Katalog

Anna Maraj, 2010-11-14
Kalembina

Język polski, Sprawdziany i testy

Test ze znajomości lektur w klasach I-III gimnazjum

- n +

TEST – ZNAJOMOŚĆ LEKTUR ……… / 28 p.

Imię i nazwisko: …………………………………………………
Klasa: ……………

1.Sformułowania: Wygnanie z Raju i Wędrówka do Ziemi Obiecanej nie są tytułami biblijnych ksiąg, lecz nazwami wątków, szeregów zdarzeń, o których opowiadają Księgi: 5p.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2.Graal to: 1p.
a)Mityczne święte naczynie liturgiczne,
b)Miecz króla Artura,
c)Zamek, w którym zbierali się rycerze Okrągłego Stołu.

3.Rudy z Kamieni na szaniec to: 1p.
a)Aleksy Dawidowski,
b)Jan Bytnar,
c)Tadeusz Zawadzki.

4. Centralnym miejscem akcji Kamieni na szaniec jest: 1p.
a)Celestynów,
b)Warszawa,
c)Wieś Sieczychy pod Wyszkowem,
d)Czarnocin.

5.Akcja Latarnika toczy się w pobliżu: 1p.
a)Kanału Panamskiego,
b)Kanału Sueskiego,
c)Gibraltaru.

6.Ferdydurke W. Gombrowicza to utwór ……………………………. 1p.

7.Nowy Testament składa się z czterech podstawowych części: 4p.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.Objaśnij pojęcie realizm. Wymień utwór, w którym został zastosowany ten termin. 2p.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
9.Do podanych cech dopisz symbolizujące je w "Małym Księciu" postacie: 3p.
a)ucieczka od życia, słabość charakteru - ……………………………….
b)chciwość - …………………………………………………………….
c)żądza władzy - ………………………………………………………..

10. Spotkaniami patriotycznymi młodzieży na „ Górce u Gontali „ 1p.
w "Syzyfowych pracach" kierował :
a)Radek,
b)Borowicz,
c)Zygier.

11.Harpagon to: 1p.
a) mieszczanin paryski, wdowiec, ojciec Kleanta i Elizy, krętacz,
b) mieszczanin paryski, wdowiec, ojciec Kleanta i Marianny, skąpiec,
c) mieszczanin paryski, wdowiec, ojciec Walerego i Elizy, awanturnik.

12.Treść Antygony jest kontynuacją: 1p.
………………………………………………………………………………
13.Która z postaci nie występuje w "Panu Tadeuszu": 1p.
a)Klucznik,
b)Podkomorzy,
c)Dyndalski,
d)Asesor.

14.Czego symbolem w powieści Cz. Miłosza jest Issa? 1p.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15.Benvolio z dramatu Szekspira był: 1p.
a)kuzynem Romea, jego wiernym przyjacielem,
b)kuzynem Romea, młodzieńcem skorym do bójek,
c)krewnym księcia, przyjacielem Romea,
d)porywczym bratankiem pani Kapuleti.

16.O jakich ważnych wydarzeniach historycznych mowa jest w "Panu Tadeuszu"? 1p.
a)uchwalenie Konstytucji 3 maja, II rozbiór Polski,
b)III rozbiór Polski, Wiosna Ludów,
c)utworzenie Księstwa Warszawskiego, wybuch Powstania krakowskiego.

17.Jakim wydarzeniem kończy się powieść Krzyżacy. Podaj dokładną datę tego wydarzenia. 1p.
…………………………………………………………………………
Wyświetleń: 10700


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.