Katalog

Wioletta Kucharska-Sosnal, 2011-03-01
Sosnowiec

Język rosyjski, Konspekty

Konspekt lekcji języka rosyjskiego

- n +

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO


Prowadzący: mgr Wioletta Kucharska-Sosnal
Klasa: III Technikum Handlowe

Temat: Что лучше газета или Интернет?

Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności językowych związanych z w/w tematem.
Cele szczegółowe:
Uczeń zna:
- leksykę związaną z tematem,
- nazwy najpopularniejszych gazet i czasopism rosyjskich oraz ich strony internetowe.
Uczeń potrafi:
- odnaleźć w tekście potrzebne informacje,
- zrozumieć tekst ze słuchu,
- reagować w sytuacjach życia codziennego (kiosk z gazetami),
- odpowiedzieć na pytania nauczyciela,
- przetłumaczyć wyrażenia związane z tematem.
Pomoce dydaktyczne: podręcznik („Новые встречи”), magnetofon.
Czas realizacji: 1 godz. lekcyjna

Przebieg toku zajęć:
1. Zapisanie tematu lekcji, zapoznanie z celem lekcji.
2. Dwukrotne wysłuchanie przez uczniów dialogu str.62/1
3. Sprawdzenie stopnia zrozumienia dialogu przez odpowiedzi na pytania nauczyciela:
- Как знакомится с новостями Юра?
- Где узнаёт все новости Гена?
- Почему Гена предпочитает Интернет?
4. Prezentacja leksyki z dialogu i wykorzystanie jej w odpowiedzi na pytanie nauczyciela
- А ты как знакомишься с новостями? Почему именно так?
5. Głośne czytanie mini-dialogów ‘у газетного киоска’ str.62/2
6. Ćwiczenia komunikacyjne typu ’zwróć się do sprzedawcy w kiosku’:
- z pytaniem, czy jest dzisiejsza gazeta,
- z prośbą o dzisiejszą gazetę,
- z pytaniem o gazety lokalne,
- z prośbą o jakąkolwiek gazetę lokalną.
7. Zapoznanie uczniów z ważniejszymi tytułami gazet i czasopism rosyjskich, a także z ich stronami internetowymi.
8. Czytanie krótkiego tekstu z podręcznika z tłumaczeniem kluczowych dla tematu wyrażeń i konstrukcji, a następnie wykonanie ćwiczenia z luką.
9. Zadanie pracy domowej – odwiedź jedną ze stron internetowych z rosyjską gazetą i przygotuj sobie kilkuzdaniową wypowiedź, w której powiesz:
- какой это журнал: общественный, политический, литературный…,
- как часто он выходит,
- что нового ты узнал(а) из этого журнала?
Opracowała:
mgr Wioletta Kucharska-Sosnal


Wyświetleń: 3495


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.