Katalog

Anna Równicka-Wójcik, 2010-09-24
Pińczów

Informatyka, Ćwiczenia

Ćwiczenia z Worda

- n +

Word - Ćwiczenia
ZADANIE 1:

1. Otworzyć nowy dokument i zapisać go pod nazwą Cwiczenie.doc
2. Wpisać przedstawiony poniżej tekst. Każda linijka stanowi odrębny akapit!

To jest ćwiczenie sprawdzające i utrwalające Twoje wiadomości.
Jak sformatować przepisywany właśnie tekst?
Jeżeli napotkasz podobny problem, to sięgnij do podręcznika!
W podręczniku znajdziesz między innymi:
Formatowanie: znaków, wyrazów, akapitów.
Zobaczysz również jak zapisać nazwę kwasu i oznaczenie godziny.
Dowiesz się również jak wypunktować i wynumerować tekst.
Na koniec jeszcze przetrenujesz jak wstawić symbol.
No i co? Jesteś gotów do pracy? Wiesz jak?
Życzę powodzenia i do roboty...

3. Wykonać następujące czynności używając do ich realizacji tylko poleceń z menu głównego (paska poleceń). Opisać na kartce jakich poleceń należało użyć.
• Zamień czcionkę pierwszego akapitu na Tahoma.
• Wybierz styl Pogrubiony i rozmiar 24pt
• Skopiuj styl z pierwszego akapitu do drugiego
• Ustaw odstęp przed akapitem na 30pt po akapicie na 48 pt.
• Wyśrodkuj trzeci akapit.
• Zamień tekst na pisany dużymi literami
• Ustaw wcięcie w czwartym akapicie na 2,5 cm od lewej
• Zmień kolor czcionki na biały, a wyróżnienie na czerwone
• Wyrównaj piąty akapit do prawej i zamień tekst na pogrubiony.
• Napisz wzór kwasu siarkowego i oznaczenia godziny 1730 używając odpowiednio indeksów.
• Nadaj akapitom od pierwszego do trzeciego numerację w stylu: 1)
• Trzy ostatnie akapity wypunktuj w stylu: •
• Poniżej ostatniego akapitu wstaw znak oraz swoje imię, nazwisko i numer grupy.
Polecenia dodatkowe:
• Napisz podane znaki:
• Wykonaj zapisy:


ZADANIE 2:

1. Otwórz nowy dokument i zapisz go pod nazwą grafika.doc
2. Skopiuj tekst z poprzedniego zadania.
To jest ćwiczenie sprawdzające i utrwalające Twoje wiadomości.
Jak wykonać podane czynności?
Jeżeli napotkasz podobny problem, to sięgnij do podręcznika!
W podręczniku znajdziesz między innymi:
Jak użyć WordArt, autokształtów, pól tekstowych czy ClipArtów.
No i co? Jesteś gotów do pracy? Wiesz jak?
Życzę powodzenia i do roboty...

3. Wykonaj następujące czynności:
• Wstaw obiekt z galerii WordArt.
• Zamieść w wybranym obiekcie WordArt pierwszy akapit z tekstu podanego na początku ćwiczenia.
• Zmień tło pola tekstowego na teksturowe.
• Wstaw do dokumentu pole tekstowe.
• Skopiuj tekst kolejnego akapitu podanego na początku ćwiczenia.
• Umieść wymieniony wyżej tekst w polu tekstowym.
• Zmień tło pola tekstowego na gradientowe z dwoma kolorami ze środka.
• Wstaw do dokumentu ClipArt z pucharem (lub podobny).
• Umieść przygotowane pole tekstowe na tle pucharu.
• Dostosuj tekst do wielkości pola na pucharze.
• Zmień kolor czcionki na biały.
• Wstaw do dokumentu autokształt chmurki z galerii objaśnień.
• Wypełnij pole tekstowe deseniem dwukolorowym.
• Skieruj początek chmurki na ClipArt.
• Umieść w chmurce nazwę obiektu.
Polecenia dodatkowe:
• Wykonaj historyjkę obrazkową z napisami (komiks).ZADANIE 3:
Czynności ćwiczącego:
1. Otwórz nowy dokument i zapisz go pod nazwą dyplom.doc
2. Utwórz tekst potwierdzający umiejętności, które posiadłaś(łeś) w czasie ćwiczeń.
3. Wykonaj następujące czynności:
• Wstaw obiekt z galerii Autokształtów (np.: wstęgę).
• Powiększ rysunek do rozmiaru strony.
• Wstaw do dokumentu pole tekstowe.
• Skopiuj tekst z punktu 2.
• Umieść wymieniony wyżej tekst w polu tekstowym.
• Zmień tło pola tekstowego na teksturowe.
• Dostosuj wielkość i kolor czcionki.
Polecenia dodatkowe:
• Dodaj do dyplomu kilka rysunków z galerii ClipArt
• Umieść wybrane rysunki zarówno w tle jak i na powierzchni pola tekstowego.
• Zgrupuj wszystkie elementy graficzne.
• Skopiuj cały obiekt i wklej do nowego pliku.
• Zmniejsz do połowy poprzedniego rozmiar obiektu.
• Dokonaj poprawek w formacie czcionki w polu tekstowym.
• Skopiuj zmniejszony obiekt.
• Ustaw stronę poziomo.
• Umieść obiekt po lewej stronie kartki.
• Wklej skopiowany obiekt i ustaw oba obok siebie.

