Katalog

Agata Lach, 2011-02-22
Nowy Sącz

Język niemiecki, Konkursy

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH I JĘZYKU NIEMIECKIM

- n +

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH I JĘZYKU NIEMIECKIM

Imię i nazwisko ……………………………………… Kl……………
Liczba uzyskanych punktów: ……………………………………


I.Przeczytaj poniższe zadania i zaznacz każdorazowo tylko jedną poprawną odpowiedź! 19p.

1. Z iloma krajami graniczą Niemcy:
a) 7
b) 8
c) 5
d) 9

2. Zaznacz właściwe kolory flagi Niemiec:
a) Czerwony, czarny, żółty
b) Czarny, czerwony, żółty
c) Żółty, czarny, czerwony

3. Największe miasta w Niemczech to:
a) Berlin, München, Hannover, Hamburg
b) Stuttgart, Essen, Dresden, Leipzig
c) Köln, Frankfurt am Mein, Bonn, Wuppertal
d) Bern, Genf, Zürich, Luzern

4. Które zdanie jest prawdziwe?
a) Niemcy graniczą z Polską, Austrią i Belgią
b) Niemcy graniczą z Polską i nie graniczą z Francją
c) Niemcy graniczą z Polską i nie graniczą ze Szwajcarią
d) Niemcy graniczą z Polską i nie graniczą ani z Danią, ani ze Szwajcarią

5. Z Jeziora Bodeńskiego wypływa rzeka:
a) Ren
b) Dunaj
c) Wezera
d) Łaba


6. Po II wojnie światowej Niemcy podzielone zostały na 4 strefy okupacyjne. Zaznacz właściwe:
a) brytyjska, francuska, radziecka, amerykańska
b) rosyjska, francuska, amerykańska, brytyjska

7. Które z powstałych w 1949 roku państw przyjęło zachodni model ustrojowy tj. demokratyczno - parlamentarny?
a) RFN
b) NRD

8. Zaznacz datę powstania i zburzenia Muru Berlińskiego
a) 1961, 1989
b) 1964, 1991
c) 1963, 1991

9. Kiedy przypada święto narodowe - Dzień Zjednoczenia Niemiec?
a) 15 maja
b) 12 lipca
c) 3 października
d) 11 listopada

10. Które z niemieckich miast jest siedzibą największych koncernów biznesowych świata?
a) Berlin
b) Stuttgart
c) Frankfurt nad Menem
d) Monachium

11. Brandenburger Tor to:
a) muzeum znajdujące się w Berlinie
b) nazwa starego miasta w Brnie
c) znana wiedeńska wieża z XVII wieku
d) brama z kwadrygą w Berlinie

12. W jakim mieście odbywa się Oktoberfest - największy piwny festyn organizowany co roku?
a) w Berlinie
b) w Hamburgu
c) w Monachium
d) w Dreźnie

13. Który z wymienionych muzyków był głuchy:
a) J.S. Bach
b) W.A. Mozart
c) L. Beethoven
d) J. Haydn

14. Johann Wolfgang von Goethe był:
a) muzykiem
b) politykiem
c) filozofem
d) pisarzem


15. Twórcami najpopularniejszych bajek niemieckich jest (są)
a) Brüder Grimm
b) Hans Christian Andersen
c) Thomas Mann

16. Który ze znanych kompozytorów urodził się w Salzburgu:
a) Johann Straus
b) Wolfgang Amadeus Mozart
c) Richard Wagner

17. Numer kierunkowy do Niemiec to:
a) +48
b) +47
c) +49
d) +46


II. Wiedza o języku niemieckim 10p.

1.Podane czasowniki sollen, müssen, können, dürfen to czasowniki …………………… .

2.Zaznacz, które ze zdań jest poprawne gramatycznie:
a) Der Zug fährt um 9.00 Uhr ab.
b) Der Zug abfahrt um 9.00 Uhr.
c) Der Zug fahrt um 9.00 Uhr ab.
d) Der Zug abfährt um 9.00 Uhr.

3. W niemieckim zdaniu oznajmującym czasownik w odmienionej formie stoi zawsze na miejscu ………………… .

4. Podmiot w niemieckim zdaniu oznajmującym może przyjąć miejsce tylko ………… lub ………………… .

5.Zaznacz, które słowo jest przykładem rzeczownika złożonego:
a) die Gesundheit
b) die Wartezeit
c) der Unterricht
d) das Geschäft

6.Zaznacz słowny odpowiednik cyfry 1361:
a) eintausenddreihunderteinsundsechzig
b) eintausend dreihundert einundsechzig
c) eintausenddreihunderteinundsechzig
d) eintausenddreihunderteinsundsechszig

7.Którym zwrotem zapytasz o godzinę?
a) Wie geht es dir?
b) Wie spät ist es?
c) Welche Zeit ist es?
d) Wann ist es?

8.Podaj dwie formy, jakimi przywitasz się w ciągu dnia z osobą dorosłą: 2p
a) …………………………
b) …………………………
Wyświetleń: 1515


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.