Katalog

Teresa Zielonka, 2010-07-03
Rybnik

Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusz lekcji przyrody w szkole podstawowej: Znaczenie lasów.

- n +

Opracowała: mgr Teresa Zielonka
nauczyciel dyplomowany

Scenariusz lekcji przyrody w szkole podstawowej.

Temat: Znaczenie lasów.
Cele dydaktyczno – wychowawcze:
- utrwalenie pojęć dotyczących tematyki leśnej
- wdrażanie do porównywania, analizowania i uogólniania
- kształtowanie aktywnych postaw związanych z ochroną środowiska
- wdrażanie do umiejętnego zachowania się w lesie
- wdrażanie do wnikliwej obserwacji
- uświadomienie uczniom znaczenia lasu dla środowiska naturalnego człowieka i gospodarki kraju
Metody: pogadanka, elementy dyskusji, pokaz.
Formy pracy: zbiorowa jednolita, indywidualna zróżnicowana.
Środki dydaktyczne: karta pracy, krzyżówka, plansza z diagramem udziału lasu do obszaru Polski, wystawka eksponatów z drewna, Atlas geografii Polski, ilustracje ze zwierzętami i roślinami, taśma magnetofonowa z melodią piosenki „Pani kukułka” i głosami ptaków.

Lekcja poprzedzona wycieczką do lasu.


Przebieg lekcji.
1. Uczniowie słuchają nagrania magnetofonowego (głosów zwierząt), następnie nauczyciel zadaje pytanie, z czym kojarzy się to nagranie.
2. Rozwiązywanie krzyżówki.
Znaczenie wyrazów:
1. zwierzę wszystkożerne, żyjące w lesie, a spokrewnione ze świnią domową (dzik)
2. ulubiony przysmak dzięcioła (kornik)
3. odcisk tej rośliny można spotkać na węglu kamiennym (paproć)
4. grzyb trujący z czerwonym kapeluszem (muchomor)
5. rośnie nie tylko w lesie (drzewo)
6. pracownik lasu (leśnik)
7. najniższa warstwa lasu (runo)
8. ssak mięsożerny żyjący w lesie (wilk)
9. ma go każde drzewo (pień)
10. pożyteczny owad leśny z „rogami” (jelonek)
11. liściasty lub mieszany (las)
12. druga warstwa lasu (podszyt)
13. wśród ściółki uwija się pracowita (mrówka)
14. krzew iglasty z igłami i maleńkimi fioletowymi owocami (jałowiec)

Hasło: Znaczenie lasów.

3. Jakie jest znaczenie lasu w przyrodzie? (uzupełnianie planszy)
Las:
stwarza warunki dla życia roślin i zwierząt
łagodzi klimat
osłabia wiatry
zatrzymuje duże ilości opadów
zabezpiecza przed powodziami i lawinami
zatrzymuje pyły i gazy przemysłowe
produkuje tlen
unieruchamia piaski na wydmach
powstrzymuje proces erozji (niszczenia gleby)
4. Uczniowie śpiewają piosenkę „Pani kukułka”
5. Jakie jest znaczenie lasu w gospodarce człowieka?
Las:
Dostarcza runa leśnego
Jako siedlisko zwierząt łownych
Uzysk drewna i jego przeznaczenie
Źródło inspiracji twórczych
Obronna funkcja lasu
Dlaczego chętnie odwiedzamy lasy?
Ze względu na piękno lasu
Czyste powietrze
Zaspokojenie potrzeb wrażeń dźwiękowych
Walory turystyczno-wypoczynkowe
7. Jak powinniśmy się zachować w lesie?
Nie hałasować
Nie zaśmiecać lasu
Nie palić ognisk
Chodzić wyznaczonymi szlakami
Nie płoszyć zwierząt
Nie zrywać roślin będących pod ochroną.
8. Ochrona lasów: człowiek sadzi nowe lasy, opryskuje przed szkodnikami, stosuje urządzenia filtracyjne, zakłada szkółki leśne, tworzy parki narodowe i rezerwaty, sadzi pasy zieleni wokół fabryk, przestrzega przepisów BHP, sadzi lasy mieszane.
9. Uzupełnianie kart pracy ucznia.
KARTY PRACY UCZNIA
Gr.I.
Zagadka 1
Pług po borze ryje, orze.
Lubi żołędzie, ziemniaki
Powiedz – kto to taki?
Ma racice u nóg, co to za pług? Dzik
.Dzik............to ....zwierzę............leśne. Podaj kilka przykładów zwierząt. Co dają te zwierzęta człowiekowi?

Gr.II.
Zagadka 2
Ma on nóżkę – nie ma buta,
Ma kapelusz – nie ma głowy,
Czasem gorzki i trujący, często smaczny jest i zdrowy. Grzyb
Podaj kilka przykładów .grzybów.....jadalnych i trujących.

Gr.III.
Zagadka 3
Pachnące, czerwone,
Słonkiem malowane
Przyniosę ich z lasu
Pełny po brzeg dzbanek. Poziomki leśne
Jakie znasz inne owoce leśne?

Gr.IV.
Co to jest? Otrzymuje się ją po nacięciu kory drzewa sosnowego, a przeznacza się na kalafonię i terpentynę. Żywica

Gr.V.
Napisz wyrazy utworzone z 1,2,4,5,10 i 6 litery wyrazu DRZEWOSTAN.
Jaki przemysł zużywa najwięcej .drewna....?


Gr.VI.
Las jest źródłem pracy twórczej dla:
1. .malarz.............bo maluje las
2. .poeta...............bo pisze wiersze o lesie
3. .rzeźbiarz.........bo rzeźbi z drewna
4. .kompozytor.....bo komponuje piosenki

Gr.VII.
Uzupełnij: Lasy były osłoną dla walczących armii i oddziałów..partyzanckich....o czym świadczą pomniki.

PLANSZANa karteczkach:

- powstrzymuje erozję - zwierzęta łowne - turystyka (niszczenie gleby) - drewno i wypoczynek
- łagodzi klimat - runo leśne - wrażenia
- osłabia wiatry - źródło prac twórczych dźwiękowe
- produkuje tlen - funkcja obronna - czyste
- unieruchamia piaski na wydmach powietrze
- chroni przed powodziami - piękno
- zatrzymuje opady krajobrazu


Bibliografia
1. B. Kiełczewski i J. Wiśniewski – Las w środowisku życia człowieka - Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne W-wa 1982
2. E. Burakowska – Las – Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa – Książka – Ruch W-wa 1979
3. W. Hemerling- Zabawy w nauczaniu początkowym- WSiP W-wa 1985


Wyświetleń: 10777


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.