Katalog

Marta Kaiser, 2011-01-12
Góra

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Biblioteka jako szkolne centrum informacji

- n +Scenariusz zajęć

dla klasy I gimnazjum pt. „Biblioteka jako szkolne centrum informacji”

CELE OGÓLNE:

- poznanie uczniów, ich kultury czytelniczej oraz poziomu przysposobienia czytelniczego wyniesionego ze szkoły podstawowej
- zapoznanie uczniów ze zbiorami biblioteki szkolnej oraz z możliwościami zaspokojenia różnych potrzeb czytelniczych i informacyjnych
- wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z biblioteki rozumianej jako centrum informacji

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE:

Uczeń:
a) zapamiętuje: rodzaje, układ zbiorów, zasady korzystania i zachowania się w bibliotece szkolnej zgodnie z regulaminem
b) rozumie: rolę biblioteki jako centrum informacyjnego szkoły
c) potrafi: wyszukać informacje na określony temat w zbiorach tradycyjnych i multimedialnych, zredagować zaproszenie, zachować się odpowiednio na terenie biblioteki

METODY:

- pogadanka
- metoda tekstu przewodniego
- dyskusja

FORMY:

- praca w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- zbiory biblioteczne
- kopie regulaminów: wypożyczalni, czytelni oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)
- karty pracy
- materiały piśmiennicze

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. WPROWADZENIE:

1. Sprawy organizacyjne
2. Pogadanka na temat roli i funkcji biblioteki w szkole, rodzajów zbiorów z uwzględnieniem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
3. Omówienie układu zbiorów bibliotecznych (podział na wypożyczalnię i czytelnię)
4. Informacja o regulaminach bibliotecznych

II. CZĘŚĆ ZASADNICZA

1. Przydzielenie 5 zespołom kart pracy oraz kompletu kopii regulaminów: wypożyczalni, czytelni oraz ICIM
2. Przez 10-15 min. uczniowie samodzielnie odpowiadają na pytania oraz przygotowują tekst zaproszenia. Bibliotekarz zwraca uwagę na najważniejsze elementy.

KARTA PRACY
ZESPÓŁ I

1. Zapoznaj się z regulaminami wypożyczalni i czytelni
2. Odpowiedz na podane poniżej pytania:
- Kto może korzystać z wypożyczalni?
- Z jakich materiałów korzystamy w czytelni?
- Z ilu stanowisk komputerowych składa się ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej)?
3. Napisz krótkie zaproszenie skierowane do uczniów naszej szkoły, w którym zareklamujesz bibliotekę lub jej zbiory.

KARTA PRACY
ZESPÓŁ II

1. Zapoznaj się z regulaminami wypożyczalni i czytelni
2. Odpowiedz na podane poniżej pytania:
- Co grozi uczniom, którzy nie przestrzegają regulaminów bibliotecznych?
- Jak należy postąpić w przypadku zagubienia lub zniszczenia książki?
- Ile wynosi maksymalny czas korzystania z ICIM
(Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej)?
3 . Napisz krótkie zaproszenie skierowane do uczniów naszej szkoły, w którym zareklamujesz bibliotekę lub jej zbiory.

KARTA PRACY
ZESPÓŁ III

1.Zapoznaj się z regulaminami wypożyczalni i czytelni
2.Odpowiedz na podane poniżej pytania:
- Ile wynosi maksymalny czas wypożyczenia książki?
- W jakich godzinach korzystamy z czytelni?
- Do jakich celów służy ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej)?
3. Napisz krótkie zaproszenie skierowane do uczniów naszej szkoły, w którym zareklamujesz bibliotekę lub jej zbiory.

KARTA PRACY
ZESPÓŁ IV

1.Zapoznaj się z regulaminami wypożyczalni i czytelni
2.Odpowiedz na podane poniżej pytania:
- Czy w czytelni można jeść i pić? Uzasadnij swą odpowiedź.
- Ile książek na okres roku szkolnego mogą wypożyczyć nauczyciele?
- Co grozi za nieprzestrzeganie regulaminu ICIM (Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej)?
3. Napisz krótkie zaproszenie skierowane do uczniów naszej szkoły, w którym zareklamujesz bibliotekę lub jej zbiory.

KARTA PRACY
ZESPÓŁ V

1.Zapoznaj się z regulaminami wypożyczalni i czytelni
2. Odpowiedz na podane poniżej pytania:
- W którym miesiącu oddajemy książki i inne wypożyczone materiały?
- Czy uczniowie mogą kserować wybrane fragmenty zbiorów bibliotecznych?
- Ile osób może znajdować się przy stanowisku komputerowym?
3. Napisz krótkie zaproszenie skierowane do uczniów naszej szkoły, w którym zareklamujesz bibliotekę lub jej zbiory.


III. PODSUMOWANIE

1. Utrwalenie zdobytych wiadomości i zasad korzystania ze
zbiorów biblioteki poprzez pytania kontrolne:
- Jakie książki tworzą księgozbiór podręczny?
- Czym się charakteryzują encyklopedie i słowniki?
- Do jakich działów w bibliotece istnieje wolny dostęp do półek?

2. Ewaluacja: nauczyciel prosi uczniów o dokończenie
zdania: „Na zajęciach najbardziej podobało mi się…”BIBLIOGRAFIA

1. Pielachowski J.: Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum. Poznań 2000.
2. Popiela A.: Biblioteka szkolna. Bibl. w Szk. 1992 nr 12.
3. Wójcicka E.: Bliskie spotkania: wizyta w wypożyczalni. Bibl. w Szk. 1998 nr 4.
4. Wójcicka E. Wśród książek i czasopism: wizyta w czytelni. Bibl. w Szk. 1998 nr 5.
opracowała Marta Kaiser
Wyświetleń: 1864


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.