Katalog

Edyta Gula, 2010-06-05
Ustrzyki Dolne

Język polski, Wypracowania

Adam Mickiewicz: "Dziady", "Lilije", "Pan Tadeusz" - wypracowanie klasowe dla kl. II gimnazjum.

- n +

Imię, nazwisko, klasa.........................


1. Podaj pełny tytuł “Pana Tadeusza” (1-0 pkt):

..............................................

.................................................
2. (3-0 pkt)
“Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”

a) nazwij zacytowany środek stylistyczny.................................

b)nazwij za pomocą rzeczownika uczucie wyrażone przez podmiot liryczny..................................

c) do jakich wydarzeń z życia Mickiewicza odnosi się początek Inwokacji?.............................

.................................................

3. Dopisz pięć określeń dworu w Soplicowie:

dwór - ..............................................

4. Podaj trzy wyrazy bliskoznaczne do rzeczownika dom:

dom - ..........................................
5. Napisz czterozdaniową notatkę wyjaśniającą na czym polegało święto “dziadów”. Uwzględnij w niej cel uroczystości, czas, miejsce, uczestników i wykonywane czynności.

.............................................................

.............................................................

.............................................................

...............................................................

.............................................................

6. Dlaczego nie można było pomóc duszy złego pana?
...............................................................

................................................................
7. Na czym polegała wina Zosi?

..............................................................

8. Wymień cztery elementy tworzące nastrój grozy w balladzie “Lilije” A. Mickiewicza:
................................................................
imię, nazwisko, klasa...........................................

9. Wybierz jeden z podanych tematów i napisz pracę. Praca musi mieć co najmniej połowę wymaganej objętości:

I. Opowiedz o wydarzeniach opisanych w balladzie “Lilije” A. Mickiewicza. Narratorem uczyń pustelnika. Zachowaj styl tajemniczości i grozy (opowiadanie).

II. “Nie masz winy bez kary” - udowodnij to twierdzenie odwołując się do poznanych utworów A. Mickiewicza (rozprawka). Podaj co najmniej trzy argumenty.

III. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Napisz rozprawkę potwierdzającą słuszność przysłowia. W swoich argumentach uwzględnij fragment “Pana Tadeusza”, opisujący powrót bohatera do domu.

Wyświetleń: 2613


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.