Katalog

Dariusz Kopczyński, 2010-06-03
Opole

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Doskonalenie postawy i poruszania się w obronie - minikoszykówka. Scenariusz lekcji wychowaia fizycznego.

- n +

KONSPEKT LEKCJI

TEMAT: Doskonalenie postawy i poruszania w obronie – minikoszykówka
CELE GŁÓWNE:
UMIEJĘTNOŚCI: -uczeń potrafi przyjąć prawidłową postawę obronną
-uczeń zna zasady poruszania się w obronie
MOTORYCZNOŚĆ: -uczeń kształtuje koordynację ruchów oraz orientację przestrzenną
WIADOMOŚCI: -uczeń zna podstawowe przepisy gry w piłkę koszykową
WYCHOWANIE: -uczeń wykazuje chęć działania w zespole
-uczeń kształtuje postawę samokontroli i samooceny,

MIEJSCE ZAJĘĆ: Sala sportowa
KLASA: V B
PŁEĆ: DZ i CH
LICZBA ĆWICZĄCYCH: 20
CZAS: 45 min.
PRZYBORY: piłki, szarfy
PROWADZĄCY: Dariusz Kopczyński
TOK LEKCYJNY ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DOZOWANIE UWAGI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE
CZĘŚĆ WSTĘPNA1.Zorganizowanie grupy, motywacja do zajęć2.Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach 1. Zbiórka 2. Powitanie sportowei sprawdzenie obecności, stroju sportowego.1. Podanie tematu lekcji, motywacja do aktywnego uczestnictwa w zajęciach 10 min.2 min Ustawienie w dwuszeregu
3. Rozgrzewka Zabawa ożywiająca „ Berek ”uczeń goniący jest berkiem osoba dotknięta przez niego staje się berkiem.1. Bieg po obwodzie sali, na przemienne krążenia RR w przód, zmiana- krążenia w tył,2. Bieg po obwodzie sali, obustronne krążenia RR w przód, zmiana- w tył,3. Bieg po obwodzie sali, przekładanka twarzą do wewnątrz sali, zmiana- przekładanka twarzą na zewnątrz sali,4. Krok odstawno- dostawny po obwodzie sali twarzą do wewnątrz sali, zmiana- twarzą na zewn. sali5. W biegu po obwodzie sali na sygnał: przysiad, następnie wyskok w górę z RR uniesionymi w górę, 6. W marszu po obwodzie sali na sygnał: wyrzucenie piłki zza głowy w górę w przód, złapanie piłki w jak najwyższym punkcie,7. W marszu: naprzemianstronny wymach nóg, przeplatanie piłki pod jedna i drugą nogą. 8. Postawa w stojąc w rozkroku, piłka między stopami, opad T w przód, skrętoskłony do piłki, 9. Postawa stojąc, krążenia piłki dookoła głowy, tułowia, kolan, stóp i z powrotem,10. Postawa stojąc w rozkroku, toczenie piłki między nogami- „ósemka”, 8 min.5-7x5-7x6x8x10x 4x8x Zmiana krążenia następuje podczas biegu.Sygnał daje prowadzącyZwracamy uwagę żeby stopy się nie dotykały.Sygnał daje prowadzący.Rozdanie piłek..Ustawienie ćwiczących w kole. Zwracamy uwagę na jak największą szybkość wykonania. Dokonujemy zmiany kierunku krążenia. Zwracamy uwagę na pracę opuszków wszystkich palców podczas toczenia piłki. Dokonujemy zmianę kierunku toczenia piłki.
CZĘŚĆ GŁÓWNA4.Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności 1. Zabawa „ Walka kogutów”2. Ćwiczący ustawieni parami, przodem do siebie, przyjmują postawę obrońcy. Na sygnał każdy z nich stara się uderzyć przeciwnika w udo.3. Ćwiczący ustawieni w rozsypce. Na sygnał prowadzącego ćwiczący przyjmują postawę obronną.4. Ćwiczący na hasło „ postawa” powtarzają głośno podane hasło i uderzając dłońmi o podłoże przyjmują postawę obronną.5. Ćwiczący poruszają się w lewo i prawo krokiem odstawno-dostawnym. Na okrzyk prowadzącego „rzut” przyjmują prawidłową postawę jak przy blokowaniu rzutu, następnie wykonują zastawienie i wyskok w górę.6. Wyścigi do wyznaczonych punktów. Ćwiczący ustawieni w rzędach parami poruszają się krokiem odstawno-dostawnym. 7. Ćwiczący ustawieni (tyłem do kierunku poruszania się) na linii boiska do siatkówki. Rozpoczynają poruszanie krokiem odstawno-dostawnym do końca linii, następnie biegną tyłem na początek boiska i kontynuują poruszanie się w obronie.8. Gra szkolna. 30 min.3min3min5-7x5-7x3min3min3min10min Ćwiczący dobierają się w pary.Za każde uderzenie przeciwnika otrzymuje 1 punkt.Zwracamy uwagę na prawidłową pracę rąk i nóg.Ćwiczący ustawieni w rozsypce.Ćwiczący ustawieni w rozsypce.Zwracamy uwagę na prawidłową pracę rąk i nóg.Zwracamy uwagę na odstępy między ćwiczącymi.Zwracamy uwagę na prawidłową pracę rąk i nóg.Podział na zespoły.
CZĘŚĆ KOŃCOWA5.Uspokojenie organizmu. 6. Czynności organizacyjno wychowawcze związane z zakończeniem lekcji. 1. Zabawa „minutka”Omówienie błędów popełnionych podczas ćwiczeń,2. Zakończenie lekcji.3. Motywacja uczniów do samodoskonalenia w czasie wolnym 5 min.2 min.3 min.Postawa.


Obrońca stoi w postawie rozkroczno-wykrocznej (całe stopy na podłożu) z jedną nogą lekko wysuniętą w przód. Kończyny dolne ugięte w stawach kolanowych, środek ciężkości ciała obniżony i przesunięty nieznacznie w tył, w kierunku nogi zakrocznej. Tułów prosty. Zawodnik utrzymuje kontakt wzrokowy z przeciwnikiem i z piłką, stopy kontaktują
z podłożem. Kończyny górne są ułożone w zależności od zadań obronnych, a ich praca skoordynowana. Ruchy rąk „szybkie” zdolne do reakcji na każdy ruch atakującego. Obrońca w podstawowej pozycji przyjętej w stosunku do przeciwnika ustawia się twarzą do niego (tyłem do kosza), tak by zasłonić kosz.LITERATURA:


Arlet T., ( 2001 ) Koszykówka - podstawy techniki i taktyki gry. Kraków.
Huciński T., ( 1992 ) Koszykówka – atlas ćwiczeń (szkolenie techniczno-taktyczne
wzorowane na koszykówce amerykańskiej). Warszawa

Wyświetleń: 5353


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.