ZADANIE 4:

1. Otwórz nowy dokument i zapisz go pod nazwą pismo.doc
2. Wykonaj następujące czynności:
• Wstaw nagłówek pierwszej strony.
• Wstaw do nagłówka rysunek, który ma być logo firmy.
• Zmniejsz logo do rozmiaru 2 cm wysokości i umieść je po lewej stronie nagłówka.
• W kolejnych liniach umieść przykładowe:
o dokładną nazwę firmy,
o dokładny adres firmy (kod, miejscowość, ulica, nr domu)
o numery telefonów,
o numer faksu,
o REGON,
o NIP
o e-mail,
o adres strony internetowej.
• Ustaw cały tekst nagłówka na środku tej części pola nagłówka, która pozostała między logo a prawym marginesem strony.
• Podkreśl treść nagłówka podwójną linią.
• Zamknij nagłówek.
• Wyrównaj tekst do prawej.
• Wpisz nazwę miejscowości i wstaw pole daty sformatowane wg wzoru dd.MM.rrrr
• Wstaw odstęp przed akapitem z datą na 24 pt przed.
• Ustaw lewy ogranicznik linii na 8cm od prawego marginesu.
• Wpisz w kolejnych liniach tekst wg wzorca:
o Pan(i) Imię nazwisko (wpisać własne dane)
o ul. (wpisać własne dane)
o kod i miejscowość (wpisać własne dane)
• Zmienić położenie ogranicznika na 6 cm od lewej krawędzi strony.
• Zwiększyć czcionkę do 18 i wpisać tekst: Szanowny(a) Panie(i)!
• W kolejnych liniach wpisać dowolny tekst z użyciem wynumerowania i wypunktowania.
Należy zastosować numerację z zastosowaniem tzw. podpunktów (np.: 1), 2), a), b), 3) itp.) oraz zmienne wypunktowanie symboliczne (np.: •, º, itd.)
• W dowolnych z punktach zastosować przypisy dolne.
• Zmień położenie suwaków ograniczających linię na: 9cm lewy i 15 cm prawy.
• W powstałym polu wpisać tekst zawierający podpis określonej przez ćwiczącego osoby urzędowej (np.: Dyrektor / mgr Jan Kowalski).
• Należy pamiętać o ustawieniu odstępu między liniami podpisu na np.: 24 pt.
• Rozmieścić tekst na stronie tak, aby cała kartka była proporcjonalnie zapełniona

ZADANIE 5:

1. Otwórz nowy dokument i zapisz go pod nazwą tabulacja.doc
2. Wykonaj następujące czynności:
• Wstaw do dokumentu pole adresowe zawierające Twoje nazwisko, imię, adres. Użyj do tego celu tabulatora środkującego.
• Stosując tabulator prawostronny ustawiony na 16 cm, wstaw w pierwszej linii pole daty .
• Ustaw tabulator lewostronny na wysokości 8 cm.
• W kolejnych liniach umieść przykładowe:
o nazwę firmy (adresata)
o adres firmy (miejscowość)
• W kolejnej linii usuń ustawione tabulatory.
• Wpisz dowolną treść pisma.
• Poniżej zasadniczej treści pisma ustaw tabulator środkujący na 13 cm.
• Wstaw elementy podpisu: stanowisko/tytuł, imię i nazwisko. Oddziel linie zwiększając odstęp przed dolnym akapitem na 24 pt.
Wyświetleń: 3947


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.