała, aby spoczywały na klatce łokciami w dół. Język za zębami na podniebieniu 5 mim.

Ćwiczenie doskonalące koordynację oka i ręki

Leniwe ósemki - narysować symbol nieskończoności, następnie rozpocząć rysowanie w stronę lewą do góry, na dół przez środek w prawo do góry i na dół przez środek i od początku. Wykonać 5 powtórzeń na każdą ręką, następnie obiema rękoma (ołówek, kartka papieru)

Ćwiczenie poprawiające koncentrację uwagi

Słoń - Wykonuje się poprzez położenie lewego ucha na lewym ramieniu, następnie wyprostowanie lewej ręki jakby trąby. Przy rozluźnionych kolanach ręką maluje się leniwe ósemki (kierunek rysowania jak wyżej). Wykonywać powoli od 3-5 powtórzeń na prawą i lewą stronę.

Ćwiczenie pobudzające mechanizm słuchu i wspomagające pamięć

Kapturek myśliciela- kilkakrotne odwijanie uszu od góry do dołu.

II Choreoterapia
Prowadzenie ćwiczeń -grupowo
Ćwiczenie na rozluźnienie
Po obwodzie koła - proste techniki masażu na osobie przed nami: masowanie karku, oklepywanie luźną ręką, ostre pazurki, masowanie kręgosłupa piąstkami, łapanie za biodra kołysanie.
Na krzesłach- pojedynczo, zagarnianie przestrzeni; w parach-przodem do siebie trzymanie sie za barki i wspólne krążenie; -jeden za drugim - wiosłowanie rekami osoby siedzącej przed nami; (muzyka rege, muzyka medytacyjna Dalekiego Wschodu)

Ćwiczenia poprawiające relacje w grupie

Przepychanki - jedna osoba kładzie dłonie na barkach partnera i próbuje ją odpychać, druga się opiera
Chód w parach plecami do siebie, trzymanie się za z dłonie , potem opuszczanie rąk i opieranie się podczas chodu tylko na swoich plecach.
Siedzenie plecami do siebie , balansowanie na boki.
Można wykorzystać wszystkie tańce integracyjne, ludowe i inne. (muzyka ABBY)

III Ćwiczenia plastyczne

Stemplowanie na papierze:
-przygotowanie stempla z ziemniaka lub gotowe stemple,
- proponuje my rodzaje kompozycji np. szlaczek, stemplowanie przemienne (ziemniak, kartka, farby, gotowe stemple)

Kopiowanie rysunku:
- dz. wybiera dowolny rysunek, przykłada kalkę kreślarską, przerysowuje kontury;
- wypełnia kontury np. kredkami Kalka, kredki, rysunki

Rysowanie na gazecie tuszem przy użyciu patyka
(czarno- biała gazeta, tusz, patyk, czarna farba)

Rysowanie kredą na ciemnym papierze
(ciemny papier , kreda biała i kolorowa)

Wysypywanki z piasku, kaszy.
Tworzenie kompozycji płaskich na kolorowej kartce np. kwiaty, zwierzęta. Żółty , biały piasek , kolorowe kartki

Tworzenie kolorowej kompozycji ze sznurka lub włóczki na konturze
(Sznurek, kolorowa włóczka, kartki z konturem ( mało szczegółów na rysunku)

Kolorowa wydzieranka na dowolny temat (Kolorowy papier, klej)

Lepienie z plasteliny, ciastoliny lub gliny.
Tworzenie prac przestrzennych lub płaskich. Plastelina, ciastolina, glina

IV Ćwiczenia doskonalące: - analizę, syntezę wzrokową oraz logiczne myślenie
Karty pracy:
- porównywanie obrazków, odszukiwanie różnic i podobieństw,
- składanie obrazka z części,
- odszukiwanie na ilustracji wybranych fragmentów obrazka,
- labirynty,
- wypełnianie konturu kolorem wg wyznaczonego kodu,
- historyjki obrazkowe ( układanie wg chronologii zdarzeń, tworzenie zakończenia, określanie związków przyczynowo - skutkowych)) Karty pracy, ilustracje, pocztówki

V Porozmawiajmy o uczuciach
Co czujesz?
1. Rozmowa na temat sytuacji przedstawionych na ilustracji i emocji jakie wywołują np. pająk - strach, obrzydzenie

2. Dobieranie kart emocji i odpowiedniej ilustracji. ilustracje z gazet wywołujące u oglądającego różne emocje,
karty emocji: smutek, radość, złość, strach, obrzydzenie i inne

Robimy miny.
Wybieranie karty z emocją (odwrócona karta tyłem). Przedstawienie emocji z karty mimiką twarzy, druga osoba odgaduje. (Karty emocji).

Papierowe twarze
Rysowanie emocji na konturze lub naklejanie części twarzy na papierowy talerz, worek (Klej, kartki z konturem, wycinanki, kredki, papierowe talerze, torby)

Połówki emocji.
Rozpoznawanie i nazywanie emocji po fragmencie ilustracji.
Porównywanie emocji.

Dobieranie do siebie kart ze skrajnie różnymi emocjami. (Ilustracje z emocjami)

Literatura:
1. Charles A. Smith Grupa bez przemocy
2, Braian Gym wg P. Dennisona Kinezjologia edukacyjna
3. Nartowska H. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo- zaburzenia w zachowaniu
i trudności szkolne. PZWS 1985
4.Nowak M. : Dziecko nadpobudliwe. Kraków 1993
5. Aleszko Z. Miejsce choreoterapii w rehabilitacji psychomotorycznej młodzieży nerwicowej.

Opracowała: MARZENA MANIAK
Wyświetleń: 16417


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.