Katalog

Marek Owczarek
Informatyka, Różne

Wykorzystanie programu "Ghost 5.1" w pracy opiekuna szkolnej pracowni komputerowej

- n +

"Nie bójmy się ducha..."
Wykorzystanie programu "Ghost 5.1" w pracy opiekuna szkolnej pracowni komputerowej

Pełniąc obowiązki opiekuna szkolnej pracowni komputerowej, często stajemy wobec konieczności ponownego zainstalowania systemu operacyjnego na jednym, a czasem w kilku stanowiskach pracy. Wirus komputerowy, niewiedza lub "uczniowski żart" sprawia, że zmuszeni jesteśmy do "pracy społecznej" poza etatem...
Bo czy dla naszych przełożonych lub kolegów korzystających z pracowni jest istotne kiedy i jak dużo czasu trzeba poświęcić, aby sala była gotowa do przeprowadzenia zajęć?

Zainstalowanie systemu operacyjnego to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Pozostaje konfiguracja wszystkich urządzeń oraz "wgranie" dodatkowego oprogramowania. W ten sposób tracimy bezsensownie 2-3 godziny swego cennego czasu.
Bezsensownie, bo istnieją programy które pozwalają skrócić proces instalacyjny do kilkunastu minut. Osobiście wykorzystuje program Ghost w wersji 5.1, którego podstawowe funkcje i sposób wykorzystania jest tematem tej publikacji.
Punktem wyjścia jest zainstalowanie w naszym komputerze systemu operacyjnego pozbawionego usterek oraz wszystkich programów, których używamy na co dzień.
Wszystko sprowadza się do wykonania wiernej kopii tak spreparowanej partycji lub dysku zawierającej system operacyjny w wersji skompresowanej na innej partycji lub dysku. Pamiętać jednak należy, że w przypadku instalowania programów na innej partycji lub dysku, mogą one nie pracować poprawnie po reinstalacji.
Dla ułatwienia sobie pracy polecam podział dysku na 2 partycje; podstawową [C:] gdzie "ładuje" system operacyjny i wszystkie programy użytkowe, druga [D:] która służy mi jako archiwum do zapisu wykonanych prac i gdzie umieszczam kopie wzorcowego systemu operacyjnego wraz programami.

Aby prawidłowo wykonać kopię systemu operacyjnego, zaleca się uruchomienie komputera z dyskietki startowej a następnie uruchomienie programu GHOST z dyskietki poprzez wpisanie polecenia:
a:\ ghost.exe
Można także umieścić program Ghost na partycji [D:], stamtąd go "odpalić" i przeprowadzić resztę czynności kopiowania systemu, co osobiście sprawdziłem i udało się...

Aby wykonać kopie systemu, po uruchomienie programu Norton Ghost 5.1b, wybieramy opcje LOCAL.
Do wyboru będziemy mieć wtedy: DISK> lub >PARTITION.
Opisany przykład dotyczy stworzenia obrazu systemu operacyjnego znajdującego się na dysku [C:] na dysku [D:].
W tym przypadku chodzi oczywiście o jeden dysk fizyczny na którym wyodrębniono dwie partycje - dlatego wybieramy >PARTITION a następnie TO IMAGE.
Pojawia się komunikat:
Select local source drive by clicking on the drive number
Strzałkami nawigatora na klawiaturze lub myszką wybieramy dysk źródłowy klikając na numerze dysku w linijce opisującej dysk. Po wykonaniu tej czynności musimy w podobny sposób dokonać wyboru odpowiedniej partycji, kiedy wyświetli się komunikat: Select source partition(s) from drive.

