Katalog

Iwona Krotla
Sztuka, Scenariusze

Miniatura w sztuce - media w sztuce

- n +

UZASADNIENIE: wybierając temat motywujemy uczniów do postrzegania miniatury plastycznej i muzycznej, jako formy artystycznej szeroko rozpowszechnionej wokół nas oraz do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł medialnych.
TEMAT: Miniatura w sztuce - media w sztuce.
CZAS TRWANIA: 2 h;
MIEJSCE ZAJĘĆ: pracownia komputerowa;
KLASA: II a
DATA: 26.03.2002 r.
CEL GŁÓWNY: umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych i plastycznych. Wykorzystanie encyklopedii multimedialnych oraz Internetu do pozyskiwania informacji,
CELE OPERACYJNE:
UCZEŃ PO ZAJĘCIACH POTRAFI:
 • zdefiniować pojęcie miniatury w plastyce z uwzględnieniem różnorakich technik;
 • zdefiniować pojęcie miniatury w muzyce z uwzględnieniem różnorakich form muzycznych;
 • opracować problem w postaci "mapy myśli";
 • zaprojektować lub wykonać swój exlibris;
 • odczytywać i rozumieć współczesny język mediów;
  METODY PRACY: rozmowa kierowana, oglądowa, aktywizująca, praktyczna;
  FORMY PRACY: indywidualna, grupowa zróżnicowana;
  ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna pt.: "Miniatura w sztuce"(zał. nr 1), nagrania, encyklopedie multimedialne, dostęp do internetu, program graficzny Paint, plakaty z narysowanym koszem i walizką, kartki samoprzylepne;

  PRZEBIEG ZAJĘĆ

  1. Powitanie;
  2. Czynności organizacyjne;
  3. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć;
  5. Prezentacja multimedialna według konspektu:
   1. MINIATURA W SZTUCE
   2. Miniatura:
   obraz, zazwyczaj portret, o bardzo małym formacie. Malowany drobiazgową techniką na pergaminie, kości słoniowej, metalu lub porcelanie.
   3. Miniatura w Polsce rozwija się bujnie od czasów Stanisława Augusta.
   Uprawiali ją m.in..:
   * Jan Chrzciciel Lampi;
   * Franciszek Ksawery Lampi;
   * Józef Kosiński;
   4. Jan Chrzciciel Lampi (1751 - 1830)
   "Portret króla Stanisława Augusta w szlafroku"
   Olej, płótno, 80 x 62 cm.
   5. Jan Crzciciel Lampi
   "Portret Pawła Grabowskiego"
   Olej, płótno, 80 x 61,5 cm
   6. Jan Crzciciel Lampi
   "Portret damy z nutami"
   Olej, płótno, 78 x 62 cm
   7. Franciszek Ksawery Lampi (1782 - 1830)
   "Portret Celiny z Sulistrowskich Radziwiłłowej"
   Olej, płótno, 68 x 56 cm
   8. Józef Kosiński (1753 - 1803)
   "Portret własny"
   Olej, płótno, 66,5 x 53 cm
   9. Miniatura w grafice
   10. EXSLIBRIS
   Ozdobny, biblioteczny lub prywatny znak własności, najczęściej robiony jedną z technik graficznych
   . 11. Początki exslibrisu sięgają XVI, kiedy zaczął się on rozpowszechniać w Niemczech, Francji i Anglii. Pierwsze znane polskie exslibrisy pochodzą sprzed 480 lat.
   12. MINIATUROWE OBRAZKI MALOWANE NA SZKLE
   13. "Bozia" - Stara, polska, tradycyjna nazwa miniaturowego obrazka malowanego na szkle przedstawiającego Madonnę z Dzieciątkiem. Tego rodzaju obrazki szklane były wytwarzane przez nielicznych malarzy z okręgu częstochowskiego już w XVIII wieku.
   14. MINIATURA W MUZYCE
   15. Miniatura muzyczna:
   16. Ogólna nazwa krótkich form muzyki instrumentalnej, rozpowszechnionej szczególnie w okresie romantyzmu, np.:
  • Preludium;
  • Etiuda;
  • Nokturn;
  • Humoreska;
   17. PRELUDIUM: krótki utwór improwizacyjny na organy lub lutnię, w okresie baroku wstęp do suity lub fugi. Samodzielne preludia fortepianowe komponował min. C.Debussy, F. Chopin
   18. ETIUDA: utwór o charakterze dydaktycznym, na instrument solo, podejmujący określone problemy wykonawczo - techniczne
   19. ETIUDĘ KONCERTOWĄ - stworzył F. Chopin, łącząc funkcję dydaktyczną z wysokim kunsztem artystycznym.
   20. Nokturn w okresie romantyzmu miniatura instrumentalna, zwykle w formie ABA, głównie na fortepian, także o charakterze programowym. ( Ferenc Liszt, Fryderyk Chopin, Claude Debussy)
   21. Humoreska miniatura muzyczna powstała w okresie romantyzmu, przeważnie o żartobliwym charakterze (R. Szuman, A Dvořák., P.I. Czajkowski)
   22. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
  4. Rozmowa kierowana na temat obejrzanej prezentacji, ze zwróceniem uwagi uczniów na formy plastyczne i muzyczne, które w niej wystąpiły;
  5. Omówienie psychologicznych aspektów uczenia się.(zał. nr 2);
  6. Podział klasy na dwie grupy i przedstawienie grupom kolejnych zadań:
 • Korzystając z encyklopedii muzycznej i internetu wyszukiwanie informacji na temat miniatury w muzyce.
 • Korzystając z muzycznej i internetu wyszukiwanie informacji na temat miniatury w plastyce.
  7. Praca w grupach;
  6. Rozdanie grupom kartek z zaznaczonym hasłem wywoławczym "Miniatura w plastyce", "Miniatura w muzyce";
  7. Dopisywanie na promieniach skojarzeń (mapa myśli);
  8. W trakcie robienia mapy uczniowie słuchają miniatur dla wywołania określonego nastroju;
  9. Zaprezentowanie i omówienie przez uczniów swoich map;
  10. Uczniowie projektują i wykonują exlibris z wykorzystaniem programu Paint;
  11. Indywidualna praca uczniów;
  12. Analiza i ocena prac;
  13. Ewaluacja:
  Metoda "Kosz i walizeczka": co chciałbyś (chciałabyś) zabrać ze sobą z tej lekcji, a co wrzucić do kosza?

  Opracowanie: Iwona Krotla

  Opracowanie: Iwona Krotla

 • Wyświetleń: 2170


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.