Katalog

Iwona Cudowska-Żukowska, 2010-10-23
Gdańsk

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

"Flaga Polski"- tydzień z planów miesięcznych

- n +


08-12 XI 2010
„Flaga Polski”
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wskazywania flagi Polski. Wdrażanie do okazywania szacunku symbolom narodowym


Podstawa Programowa
1.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
2.Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
3.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

Treści programowe:

Zwraca się po imieniu do kolegów grupy

Chętnie uczestniczy w zabawach organizowanych przez nauczyciela

Zgodnie z zawartymi umowami korzysta z urządzeń i sprzętów przeznaczonych dla najmłodszych dzieci podczas zabaw na powietrzu

Okazują szacunek symbolom narodowym

Rozpoznają i wskazują flagę Polski

Odczuwa przyjemność pomagając dorosłym w codziennych obowiązkach

Nazywa przedmioty znajdujące się w jego otoczeniu

Porusza się prawidłowo zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania

I.Zabawa
•„Wędrująca flaga Polski”- przekazywanie koledze obok umieszczonej na listewce flagi zgodnie z instrukcją nauczyciela np. szybko, rączki uniesione wysoko itp.
•„Podróż po Polsce” – zabawa ortofoniczna. Ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach brum, ciuch, wrr i innych przypominających dźwięki wydawane przez pojazdy.
•„Roboty w Polsce”- dzielenie na sylaby wyrazów flaga Polski, Polacy itp. Czerpanie radości z zabawy.
•„Flaga”- masażyk. Kształtowane potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. Pozwalanie innym na dotykanie. Budowanie więzi między dziećmi i nauczycielem.
II.Aktywność na dworze
•„Detektywi”- Spacer po najbliższej okolicy w poszukiwaniu flag Polski.
•Zabawy z piłką w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalimy umiejętność łapania oburącz.
•Kształtowanie umiejętności szybkiego reagowania na różne sygnały dźwiękowe oraz polecenia nauczycielki w warunkach podwórkowych.
•Korzystanie ze sprzętu i zabawek zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa.
III.Zajęcia główne
•„Flaga Polski”- zapoznanie dzieci z wyglądem flagi Polski. Tworzenie sytuacji do stosowanie nowego pojęcia w zadaniach, zabawie. Wzbogacanie słownika biernego czynnego. Samodzielne wykonanie flagi poprzez przyklejenie biało-czerwonej wstążki do patyczka umieszczonego na kartce.
•„Powiewa flaga”- nauka na pamięć wiersza. Ćwiczenie pamięci odtwórczej.
•„11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości”- teatrzyk cieni. Wyrabianie szacunku do symboli narodowych. Kształtowanie poczucia wspólnoty z innymi Polakami. Odkrywanie czym jest Ojczyzna.
•„Polska drużyna”- zajęcia gimnastyczne na sali gimnastycznej. Ćwiczenie wielu grup mięśniowych. Rozbudzanie zamiłowanie do sportu. Dokładne wykonywanie pokazanych przez nauczycielkę ćwiczeń.

IV.Samodzielność/Samoobsługa
•Wdrażanie do porządkowania kącików zabaw po zakończonej zabawie.
•Wdrażanie do utrzymywania właściwej postawy w czasie siedzenia przy stole podczas jedzenia posiłków.
•Wdrażanie do spuszczania wody po skorzystaniu z toalety.
•Zachęcanie do samodzielnego nakładania pasty.

V.zajęcia dodatkowe
•Rytmika
•Taniec towarzyski
•„Flaga Polski - moja flaga”- wskazywanie i nazywanie flagi wśród flag innych krajów. Ćwiczenie spostrzegawczości. Wdrażanie do posługiwania się zwrotem Flaga Polski.
•„H2O – zgadnij co to?”- głośne nazywanie przedmiotów wyjmowanych przez nauczycielkę spod zaczarowanej peleryny (kilka razy pojawi się flaga Polski).
• „Karton mocy”- rozluźnianie napięcia mięśni ramienia i przedramienia poprzez malowanie na ogromnym kartonie (z 4 stron) wielkich flag Polski. Nauka pracy w zespole.
•„Kto pierwszy do flagi Polski?”- zabawy bieżne. Sprawne pokonywanie toru przeszkód w celu jak najszybszego znalezienia się przy fladze. Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych dzieci
Wykorzystanie płyty „Odgłosy ulicy”

Kryteria osiągnięć

Postępuje zgodnie z poleceniem nauczycielki

Prawidłowo dzieli wyrazy na sylaby

Pozwala na wykonanie masażyku innym dzieciom, sam wykona masażyk koledze


Podczas zabaw w ogrodzie
zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych dzieci

Rozpoznaje flagę Polski

Posługuje się zwrotem flaga Polski

Dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

Chętnie bierze udział w porządkowaniu zabawek

Samodzielnie nakłada pastę

Rozpoznaje flagę Polski wśród innych flag

Prawidłowo nazywa biało-czerwoną flagę

W czasie zabawy nie potrąca kolegów
Wyświetleń: 1385


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.