Po wykonaniu tej czynności pojawi się okno, w którym wybieramy partycję do zapisania obrazu systemu operacyjnego z dysku [C:].
Ponieważ nie można zapisywać kopii systemu na partycji zawierającej system, pozostaje nam tylko wybór dysku [D:], co też czynimy.
W dolnej części okna w miejscu oznaczonym File Name to copy image to wpisujemy nazwę z jaką kopia systemu zostanie zapisana na wybranej partycji [D:].
Zaleca się zastosowanie nazwy składającej się max. z 8 liter lub cyfr.
Obraz systemu zostanie zapisany z wybraną nazwą i rozszerzeniem .GHO.
Po zatwierdzeniu klawiszem ENTER wybranej nazwy pliku pojawi się komunikat:
Compress Image: NO, FAST (zalecane), HIGH.
Pytanie dotyczy sposobu kompresji obrazu - najlepiej wybrać opcję FAST.
Wprawdzie wybór HIGH zmniejsza trochę wielkość powstającego pliku ale kosztem czasu wykonania całej operacji. O ile stworzenie obrazu systemu przy wyborze FAST trwa 10-15 minut, to przy wyborze HIGH czas wydłuża się nawet do 45 minut, zależnie od ilości zainstalowanych programów.
Pozostaje jeszcze raz kliknąć na klawisz ENTER przy pytaniu:
Proceed with partition dump> - wybrać YES i czekać na efekty swoich działań.
Będą one widoczne w specjalnym okienku, gdzie obserwować można:
- procentowy pasek postępu prowadzonego kopiowania
- procent wykonania w postaci liczbowej
- szybkość zapisu w Mb/min
- ile Mb już skopiowano
- ile Mb zostało do skopiowania
- czas, który upłynął od rozpoczęcia kopiowania
- czas, który pozostał do końca procesu kopiowania
Tak stworzony obraz systemu operacyjnego można zapisać na CD-ROM tworząc płytę "bootowalną", czyli samoładującą się, co w przypadku kilkunastu komputerów jednakowo skonfigurowanych sprzętowo i programowo ma głęboki sens. Otworzenie systemu w całej klasopracowni trwa wtedy, zależnie od tego ile takich płyt mamy, od kilkunastu minut do godziny.
Jeśli chcemy tworzyć sobie kopie systemu na komputerze domowym, to każdy sam musi zdecydować czy warto nagrywać płytę?
Osobiście przechowuje taką kopię na partycji [D:] i w razie potrzeby do niej sięgam lub uaktualniam po zainstalowaniu nowego sprzętu lub oprogramowania.

Proces odtwarzania systemu operacyjnego przebiega podobnie do opisanego wyżej kopiowania systemu. W tym jednak przypadku wskazane jest jednak uruchomienie komputera i programu Ghost z dyskietki, aby po skopiowaniu systemu na dysk [C:] dokonać ponownego uruchomienia komputera z "odświeżonym" systemem operacyjnym.
Po uruchomieniu programu ponownie wybieramy opcje LOCAL a następnie PARTITION.
Dalej FROM IMAGE - czyli czytanie systemu z jego obrazu.
Wyszukujemy utworzony wcześniej plik zawierający obraz "wzorcowego" systemu operacyjnego i wybieramy go do kopiowania. Wskazujemy też dysk (partycję) na którą chcemy skopiować system. Jeśli wcześniej sformatowaliśmy dysk [C:] proces uruchomi się niemal natychmiast. W przypadku istnienia na dysku [C:] starej wersji systemu - program zapyta nas jeszcze: Proceed with partition load? Target partition will be overwritten - czy chcemy nadpisać (wymienić) system co oczywiście potwierdzamy i czekamy na efekty naszej pracy.

Kopiowanie obrazu dysku fizycznego na inny przebiega w analogiczny sposób.
Jeżeli ktoś zdecyduje się na zapisanie obrazu dysku lub partycji bezpośrednio na płytę, to może się zdarzyć, że na płycie CD zabraknie miejsca - program dzieli wtedy tworzony plik na części i prosi o kolejne nośniki, co sprawdziłem próbując zapisać obraz "partycji systemowej" na... dyskietkach!
Dostępna jest także nowa wersja tego programu: Norton Ghost 2001 lub konkurencyjny program o nazwie: Drive Image Pro Power-Quest.
Mam nadzieję, że opisane tutaj moje doświadczenia z programem Ghost 5.1 zachęcą także innych użytkowników komputerów i opiekunów pracowni komputerowych do korzystania z tego programu...
Nie bójmy się "ducha" - ten jest naprawdę przyjazny...

Opracowanie: Marek Owczarek

Wyświetleń: 3156


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.