Katalog

Aneta Harasim, 2010-08-17
Wyszków

Język polski, Sprawdziany i testy

Test ze znajomości literatury i kultury baroku

- n +

TEST – BAROK
imię i nazwisko, klasa ………………………………………
Termin barocco w języku portugalskim oznacza: a) perłę o nieregularnym kształcie, b) nieoszlifowany diament, c) asymetryczną muszlę 1p
• Która z podanych cech nie pasuje do epoki baroku? a) niejasność, b) harmonia, c) niepokój 1p
• Słynne Pamiętniki są autorstwa: a) Piotra Skargi, b) Jana Chryzostoma Paska, c) Wacława Potockiego 1p
• Sarmatyzm to: a) „kwiecisty barok”, konceptyzm, marinizm, b) synonim zacofania, warcholstwa, ksenofobii, c) ideologia i kultura szlachty polskiej XVII – XVIII w. 1p
• O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem
Pokój szczęśliwość, ale bojowanie
Byt nasz podniebny. On srogi ciemności
Hetman i świata łakome marności
O nasze pilno czynią zepsowanie.

Nie dość na tym, o nasz możny Panie!
Ten nasz dom – ciało, dla zbiegłych lubości
Niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności,
Upaść na wieki żądać nigdy nie przestanie.

Cóż będę czynił w tak straszliwym boju,
Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?
Królu powszechny, prawdziwy pokoju,

Zbawienia mego jest nadzieja w Tobie!
Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie!

- określ gatunek i podaj jego cechy …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….. 1p
- w jednym zdaniu wykaż związek tytułu i tematu utworu …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1p
- pierwsze zdanie tekstu to sentencja; wytłumacz, jak ją rozumiesz, zwracając szczególną uwagę na rolę, jaką odgrywa słowo „pokój” ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………1p
- jak rozumiesz peryfrazę określającą szatana? ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………1p
- znajdź w tekście oksymoron ……………………………………………………………………………1p
- znajdź w tekście przerzutnię ……………………………………………………………………………1p
- z jaką księgą biblijną kojarzysz określenie ludzkiego życia jako „marności”? …………………………1p
• Podaj autorów podanych utworów. 2p
a) Niestatek – ………………………………………………………………..
b) Do trupa – ……………………………………………………………….
c) O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem – ……………………
d) Wojna chocimska – ……………………………………………………………………
e) Na oczy królewny angielskiej – ……………………………………………………….
• Kompozycja łańcuchowa to: a) rodzaj puenty polegający na zebraniu najważniejszych w wierszu słów, by przedstawić je w nowy, zaskakujący sposób, b) wiersze ukrywające w pierwszych literach kolejnych wersów jakieś dodatkowe przesłanie utworu, c) inaczej konkatenacja – sposób rozwijania wypowiedzi za pomocą powtórzenia i dopełnienia jakiegoś elementu członu poprzedniego 1p
• Poetą barokowym nie był: a) Mikołaj Sęp–Szarzyński, b) Jan Karol Chodkiewicz, c) Daniel Naborowski 1p
• Która odpowiedź jest w całości poprawna? Cechy szlachcica Sarmaty to: a) głęboka religijność, wierność tradycji, kult przodków, skromność; b) kult wolności, kult Matki Boskiej, tolerancja dla odmiennych wyznań i poglądów; c) ceremonialna, naskórkowa religijność, megalomania, męstwo, skłonność do wygłaszania oracji; 1p

• Wyjaśnij pojęcia: megalomania, ksenofobia, koncept, vanitas, poezja metafizyczna 2p ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Opisz zalety Sarmaty odwołując się do Wojny chocimskiej 2p ....................................................
• Z jakiego utworu pochodzą następujące fragmenty? Podaj autora, tytuł, a następnie zaklasyfikuj do jednego z nurtów poezji barokowej. 4p
a) Leżysz zabity i jam też zabity,
ty — strzałą śmierci, ja strzałą miłości,
ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości,
ty jawne świece, ja mam płomień skryty...................
...........................................................
b) Wszyscy oczy i serca na jednego zgodnie
obrócą Chodkiewicza; tak się zda, że młodnie;
że dzieła nieśmiertelne, których mu nie szczędzą
późne wieki, siwy włos ze skroni mu pędzą. ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
● Wskaż we fragmentach wierszy środki stylistyczne typowe dla poezji konceptualnej, a następnie podaj ich krótkie definicje: 4p
a) Tyś jak lód, a jam w piekielnej śreżodze, (...)/ Ty nic nie czujesz, ja cierpię ból srodze..............................................................
b) Nie oczy, lecz pochodnie dwie nielitościwe,/ Które palą na popiół serca nieszczęśliwe. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
● Utwór mówiący, że najmniej prawdopodobną rzeczą na świecie jest wierność kobiety to: a) Do trupa, b) Niestatek, c) Marność 1p

0-10 niedostateczny
11-15 dopuszczający
16-21 dostateczny
22-27 dobry
28-29 bardzo dobry
Opracowała mgr Aneta Harasim
Wyświetleń: 4763


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.