Katalog

Dorota WAWER, 2011-01-29
Pilawa

WOS, Różne

Sprawdzian z działu Społeczeństwo- kl. IV LP/T

- n +

Sprawdzian z wos gr.1 imię ,nazwisko kl.
1. Właściwe zaznacz. Roboty publiczne i pożyczki na tworzenie małych przedsiębiorstw to programy: a) pasywne b)aktywne c)edukacyjne 2).Właściwe zaznacz. Poziom bezrobocia w Polsce zależny jest od: a)płci b)zainteresowań c)wieku d) wykształcenia
3) Właściwe zaznacz. Patologa społeczna oznacza : 1)Stan zakłócenia równowagi społecznej 2)Zachowanie osób lub grup sprzeczne z przyjętymi normami 3) Fazę kryzysu w cyklu rozwoju gospodarki 4)Starzenie się społeczeństwa
4) Zaznacz zdania typu Fałsz -Prawda ( F lub P) 1.Przykładem instytucji religijnej są związki wyznaniowe. 2. Fundacja przeciwko handlowi kobiet to Karan 3. Migracja to wędrówka ludności. 4.Kultura jest wyznacznikiem hierarchii wartości społecznych. 5.Skini pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. 6.Happening to sprzeciw wobec rzeczywistości. 7.Rewolucja czerwonych goździków była w Portugali w 1974 r. 8.Correlatio (z łac.) oznacza współzależność. 9.Czarny ubiór z wizerunkiem wilka to symbol satanistów. 10Komercjalizacja związana jest z zanikiem cech narodowych.

5.Opisz społeczeństwo w walce z systemem komunistycznym
6. Opisz kulturę symboliczną i materialną. 7. Właściwe zaznacz. O skuteczności funkcjonowania instytucji społ. decydują czynniki: a)precyzyjne określenie celów i zakresu wykonywanych funkcji i działań b) racjonalny podział pracy i sprawna organizacja c) preferowanie działań prowizorycznych d) stopień depersonalizacji e)umiarkowana korupcja f) prestiż

8. Właściwe zaznacz. Społeczeństwo obywatelskie to zbiorowość ukształtowana : a) w wyniku działania różnych warunków geograficznych b) przez czynniki demograficzne c) dzięki działaniom różnych instytucji życia politycznego 9. Właściwe zaznacz . Myśliciele epoki oświecenia podkreślali a) niezależność społeczną od instytucji państwa b) tożsamość państwa i społeczeństwa c) zależność społeczeństwa od państwa
10. Opisz subkulturę Hare Kryszna, Emo
11. Przejawami patologii społ. są m.in. a) przestępczość b) migracje c)samobójstwa c) empatia e) prostytucja f)narkomania

12. Wyjaśnij pojęcia: Patologia, kontrkultura, instytucja, komercjalizacja, La Strada
13. Właściwe zaznacz. Przyczynami migracji politycznych z Polski były:
a) Wypadki marcowe w 1968 r.
b) Zmiany w Konstytucji PRL w 1976 R.
c) Utworzenie NSZZ „Solidarność”
d) Ogłoszenie stanu wojennego w grudniu 1981 r

Wyświetleń: 2583


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.