Katalog

Barbara Kamińska, 2011-02-25
Biała Podlaska

Różne, Konspekty

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – klasa II

- n +

Przygotowała: mgr Barbara Kamińska


Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – klasa II

Temat zajęć: Figury - ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz analizy i syntezy wzrokowej.
Metody:
• oparte na słowie: pogadanka, opis;
• oparte na działalności praktycznej: wyszukiwanie szablonów rozpoznanych figur geometrycznych i odpowiednich do nich etykiet, rysowanie w przestrzeni figur, rysowanie ołówkiem figur z których zbudowane są obrazki na kartach pracy, projektowanie obrazka, obrysowywanie konturów wg szablonów, kolorowanie obrazka konturowego;
• oparte na obserwacji: pokaz sposobu rysowania figur w przestrzeni, pokaz szablonów, pokaz sposobu obrysowywania konturów;
Formy pracy:
• f. org. naucz.: p. klasowo-lekcyjna;
• f. org. pracy uczniów: p. indywidualna, p. zbiorowa;
Środki dydaktyczne:
• szablony podstawowych figur geometrycznych (kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło)
• etykiety z nazwami figur;
• karty pracy przedstawiające obrazki utworzone z podstawowych figur różnej wielkości;
• kartka z bloku rysunkowego – format A 4;
• ołówek;
• kredki;
Cele operacyjne - Uczeń:
• rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt;
• rysuje w przestrzeni figury geometryczne naprzemiennie raz lewą, raz prawą ręką;
• potrafi odgadnąć zagadkę;
• potrafi wyszukać i rozpoznać na obrazku wszystkie figury geometryczne z których został on zbudowany;
• potrafi zaprojektować obrazek z szablonów figur poprzez odpowiednie ich rozmieszczenie;
• wykorzystuje wyobraźnię w rozmieszczeniu szablonów;
• potrafi obrysowywać kontury wg szablonów – używając do tej pracy obu rąk;
• doskonali koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyobraźnię przestrzenną;
• potrafi kolorować obrazki konturowe nie wychodząc poza linie;
• ćwiczy sprawność manualną, grafomotoryczną;
• prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela;
• potrafi omówić własną pracę;
Przebieg zajęć:
1. Powitanie. Dzieci wraz z nauczycielem siadają w kręgu i przekazują sobie wędrujący uścisk.
2. Rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych rysowanych przez nauczyciela w przestrzeni, wyszukiwanie ich wśród przygotowanych szablonów oraz dobieranie właściwych etykiet z ich nazwami.
3. Rysowanie w przestrzeni wskazanych przez nauczyciela figur geometrycznych naprzemiennie raz lewą raz prawą ręką.
4. Słuchanie i odgadywanie zagadki czytanej przez nauczyciela: Łatwo mnie poznasz stąd, że mam prosty każdy kąt. Cztery boki mam kolego, wszystkie równe są, dlatego pewnie wiesz, jak mnie zwą.
5. Wyszukiwanie, rozpoznawanie i rysowanie figur geometrycznych z których zbudowane są obrazki na przygotowanych kartach pracy.
6. Zaprojektowanie własnego obrazka z przygotowanych szablonów figur geometrycznych.
7. Obrysowywanie konturów wg szablonów.
8. Kolorowanie wykonanych obrazków konturowych.
9. Omówienie wykonanych prac.
10. Pożegnanie. Dzieci kolejno podają sobie maskotkę i wypowiadają się: Dzisiaj na zajęciach najbardziej podobało mi się …. Maskotkę dostaje również nauczyciel, który kończy wypowiedź pozytywnie wzmacniając (pochwałami) każde dziecko.
Wyświetleń: 4880


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.