Katalog

Teresa Zielonka, 2010-07-03
Rybnik

Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Czy woda to tylko ciecz? Scenariusz lekcji przyrody w nauczaniu zintegrowanym.

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

Temat: Czy woda to tylko ciecz?
Cele główny: poznanie trzech stanów skupienia wody.
Cele operacyjne:
- uczeń zna terminy trzech stanów skupienia wody (ciekły, stały, gazowy)
- rozumie zjawiska parowania wody, skraplania, wrzenia, zamarzania, topnienia lodu
- zna właściwości cieczy, gazu, lodu
- zna warunki, od których zależy stan skupienia wody
- umie obserwować i spostrzegać zjawiska
- umiejętnie obserwuje i prawidłowo wykonuje doświadczenia
- potrafi zachować dyscyplinę i bezpieczeństwo podczas wykonywania doświadczeń
- interesuje się zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie
- zachowa zasady bezpieczeństwa zabaw na lodzie i podczas kąpieli.
Metody: problemowa, obserwacja, ćwiczenia praktyczne, pogadanka.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: zestaw do doświadczenia (zlewka, palnik, lusterko, lód, woda, termometr), kartoniki z temperaturą i z iloczynami, plansze z wnioskami.
Przebieg lekcji:
1. Pogadanka heurystyczna
- Jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka?
- Dlaczego woda jest ważna dla człowieka?
- W jaki sposób człowiek wykorzystuje wodę?
- W jaki sposób powinniśmy oszczędzać wodę?
2. Nauczyciel rozdaje dzieciom zestaw kartoników.
Należy uporządkować iloczyny od najmniejszego do największego i odczytać temat lekcji.CZY WODA TO TYLKO CIECZ?
CIECZ TO JEDEN ZE STANÓW SKUPIENIA WODY.
Aby poznać inne, wykonamy doświadczenie.
3. Podział klasy na grupy.
Grupa I otrzymuje zlewkę z wodą i określa jej właściwości.
Grupa II otrzymuje lód. Każdy z was wiele razy go widział i dotykał.
- Z czego powstaje?
- Jak powstaje?
- Jakie są jego właściwości?
Nauczyciel poleca zmierzyć temperaturę wody i lodu. Po odczytaniu przez uczniów wyników, zapisuje na tablicy.
- Co stanie się z lodem, gdy go podgrzejemy?
Nauczyciel podgrzewa lód, mierząc temperaturę topnienia i wynik zapisuje na tablicy.
Podgrzewa wodę tak, aby się zagotowała i mierzy temperaturę, w której woda wrze.
- Co dzieje się z wodą?
- Co wydobywa się z naczynia?
- Co to jest para?
- Jakie są jej właściwości?
Nauczyciel przykłada do brzegu naczynia lusterko i wyjaśnia, na czym polega skraplanie.
Czy woda to tylko ciecz?
Jakie są inne stany skupienia wody?

WODA MOŻE WYSTĘPOWAĆ JAKO CIECZ, LÓD I PARA WODNA.

- Gdzie spotkamy wodę w ciekłym stanie skupienia?
- Gdzie spotkamy ją w stałym stanie skupienia?
- Czy spotykamy w przyrodzie wodę w stanie gazowym?
4. Nauczyciel wyjaśnia:
- Dlaczego i kiedy występuje woda jako lód, ciecz, gaz,
- Zależności stanu skupienia wody od warunków: temperatury i ciśnienia,
- Jak i kiedy powstaje deszcz i śnieg.

STAN SKUPIENIA WODY ZALEŻY OD TEMPERATURY I CIŚNIENIA.
5. Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytania:
- Jak każdy z nas korzysta z wody w różnych stanach skupienia?
- Czy woda w rzece, jeziorze zawsze nadaje się do kąpieli?
- Jaki musi być lód, aby móc się po nim ślizgać?
- W jakim stanie skupienia występuje woda w temperaturze:
-150C -50C 00C
+750C +10C +1000C
6. Zadanie domowe:
Nalej tę samą ilość wody na talerz oraz do butelki. Po 3 dniach sprawdź, czy wody w obu naczyniach jest tyle samo.
Co zauważyłeś? Zapisz obserwacje.Opracowała: Teresa Zielonka
nauczyciel dyplomowany


Wyświetleń: 4757


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.