Katalog

Elżbieta Duda, 2010-09-22
Włoszczowa

Chemia, Sprawdziany i testy

Budowa atomu.Wiązania chemiczne.

- n +

GRUPA I


Budowa atomu. Wiązania chemiczne.

1. Jon selenkowy Se2- zawiera:

a. protonów:36 elektronów:36
b. protonów:34 elektronów:34
c. protonów:36 elektronów:34
d. protonów:34 elektronów:36

2. Oblicz zawartość procentową dwóch izotopów chloru. Masa atomowa chloru, wyznaczona doświadczalnie, wynosi 35,45u.Chlor składa się z izotopu Cl-35 i Cl-37.

a. %Cl-35=7% % Cl-37=7%
b. % Cl-35=93% % Cl-37=93%
c. % Cl-35=93% % Cl-37=7%
d. % Cl-35=7% % Cl-37=93%

3. Które jony mają jednakową konfigurację:

a. Mg2+; Ca2+; Cu2+
b. Fe2+; S2-; Cl-
c. Na+; Mg2+; Cl-
d. Na+; Al3+; F-

4. Wymienione niżej pierwiastki uszereguj według rosnącej wartości elektroujemności:

F Li O Be N B C

a. O C Be F N B Li
b. F O N C B Be Li
c. Li B Be N C F O
d. Li Be B C N O F

5. Maksymalna liczba elektronów piątej powłoki wynosi:

a. 50 b. 72 c.98 d.256. Które zdanie jest poprawne:

a. Przyłączenie drugiego elektronu do powłoki walencyjnej atomu tlenu wymaga wkładu energii.
b. Jonizacja atomu Fr wymaga większej energii niż jonizacja atomu Na
c. Kation powstaje z atomu przez przyłączenie elektronu lub elektronów walencyjnych
d. Najsilniejszy charakter metaliczny w obrębie okresu mają fluorowce.

7. Spośród nuklidów:


wybierz:
izotopy izobary izotony
a. AB CD EF
b. BC AD EF
c. AE BF ACD
d. EF ACD BD


8. Cechą charakterystyczną atomów o liczbie atomowej Z równej:

8, 16, 34, 52, 84, jest:

a. Mają taką samą liczbę elektronów walencyjnych.
b. W podanej kolejności maleje elektroujemność.
c. Nie wszystkie należą do niemetali.
d. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.

9. W którym szeregu wartość liczbowa energii jonizacji maleje zgodnie z podaną kolejnością atomów?

a. Xe Kr Ar Ne He
b. Tl In Ga Al B
c. Po Te Se S O
d. Li Na K Rb Cs

10. W której grupie cząsteczek, jonów, nie wszystkie elektrony walencyjne atomów wzięły udział w tworzeniu wiązań?

a. CO2 CaH2 H3O+
b. H2O NH3 CO2
c. NH4+ HCl CH4
d. CH4 BH3 CaH2

Wyświetleń: 8345


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.