Katalog

Agnieszka Rutkowska, 2010-07-28
Oława

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Doskonalenie poznanych elementów gry w mini piłkę ręczną.

- n +


KONSPEKT LEKCJI W-F

KL. VB
MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna
ILOŚĆ ĆWICZĄCYCH: 19 osób

TEMAT: DOSKONALENIE POZNANYCH ELEMENTÓW GRY W MINI PIŁKĘ RĘCZNĄ..

Cel główny lekcji: uczeń doskonali poznane elementy gry w mini piłkę ręczną

Cele operacyjne lekcji w zakresie:
ZAD. USAMODZIELNIAJĄCEGO: kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, uczeń uczestniczy w organizacji lekcji (pomaga w układaniu i sprzątaniu stacji)
Motoryczności: kształtowanie siły mięśni ramion poprzez chwyty i podania piłki .
Umiejętności: uczeń potrafi wykonać rzut do bramki z miejsca i w wyskoku, uczeń potrafi kozłować piłkę
Wiadomości: uczeń zna przepis gry w mini piłkę ręczną dotyczący podwójnego kozłowania i błędu kroku.

Metody i formy realizacji zadań ruchowych: zabawowa-klasyczna zadaniowa-ścisła, naśladowcza-ścisła, stacyjna

Metody przekazywania wiedzy: opis, pogadanka, objaśnienie, pokaz

Forma pracy: indywidualna, w grupie, w zespole


Środki dydaktyczne: 19piłek, 2 bramki, tablica, 9 pachołków, stoper, gwizdek, kostka, tablice informacyjne,


I CZĘŚĆ WSTĘPNA
1.Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć.
Raport, sprawdzenie obecności.Podanie tematu zajęć.
2. Zabawa ożywiająca.„Berek lustro”- złapana osoba przez berka wykonuje jakąś pozę, aby ją uratować należy tak jak lustrzanym odbiciu wykonać taką samą pozę.
3. Rozgrzewka.
1. W truchcie przekładanie piłki wokół pasa.
2 Kozłowanie piłki PR a LR krążymy w przód potem zmiana
3 Podrzut piłki do góry zaklaskać i chwycić piłkę
4 Przekładanie piłki pod kolanami w marszu
5 Toczenie piłki prawą a potem lewa ręką.
6 Krok dostawny z piłką trzymaną przed sobą potem przeplatanka
7 Skip A z piłką trzymaną przed sobą potem skip C z piłką trzymaną w górze
8 Podrzut piłki w górę i przejście pod nią jak najwięcej razy


Rozgrzewka prowadzona w poprzek Sali, każdy uczeń ma piłkę do ćwiczenia
Ćwiczenia w miejscu wszystkie ćwiczenia są wykonywane po 8 razy

8. Krążenia szyją
9. Piłka trzymana w rękach i rysujemy ósemki
10. Krążenia tułowia z piłką
11.Siad prosty i toczymy piłkę wokół ciała
12.Kładziemy piłkę na stopach i poprzez wzniesienie nóg piłka będzie się toczyć i my ją chwytamy i ponownie kładziemy na stopy
13.Siad płotkarski z piłką
14. Piłkę kładziemy i wykonujemy na niej skip A
15. Chodzimy wkoło piłki na wewnętrznych i zewnętrznych częściach stopy
16. Przebieżki bez piłek


Po rozgrzewce odkładamy piłki
II CZĘŚĆ GŁÓWNA
4. Kształtowanie umiejętności i nawyków doskonalenie sprawności.

1. STACJA NR 1
Podania i chwyty piłki w ruchu w odległości ok. 4-5m

2. STACJA NR 2
Rzuty piłki na bramkę w wyskoku i z miejsca. Po kolei każdy uczeń stoi kolejkę rzutów swoich współćwiczących na bramce w grupach ćwiczebnych

3. STACJA NR 3
Kozłowanie piłki od pachołka do pachołka ok.4m i slalomem odstępy 1,5m.

4. STACJA NR 4
Uzupełnianie tablicy z przepisami gry w mini piłkę ręczną.

5. STACJA NR 5
Uczniowie po kolei rzucają kostką na której będą mają oznaczenia dotyczące sposobu poruszania się w polu obrony. (D-k dostawny, B-g po linii rzutów wolnych , Z-bieg zygzakiem od linii bramkowej do linii rzutów wolnych)

6. Sprawdzamy poprawność przepisów gry w mini piłkę ręczną

7. Gra 7x7 lub gra szklona 6x6 Podział uczniów na 3 drużyny. System gry każdy z każdym.

razem z U sprawdza poprawność przepisów gryIII CZĘŚĆ KOŃCOWA
1. Uspokojenie organizmu
Siad skrzyżny pozycja skorygowana wdechy nosem i wydech ustami.
Zabawa uspokajająca „Pół minutka”

2. Czynności porządkowe.Sprzątanie boiska i sprzętu

3. Czynności końcowe. Podsumowanie lekcji.
4. Pożegnanie klasy.

Wyświetleń: 2364


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.