Katalog

Barbara Typek, 2010-12-22
Rachanie

Różne, Konspekty

Konspekt zajęć świetlicowych "Niepełnosprawność jako problem społeczny"

- n +

Konspekt zajęć świetlicowych

1.Temat: Niepełnosprawność jako problem społeczny.
2.Data: ………………………..
3.Cele operacyjne zajęć:
Po zakończonych zajęciach uczeń:
a/zna terminy: tolerancja, akceptacja; zna wiersz ks. J.Twardowskiego ”Do moich uczniów”
-wzbogaca wiedzę edukacyjną dotyczącą praw człowieka
b/odczytuje i opisuje przeżycia wewnętrzne ludzi
c/wyrabia umiejętność naśladowania stanów uczuciowych za pomocą mimiki twarzy i ruchów rąk
d/nabywa postawę szacunku, otwartości, tolerancji do ludzi niepełnosprawnych
4.Zastosowane metody:
- praca z tekstem, drama, rozmowa, praca ze słownikiem i źródłem historycznym, pokaz
5.Formy pracy:
-praca z zespołem, praca w grupach
6.Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:
-wiersz ks. J.Twardowskiego ”Do moich uczniów”
-Słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2001
-art.1Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
-głowy ludzi wycięte z gazet, zdjęcia uczniów, ilustracje ludzi niepełnosprawnych różnych ras, wyznań, kultur
-kartki do losowania z napisami: strach, lęk, litość, smutek, współczucie, strach, niechęć, odraza, obawa, wrogość, niepewność
- duże kartony, klej, nożyce
7.Przebieg zajęć:
• Powitanie
• Wysłuchanie przeczytanego przez nauczyciela wiersza ks.Twardowskiego
/tekst otrzymuje każdy uczeń/
• Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza:
- określenie nastroju wiersza
-wyodrębnienie bohaterów wiersza
-odczytywanie odpowiednich fragmentów utworu uzasadniających wypowiedzi uczniów

• Uczniowie losują kartki na których napisane są stany uczuciowe, które mogą być odczuwane w czasie spotkań z osobami niepełnosprawnymi. Zadaniem uczniów jest zaprezentowanie mimiką twarzy i ruchem rąk danego stanu uczuciowego. Pozostali uczniowie odgadują nazwy prezentowanych stanów uczuciowych.
• Ćwiczenie dramowe:
Nauczyciel odsłania portrety i zdjęcia ludzi. Są tu przedstawiciele rozmaitych ras, ludzie bezdomni, niscy, wysocy, starzy, smutni, niepełnosprawni. Wspólnie nazywamy poszczególne ilustracje. Następnie każdy wybiera jedno zdjęcie i wczuwa się w przedstawioną na nim osobę. Nadaje jej imię, opowiada co robi, gdzie mieszka, co czuje, jakie ma marzenia itp.
Pytania nauczyciela skierowane do uczniów:
-Jakie są wasze wrażenia?
-Czy trudno było wczuć się w poszczególne role? Dlaczego?
-Co się dzieje, gdy oceniamy ludzi zwracając uwagę wyłącznie na ich wygląd fizyczny, sprawność, inność?
• Wyjaśnienie słów: tolerancja, akceptacja za pomocą Słownika wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2001
• Wyodrębnienie i zapisanie cech jakie posiada człowiek, o którym mówimy że jest tolerancyjny i akceptuje „inność”
• Odczytanie przez nauczyciela art.1 Deklaracji Praw Człowieka
• Wykonanie plakatu ”Ja wśród innych ludzi”- praca w 4-osobowych zespołach.
Uczniowie z przyniesionych przez siebie postaci z gazet i swoich zdjęć wykonują plakat.
W tłumie umieszczają siebie.
Pytania nauczyciela skierowane do uczniów:
-Jak czujecie się wśród innych ludzi?
-Czego od nich oczekujecie?
Wniosek: wszyscy potrzebujemy akceptacji i tolerancji.
• Wspólne wykonanie wystawki wykonanych plakatów.
8.Czas trwania: 2 x 45 min.

Matriały pomocnicze:

ks. J.Twardowski „ Do moich uczniów”

Uczniowie moi, uczenniczki drogie,
ze szkół dla umysłowo niedorozwiniętych,
com wam uczył lat kilka, stracił nerwy swoje,
i wam niechaj poświęcę kilka wspomnień świętych.

Jurku, z buzią otwartą, dorosły głuptasie-
gdzie się teraz podziewasz, w jakim obcym tłumie-
czy ci znów dokuczają na pauzie i w klasie-
i kto twe smutne oczy nareszcie zrozumie.

Janko Kosiarska a rączkami sztywnymi,
z noskiem co się tak uparł, że został króciutki-
za oknem wiatr czerwcowy z pannami ładnymi-
a tobie kto daruje choć uśmiech malutki.

Pamiętasz tamtą lekcję, gdym o niebie mówił,
te łzy co w okularach na religii stają-
właśnie o robotnikach myślałem z winnicy,
co wołali na dworze –nikt nas nie chce nająć.

Janku bez nogi prawej, z duszą pod rzęsami-
grubasku i jąkało-osowiały, niemy-
Zosiu coś wcześnie zmarła, aby nóżki krzywe
szybko okryć żałobnym cieniem chryzantemy.

Wojtku wiecznie płaczący i ty coś po sznurze
drapał się, by mi ukraść parasol, łobuzie-
Pawełku z wodą w głowie i ty niewdzięczniku
coś mi żaby położył na szkolnym dzienniku.


Czekam na was, najdrożsi, z każdą pierwszą gwiazdką-
ze srebrem betlejemskim co w pudełkach świeci-
z barankiem wielkanocnym.-Bez was świeczki gasną-
i nie ma żyć dla kogo.
Ten od głupich dzieci.


Art.1 Deklaracji Praw Człowieka
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”.



Barbara Typek
Zespół Szkół w Michalowie














Wyświetleń: 3302


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.