Katalog

Joanna Szamara, 2011-03-04
Pogrzebień

Zajęcia zintegrowane, Ankiety

ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ

- n +

ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ


1. Informacje o dziecku

• Imiona i Nazwisko .............................................................................................
• Data urodzenia .............................. • Miejsce urodzenia, ........................................ .
• Adres zameldowania dziecka
Ulica……………………. nr domu ………… Miejscowość ……………………………
• Nr telefonu .................
• Numer PESEL dziecka ...................................................................................................

• Matka /opiekun dziecka:
Imię i nazwisko: __________________ ____________________
Telefon kontaktowy ...........................................................

• Ojciec (opiekun dziecka):
Imię i nazwisko: __________________ ____________________
Telefon kontaktowy ...........................................................

2. Czy zdaniem PANA/PANI dziecko jest w jakimś kierunku uzdolnione ?
a. nie
b. tak
Jakie to zdolności i predyspozycje? Jak zdaniem PANI/PANA szkoła może przyczynić się do dalszego rozwoju dziecka w tej dziedzinie?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nasze dziecko potrafi dobrze: Proszę wskazać znakiem „X” wybrane odpowiedzi.
• rysować …….
• śpiewać …….
• tańczyć……...
• grać na instrumencie (jakim?)…….…….
• inne (jakie?)………………………………
Nasze dziecko : Proszę wskazać znakiem „X” wybrane odpowiedzi.
• biegle czyta…………………...
• potrafi czyta, ale powoli………
• składa pojedyncze słowa……...
• nie potrafi czytać……………...
• liczy w zakresie 10 ……………
• nie umie liczyć ………………..
3.Czy zdaniem PANI/PANA dziecko ma z czymś szczególne problemy ?
a. nie
b. tak
Jakie to problemy? Jak zdaniem PANI/PAN szkoła może się przyczynić do wyeliminowania lub złagodzenia problemu ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Proszę napisać na jakie cechy charakteru dziecka należy zwrócić szczególną uwagę, co według PAŃSTWA wymaga korekty, a co wzmocnieniu (np. nieśmiałość-pracować nad zmniejszeniem lub wyeliminowaniem , nadpobudliwość – pracować nad wyciszeniem, itp.)?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Czy dziecko było badane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną? TAK NIE
Jeżeli tak, to kiedy i w jakim celu ?.............................................................................................
6. Stan zdrowia dziecka: ( przewlekłe choroby, wady rozwojowe) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wyświetleń: 2146


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.