Katalog

Sława Michna, 2011-01-12
Wrocław

Edukacja dla bezpieczeństwa, Scenariusze

Cyberprzemoc - czyli naganne zachowania w sieci Internet

- n +

Lekcja przeznaczona dla gimnazjum z edukacji medialnej.
Temat: Cyberprzemoc, czyli naganne zachowania w sieci Internet.
Cele ogólne:
- zaprezentowanie zjawiska cyberprzemocy w sieci
Cele szczegółowe:
- przedstawienie form cyberprzemocy
- omówienie zasad zachowania się ofiar cyberprzemocy
- przedstawienie etykiety zachowań w sieci
Forma zajęć:
-burza mózgów
- dyskusja
- ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputera

Przebieg zajęć :
1. Nauczyciel przedstawia temat zajęć. Mówi, jak ważną rolę pełnią takie lekcje w społeczeństwie informacyjnym, gdzie króluje Internet. Omawia cele zajęć.
2. Nauczyciel włącza uczniów do dyskusji wstępnej na temat cyberprzemocy , odwołuje się do ich wiedzy na ten temat.
3. Prosi uczniów o wykonanie zadania z wykorzystaniem Internetu. Uczniowie mają wejść na stronę www.dzieckowsieci.pl i znaleźć informacje na temat cyberprzemocy, jej form oraz sposobów zapobiegania temu zjawisku.
4. Po wykonaniu zadania nauczyciel zachęca uczniów do dyskusji aktywnej. Omawia wraz z nimi formy cyberprzemocy, zachowania ofiary i poszukiwanie pomocy w przypadku doświadczenia cyberprzemocy w sieci .
5. Następnie uczniowie na arkuszu papieru wypisują osoby, instytucje, do których mogą zgłosić się ofiary cyberprzemocy, by otrzymać pomoc.
6. Na zakończenie lekcji uczniowie podają przykłady etycznych zachowań w sieci Internet , tworząc klasowy regulamin .

Wyświetleń: 3098


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.