Katalog

Henryka Jaroń
Zawodowe, Scenariusze

Analiza sytuacyjna przedsiębiorstwa

- n +

Temat: Analiza sytuacyjna przedsiębiorstwa.
Cel lekcji: Określenie strategii działania przedsiębiorstwa.
Materiały: Charakterystyka huty szkła w załączeniu.
Czas trwania: 45 minut

Przebieg lekcji:
Uczniowie dostają treść charakterystyki huty szkła. Metodą dyskusji wspólnie z osobą prowadzącą analizują aktualną sytuację przedsiębiorstwa wykorzystując zdobytą wiedzę starają się określić strategię działania firmy na najbliższy okres. W wyniku dyskusji osoba prowadząca stara się ustalić kilka wariantów strategii działania przedsiębiorstwa w dążeniu do sukcesu.

Charakterystyka przedsiębiorstwa
Huta szkła "Trąbki" mieści się w Trąbkach. W 1995r. huta zatrudniała 645 osób. Huta produkuje szkło zdobione, hartowane i zbrojone. W swojej infrastrukturze posiada dwa piece dla produkcji szkła zdobionego i zbrojonego oraz jeden piec dla produkcji szkła hartowanego. W 1995r. wielkość produkcji wynosiła 54 560 ton.

Sytuacja finansowa:

Dane 1995 1996
Sprzedaż
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto (1)

Kapitał obrotowy netto (2)
Zadłużenie razem
Aktywa razem
12 548 600
3 932 300
3 170 700

445 400
738 800
16 083 700
15 848 600
2 060 800
421 300

1 660 500
980 000
12 983 800

(1) Zysk przed opodatkowaniem zmniejszony o podatek dochodowy, dywidendę dla budżetu państwa
(2) Aktywa bieżące minus zobowiązania bieżące

Przedsiębiorstwo zostało utworzone w roku 1959 i od samego początku notuje dobre wyniki finansowe. Jest jedynym producentem szkła zdobionego i zbrojonego w Polsce. W ostatnim czasie, dążąc do rozszerzenia skali operacji, przedsiębiorstwo dokonało instalacji linii produkcyjnej szkła hartowanego. Przedsiębiorstwo zatrudnia ogółem 538 pracowników produkcyjnych. ,,Trąbki" znajduje się w Trąbkach, na południu Polski. W roku 1996 przychody ze sprzedaży huty szkła "Trąbki" osiągnęły 15 848 600zł. Na szkło zdobione i zbrojone przypadło 73 % tej kwoty, na szkło hartowane 22%. Około 33% sprzedaży stanowił eksport. Do głównych rynków zagranicznych obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego zaliczyć należy: Maroko, Niemcy, Arabię Saudyjską i Włochy.

Przedsiębiorstwo jest właścicielem trzech budynków produkcyjnych oraz dwóch pieców do produkcji szkła. Piece te obsługują linie produkcyjne szkła walcowanego, na których wytwarzane jest szkło zdobione i zbrojone. Oba musiały zostać poddane remontowi: jeden-w 1998, a drugi-w 2000 roku. Drugi z pieców został kompletnie zmodernizowany w 1994 roku. Całkowita wydajność wynosi 200 ton dziennie. Produkowana jest szeroka gama wzorów oraz kolorów. Szkło zbrojone produkowane jest przy użyciu drutu produkcji krajowej i zagranicznej.

W roku 1992 "Trąbki" dokonały instalacji linii hartowania szkła Glasstech. Nowy piec posiada potencjał przerobowy 280 000 m2 o grubości 4 mm rocznie. Produkcja dostarczana jest głównie krajowemu przemysłowi budowlanemu.

Pomimo spadku sprzedaży będącego efektem recesji i słabszej pozycji konkurencyjnej w stosunku do producentów zagranicznych (przypisać należałoby to brakowi szczególnej strategii marketingowej i cenowej przedsiębiorstwa), wyniki finansowe huty szkła "Trąbki" za rok 1996 należy ocenić jako bardzo dobre.

Przesłanki inwestycyjne:
 • "Trąbki" znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji jako jedyny krajowy producent szkła zdobionego i zbrojonego.
 • Piec dla produkcji szkła hartowanego jest w stanie produkować szkło wysokiej jakości z przeznaczeniem dla budownictwa. W sektorze tym oczekuje się szybkiego wzrostu będącego następstwem wyjścia polskiej gospodarki z recesji.
 • "Trąbki" są w stanie zapewnić tanią i wykwalifikowaną siłę roboczą. Zarobki około 98% załogi huty kształtują się w przedziale 1100 zł - 2700zł. (USD 280 - 710 ) miesięcznie.

  Określ strategię firmy.

  Opracowanie: Henryka Jaroń
  nauczycielka przedmiotów zawodowych
  Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

  Opracowanie: Henryka Jaroń
  nauczycielka przedmiotów zawodowych
  Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

 • Wyświetleń: 2352


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.