Katalog

Małgorzata Masłowska, 2011-03-16
Gdynia

Zajęcia przedszkolne, Referaty

Jak wykorzystywać gry i zabawy dydaktyczne na zajęciach z dziećmi przedszkolnymi

- n +


Poważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym odgrywają systematycznie prowadzone zabawy dydaktyczne bazujące na podstawowej funkcji psychiki dziecka - na potrzebie zabawy. Cechą charakterystyczną tych zabaw jest uprzednie ich przygotowanie według określonego planu. Planem objęta jest zarówno forma organizacyjna zabaw, jak i założenia dydaktyczno - wychowawcze, których realizacji zabawy te mają służyć. Przy opracowywaniu nowej zabawy dydaktycznej dobrze jest zastanowić się czy jest ona atrakcyjna dla dzieci, i czy zachęca je do wysiłku umysłowego. Warunkiem atrakcyjności zabaw jest : nawiązanie ich treści do zainteresowań dzieci, łączenie przebiegu wielu z nich z ruchem, dawanie okazji do działania oraz przeprowadzanie ich w nastroju radosnym, istotnie zabawowym. Najważniejsze jest by dzieci czerpały wiele radości ze wspólnej zabawy. Gry i zabawy dydaktyczne mogą stanowić elementy zajęć, jak i mogą być całą jednostką zajęciową. Możemy prowadzić je z całą grupą jak i z zespołem dzieci, mogą też być wykorzystywane w pracy indywidualnej. Gry i zabawy dydaktyczne potrafią zaciekawić wszystkie dzieci i nawet tym nieśmiałym czy najsłabszym nie sprawiają dużych kłopotów. Mogą być wykorzystywane na zajęciach w ramach każdego obszaru edukacyjnego. Umożliwiają poznawanie przyrody, społeczeństwa, kultury oraz wpływają na wszechstronny rozwój sprawności umysłowych, zdolności, zainteresowań, przekonań i postaw. Bardzo ciekawą odmianą zabawy dydaktycznej posiadającej ogromne wartości kształcące i wychowawcze jest inscenizacja. Sprzyja ona rozwojowi mowy, inicjatywy i samodzielności, a przede wszystkim wyobraźni i twórczych postaw dzieci.
Gry i zabawy dydaktyczne możemy wykorzystywać tworząc dzieciom warunki do osiągnięcia pełnej dojrzałości szkolnej. Mogą one być stosowane do ćwiczeń w nauce czytania i pisania, w kształtowaniu pojęć matematycznych i językowych.
Wyświetleń: 898


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.