Katalog

Grazyna Tomczuk, 2010-06-10
Kamieniec Ząbkowicki

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Lekcja języka polskiego w klasie IV. z wykorzystaniem komputera i magnetofonu. Temat lekcji: "Siedmiomilowe buty" Jana Brzechwy - baśń czy nie baśń?

- n +

Lekcja języka polskiego w klasie IV
z wykorzystaniem komputera i magnetofonu.

Temat lekcji: „Siedmiomilowe buty” Jana Brzechwy – baśń czy nie baśń?

Czas trwania:90 minut
Cel ogólny:
- umiejętność wykorzystania literatury dla dzieci w pracy z komputerem
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- opisuje sytuację stworzoną przez poetę
- porównuje utwór narracyjny i poetycki
- wyszukuje elementy baśniowe w wierszu
- analizuje budowę wiersza
- wykazuje się aktywnością twórczą
- zwraca uwagę na pisownię nazw własnych
- potrafi napisać tekst w Microsoft Word
Metody pracy:
- pogadanka
- praca z tekstem
Formy pracy:
- indywidualna
- praca w grupach dwuosobowych
Środki dydaktyczne:
- tekst utworu „Siedmiomilowe buty” w książce oraz nagrany na kasecie magnetofonowej
- komputery
- drukarka
- papier


Tok lekcji:
1. Nauczyciel przypomina wspólnie z uczniami baśnie poznane w klasie czwartej.
2. Podaje temat zajęć.
3. Odtwarza wiersz z kasety magnetofonowej, następnie poleca odczytać go jeszcze raz wybranemu uczniowi.
4. Uczniowie wyszukują elementy baśniowe w wierszu Jana Brzechwy.
5. Przypominają cechy baśni i porównują wcześniej poznane baśnie z tekstem wiersza. Wskazują różnice.
6. Następuje analiza budowy wiersza (wers, strofa, rymy, liczba sylab).
7. Odszukują w utworze nazwy miast, które odwiedził Michał
oraz zwracają uwagę na pisownię nazw własnych.
8. Układają zwrotkę, w której umieszczają nazwę miejscowości, w której mieszkają.(Nauczyciel przypomina,
że strofa ta również powinna składać się z dwóch wersów, posiadać rymy i jednakową liczbę sylab w wersach).
9. Uczniowie układają i piszą zwrotki w Microsoft Word.
10. Następuje odczytanie wierszyków i wybór najlepszych.
11. Dzieci zapisują ułożone wierszyki na dyskietkach i drukują je.
12. Wklejają teksty do zeszytów.Opracowała
Grażyna Tomczuk

Wyświetleń: 1944


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.