Katalog

Katarzyna Konowrocka, 2010-06-05
Malbork

Technika, Konspekty

Przepisy ruchu drogowego - wprowadzenie. Konspekt lekcji techniki.

- n +

Konspekt lekcji
Nauczyciel: Katarzyna Konowrocka
Przedmiot: technika

Klasa II
Temat: Przepisy ruchu drogowego – wprowadzenie.

Po zajęciach uczeń powinien:
- znać:
- pojęcie droga, jezdnia, pas ruchu, pobocze, chodnik, uczestnik ruchu drogowego, kierowca, pieszy, obszar zabudowany, strefa zamieszkania
- ogólne zasady ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów
- umieć:
- określić różnicę między drogą a jezdnią,
- prawidłowo poruszać się po drogach jako: pieszy, rowerzysta i motorowerzysta,
- rozumieć:
- skutki nieprzestrzegania obowiązujących reguł na drodze
- potrzebę szacunku dla innych uczestników ruchu drogowego

Metody pracy: pogadanka, pokaz, wykład
Środki dydaktyczne: Kodeks ruchu drogowego,
Formy pracy: indywidualna i zbiorowa.I. Czynności organizacyjno porządkowe Powitanie sprawdzenie obecności,
II Wprowadzenie do lekcji.
1.Uświadomienie uczniom konieczności znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
- Co rozumieją przez pojęcie BRD?
- Jakie mogą być skutki nieznajomości przepisów?
- Gdzie mogą znaleźć informacje o przepisach ruchu drogowego
Jest to pierwszy temat z działu Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Uczniowie słuchają uważnie i obserwują, odpowiadają na pytania nauczyciela


2. Podanie tematu lekcji: Przepisy ruchu drogowego


Uczniowie zapisują temat do zeszytu


III. Opracowanie zadań lekcji.


1. Znaczenie niektórych określeń zawartych w prawie o ruchu drogowym

Wprowadzenie pojęć: droga, jezdnia, chodnik, pas ruchu, droga rowerowa, uczestnik ruchu drogowego, pieszy rowerzysta i motorowerzysta

2. Ogólne zasady i przepisy ruchu drogowego
1. Uczestnik ruchu drogowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego tj.: poleceń i sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem, sygnałów świetlnych, norm zawartych w przepisach.

2. Ruch prawostronny – obowiązek poruszania się prawą stroną jezdni.

3. Ogólne zasady ruchu pieszych.

4. Definicja „przejścia dla pieszych” – jest to powierzchnia przeznaczona do przekraczania przez pieszych jezdni lub torowiska, oznaczona odpowiednimi znakami

5. Ogólne zasady ruchu rowerzystów i motorowerzystów.

6. Obszar zabudowany – obszar oznaczony tablicami, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości.

7. Strefa zamieszkania – strefa oznaczona znakami drogowymi, na której obowiązują szczególne zasady: ograniczenie prędkości do 20km/h a pieszy ma pierwszeństwo na całej drodze.


3. Podsumowanie i utrwalenie materiału Sformułowanie przy pomocy uczniów notatki do zeszytu wg punktów: droga, jezdnia, przejście dla pieszych, uczestnik ruchu drogowego, pieszy, strefa zamieszkania, obszar zabudowany Uczniowie zapisują notatkę do zeszytu

Wyświetleń: 5736


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.